Fingon toimisto Vallilassa, Google Maps -kartta.

Yhteystiedot

Tältä sivulta löydät Fingon asiantuntijoiden ja eri yksiköiden yhteystiedot.

Oppiminen ja innovaatiot

Hannu Niemelä

Hannu Niemelä

Projektipäällikkö, Transformer 2030 -hanke

TM (aineenopettaja), VTM (kehitysmaatutkimus)

Koordinoin järjestöjen ja hankekumppanien yhteistä Transformer 2030 -hanketta ja hankkeen sidosryhmien kanssa tehtävää yhteistyötä. Minua inspiroi työssäni luovuus, yhteistoiminnallisuus ja jatkuva oppiminen kestävään tulevaisuuteen kasvattamisessa. Oikeudenmukainen maailma on kaikille parempi maailma!

Vastuualueet

 • Globaalikasvatus
 • Järjestöyhteistyö
 • Koulutus
 • Transformer 2030
 • Projektinhallinta
Anja Onali

Anja Onali

Asiantuntija, arviointi

VTM (kehitysmaatutkimus), KTM (kansantaloustiede)

Tuen Fingon toiminnan laadun ja vaikuttavuuden kehittämistä tuottamalla tietoa ja työkaluja suunnitteluun, seurantaan ja arviointiin. Osallistun myös jäsenjärjestöjen arviointitoiminnan kehittämiseen oppimistilaisuuksien ja -hankkeiden kautta sekä toimimalla ohjelmatukijärjestöjen laatu- ja vaikuttavuuden arvioinnin työryhmän sihteerinä.

Vastuualueet

 • Järjestöjen kehitysyhteistyö
 • Koulutus
Sonja Perkiö

Sonja Perkiö

Hankeavustaja – Transformer 2030 (harjoittelija)

Kasvatustieteen kandidaatti (KK)

Avustan Transformer 2030 -hankkeessa koulutusten ja kokousten järjestämisessä, seuranta-aineiston keräämisessä ja viestinnässä. Työssäni minua inspiroi globaalikasvatuksen kehittäminen yhteistyön keinoin sekä arvopohjainen työ. On hienoa saada olla mukana tekemässä työtä oikeudenmukaisemman maailman puolesta.

Vastuualueet

 • Globaalikasvatus
 • Transformer 2030
Maarit Pihkala

Maarit Pihkala

Asiantuntija, järjestöjen oppiminen

Kasvatustieteen maisteri

Suunnittelen, toteutan ja kehitän Fingon koulutuksia ja vertaisoppimistoimintaa, joka tukee järjestöjen globaalikasvatusta, kampanjointia, viestintää ja vaikuttamistyötä. Organisoin myös järjestöjen viestintä- ja globaalikasvatukseen liittyvää neuvontaa.

Vastuualueet

 • Globaalikasvatus
 • Globaalikasvatusneuvonta
 • Sparraus
 • Vaikuttamis- ja kampanjakoulutukset
 • Viestintäkoulutus
 • Kurssi-ilmoittautumiset
 • Vertaisoppiminen
Sanna Rekola

Sanna Rekola

Asiantuntija, globaalikasvatus

Filosofian maisteri (FM)

Pyrin työssäni edistämään globaalikasvatusta tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä ja globaalikasvatusta Suomessa. Parasta työssäni on se, että saan tehdä yhteistyötä laaja-alaisen järjestökentän kanssa: yhteistyöllä voimme saada muutosta aikaan! Globaalikasvatus on merkittävä yhteiskunnallisen muutoksen moottori, joka aktivoi ihmiset toimimaan oikeudenmukaisen maailman puolesta.

Vastuualueet

 • Globaalikasvatus
 • Edunvalvonta
 • Hankeneuvonta
 • Järjestöyhteistyö
Antti Turakka

Antti Turakka

Asiantuntija, järjestöjen oppiminen

Metsänhoitaja (M.Sc., forestry)

Olen kehitysyhteistyön ja koulutuksen pitkän linjan ammattilainen. Suunnittelen, toteutan ja kehitän kehitysyhteistyökoulutuksia järjestöille sekä neuvon hankkeiden suunnittelussa, seurannassa ja arvioinnissa. Yhdessä oppiminen innostaa minua työssäni.

Vastuualueet

 • Järjestöjen kehitysyhteistyö
 • Hankeneuvonta
 • Koulutus
Jaana Viirimäki

Jaana Viirimäki

Asiantuntija, vapaaehtoistoiminnan kehittäminen

Filosofian maisteri (FM)

Tuen paikallistason toimijoita Mahdollisuuksien torien järjestämisessä. Minua inspiroi ja motivoi työssäni erityisesti vapaaehtoisten kanssa toimiminen, heidän intonsa toimia paremman maailman puolesta on todella arvokasta.

Vastuualueet

 • Mahdollisuuksien torit
 • Globaalikasvatus
 • Vapaaehtoistyö
 • Järjestöyhteistyö
Sofia Viitala

Sofia Viitala

Avustaja, Globaalikasvatus (harjoittelija)

Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK)

Toimin Fingossa globaalikasvatustiimin avustajana ja teen töitä esimerkiksi viestinnän ja tietohallinnon parissa. Tulevana opettajana näen globaalikasvatuksen keinona tavoitella oikeudenmukaisempaa maailmaa ja onkin hienoa tehdä töitä sen kehittämiseksi.

Vastuualueet

 • Globaalikasvatus

Bridge 47 -hanke

Nora Forsbacka

Nora Forsbacka

Communications Coordinator (Bridge 47)

Yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM)

Koordinoin kansainvälisen Bridge 47 -hankkeen viestintää. Vahvistan hankkeen ja globaalin kansalaiskasvatuksen näkyvyyttä EU- ja kansainvälisellä tasolla. Haluan työlläni kannustaa ihmisiä toimimaan globaaleina kansalaisina muutoksen puolesta.

Vastuualueet

 • Viestintä
 • Globaali kansalaiskasvatus
Alen Maletic

Alen Maletic

Global Network Coordinator (Bridge 47)

Master of Arts (MA) in Comparative Education, Master of Arts (MA) in European Studies

I support the network members in networking, sharing practices, learning from each other and advocating together to enhance the potential of global citizenship education.

Vastuualueet

 • Globaali kansalaiskasvatus
Taina Riski

Taina Riski

Project Manager (Bridge 47)

Koordinoin kansainvälistä Bridge 47-hanketta, jonka tavoitteena on edistää globaalia oikeudenmukaisuutta ja köyhyyden poistamista globaalin kansalaiskasvatuksen avulla.

Vastuualueet

 • Globaali kansalaiskasvatus
 • Projektinhallinta
Max Tran

Max Tran

Finance and Administration Assistant (Bridge 47)

Master of accounting (KTM)

I support the Bridge 47 team in operational activities, especially in finance related tasks. It is motivated to complete the non-military service while applying and developing my own professional skills.

Vastuualueet

 • Taloushallinto
 • Hallinto

Maailma kylässä

Johanna Eurakoski

Johanna Eurakoski

Ohjelmapäällikkö

Kulttuurituottaja (AMK)

Työssäni pääsen edistämään luovuutta, kulttuurista moninaisuutta ja tasa-arvoa suunnittelemalla sekä tarjoamalla laajan kirjon kulttuuri- ja asiaohjelmaa ilmaiseksi festivaaliyleisölle. Työni kautta haluan tarjota ihmisille helppoja lähestymistapoja osallistua ja vaikuttaa oikeudenmukaisen maailman rakentamiseen. Kulttuurien välinen vuorovaikutus on rikkaus!

Vastuualueet

 • Maailma kylässä -festivaali
 • Kulttuuri- ja asiaohjelmatuotanto
 • Ohjelmavalinnat
Taija Lähdetie

Taija Lähdetie

Viestintä- ja varainhankintapäällikkö

Filosofian maisteri (FM)

Vastaan työssäni Maailma kylässä -festivaalin viestinnästä, markkinoinnista ja varainhankinnasta. Pidän huolen siitä, että järjestöjen kohtaamispaikka ja Suomen värikkäin kaupunkitapahtuma näkyy ja kuuluu niin yhteistyökumppaniverkostossa kuin suuren yleisön kanavissa.

Vastuualueet

 • Varainhankinta
 • Maailma kylässä -festivaali
 • Viestintä
Leo Sivonen

Leo Sivonen

Festivaaliassistentti

Suoritan siviilipalvelusta ja huolehdin Maailma kylässä -festivaalin näytteilleasettajien koordinoinnista yhdessä tuotantopäälikön kanssa sekä avustan viestintä- ja varainhankintapäällikköä tämän tehtävissä. Olen myös tavoitettavissa kaikissa festivaaliin liittyvissä kysymyksissä.

Vastuualueet

 • Maailma kylässä -festivaali
 • Näytteilleasettajat
 • Yleisinfo
Laura Valoma

Laura Valoma

Tuotantopäällikkö

Medianomi, mediatuottaja AMK

Vastaan Maailma kylässä -festivaalin näytteilleasettajatoiminnasta ja teknisestä tuotannosta. Upeaa työskennellä tapahtumassa, joka mahdollistaa ja motivoi meitä kaikkia toimimaan oikeudenmukaisemman maailman puolesta.

Vastuualueet

 • Maailma kylässä -festivaali
 • Tapahtuman tekninen tuotanto
 • Rakennus ja purku
 • Näytteilleasettajat