Fingon toimisto Vallilassa, Google Maps -kartta.

Yhteystiedot

Tältä sivulta löydät Fingon asiantuntijoiden ja eri yksiköiden yhteystiedot.

Viestintä

Ruut Tolonen

Ruut Tolonen

Asiantuntija, viestintä

Yhteiskuntatieteiden maisteri

Toimin Fingon verkkosivujen ja Maailman Kuvalehden toimitussihteerinä. Kirjoitan ja editoin verkkouutisia sekä toteutan pidempää aikakauslehtijournalismia Maailman Kuvalehteen.

Vastuualueet

 • Verkkosivujen sisällöntuotanto
 • Maailman Kuvalehti
 • Viestintä

Jäsensuhteet ja toiminnan kehitys

Kuvassa on Fingon työntekijä.

Pauliina Hongisto

Globaalikasvatuksen avustaja (harjoittelija)

Vastuualueet

 • Globaalikasvatus
Paula Lounasheimo

Paula Lounasheimo

Asiantuntija, jäsensuhteet

Filosofian maisteri (FM), kulttuuriantropologia

Koordinoin Fingon jäsensuhteita sekä neuvon eri tahoja liittyen Fingon jäsenjärjestöihin ja jäsenyyteen. Minua innostavat työssäni elävä yhteys kansalaisjärjestöihin ja niissä toimiviin ihmisiin, kansalaisyhteiskunnan puolustaminen ja arvopohjainen työ oikeudenmukaisen maailman puolesta. Hyvä voittaa pahan 6-0!

Vastuualueet

 • Jäsenpalvelut
 • Järjestöyhteistyö
 • Jäsenrekisteri
 • Jäsenyysasiat
 • Jäsenviestintä
Pauliina Savola

Pauliina Savola

Asiantuntija, kansalaisyhteiskunta ja edunvalvonta

FM (englantilainen filologia), VTK (valtio-oppi)

Toimin Fingossa kansalaisyhteiskunnan asiantuntijana ja vastaan kehitysjärjestöjen edunvalvonnasta. Globaali oikeudenmukaisuus, kansalaisyhteiskunnan tilan vahvistaminen, ihmisoikeudet ja kestävä kehitys ovat minulle sydämen asioita. On ilo ja kunnia saada edistää työkseni parempaa ja oikeudenmukaisempaa maailmaa.

Vastuualueet

 • Edunvalvonta
 • Kansalaisyhteiskunta
 • Järjestöyhteistyö
Terhi Ylikoski

Terhi Ylikoski

Asiantuntija, organisaation kehittäminen

Filosofian maisteri (FM)

Vastuualueet

 • Organisaation kehitys
 • Jäsensuhteiden kehitys

Vaikuttaminen

Hanna Aho

Hanna Aho

Asiantuntija, ilmasto

Filosofian maisteri (FM)

Seuraan ilmasto- ja energiapoliittista päätöksentekoa Suomessa ja Euroopan unionissa. Välitän poliitikoille ja virkamiehille tietoa päätösten vaikutuksista ilmasto-oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Työssäni minua motivoi se, että saan olla mukana ratkomassa aikamme suurimpiin kuuluvaa ongelmaa, ilmastonmuutosta.

Vastuualueet

 • Kansainväliset ilmastoneuvottelut
 • Ilmasto-oikeudenmukaisuus
 • Ilmastopolitiikka ja -rahoitus
 • Vaikuttamistyö
 • Energiapolitiikka
Jonas Biström

Jonas Biström

Asiantuntija, kehityspolitiikka

Valtiotieteiden kandidaatti (VTK)

Vedän järjestöjen yhteistä kampanjaa kehitysrahoituksen nostamiseksi 0,7% BKTL:sta. Keväällä 2019 pidän huolen siitä, että kampanja tempaa innostavuudessaan sinutkin mukaansa. Innostan, koulutan, suunnittelen ja tuplaan kehitysyhteistyömäärärahat.

Vastuualueet

 • Vaikuttamistyö
 • Kampanjat
 • Kehitysrahoitus
Outi Hakkarainen

Outi Hakkarainen

Asiantuntija, kestävä kehitys

Filosofian maisteri (FM)

Seuraan Fingon kansallisessa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä tapahtuvia ajankohtaisia asioita. Parhaillaan niitä ovat muun muassa kansalaisjärjestöjen toiminta haurailla alueilla, kestävän kehityksen tavoitteiden kansainvälinen toteuttaminen ja kriittinen talouskeskustelu. Minua motivoi työssäni mahdollisuus osallistua oikeudenmukaisuuden edistämiseen ja eriarvoisuuden vähentämiseen maailmassa.

Vastuualueet

 • Kansalaisyhteiskunta
 • Agenda2030
 • Globaali talouspolitiikka
 • Etelän kumppanuudet
Sonja Hyötylä

Sonja Hyötylä

Asiantuntija, kehityspolitiikka

Valtiotieteiden maisteri (VTM)

Seuraan EU:n kehityspolitiikkaa ja -rahoitusta, ja vastaan tällä hetkellä vaikuttamisesta EU:n tulevaan monivuotiseen rahoituskehykseen ja Euroopan parlamentin vaaleihin. Lisäksi koordinoin siirtolaisuus-työryhmää.

Vastuualueet

 • Vaikuttamistyö
 • Kehityspolitiikka
 • Kehitysrahoitus
 • Siirtolaisuus
Jussi Kanner

Jussi Kanner

Asiantuntija, kestävä kehitys

Valtiotieteiden maisteri (VTM)

Seuraan Agenda 2030:n toimeenpanoa Suomessa, EU:ssa ja globaalisti. Koordinoin Fingon Agenda2030- ja ruokaturvaryhmiä, ja toimin CONCORDin kestävän kehityksen työn rinnakkaispuheenjohtajana. Motivoidun eri toimijoiden yhteistyöstä ja uskon, että yhdessä tekemällä voimme kääntää kehityksen kurssin kestävälle pohjalle.

Vastuualueet

 • Vaikuttamistyö
 • Agenda2030
 • Kehityspolitiikka
 • Ruokaturva
Anne Peltonen

Anne Peltonen

Projektipäällikkö, EU-puheenjohtajuuskausihanke

Master of Arts (MA)

Koordinoin Fingon ja kolmen eurooppalaisen kansalaisjärjestön yhteistä EU-puheenjohtajuuskausihanketta. Lisäksi vastaan gender-työryhmän toiminnasta. Haluan työlläni edistää oikeudenmukaisempaa maailmaa vaikuttamalla erityisesti EU:n päätöksentekoon.

Vastuualueet

 • Vaikuttamistyö
 • EU-puheenjohtajuuskauden hanke
 • Gender
Senja Väätäinen

Senja Väätäinen-Chimpuku

Asiantuntija, kestävä talous

Koordinoin vaikuttamistyötä kestävän talouden edistämiseksi. Keskityn erityisesti yhteiskunnallisen kehityksen mittaamisen kysymyksiin Suomessa ja EU:ssa. On hienoa, että voin näin osaltani edistää oikeudenmukaisten ja ekologisesti kestävien järjestelmien syntyä.

Vastuualueet

 • Vaikuttamistyö
 • Kestävä talous
 • Kauppapolitiikka
 • EU-puheenjohtajuuskauden hanke

Oppiminen ja innovaatiot

Johanna Harjunpää

Johanna Harjunpää

Projektipäällikkö, Frame, Voice, Report -projekti

FM (etnologia)

Koordinoin EU-rahoitteista globaalikasvatuksen laatuhanketta. Työssäni haluan edistää oikeudenmukaisempaa maailmaa tukemalla järjestöjä globaalikasvatuksessa.

Vastuualueet

 • Globaalikasvatus
 • Koulutus
 • Projektinhallinta
Emmi Liulia

Emmi Liulia

Koulutussihteeri

Filosofian maisteri (FM)

Työhöni kuuluu koulutusten ja muiden oppimistilaisuuksien käytännön järjestelyjen hoitaminen. Itselleni tärkein kehitysyhteistyöteema on ilmasto-oikeudenmukaisuus. Fingossa saan tehdä arvojeni mukaista työtä.

Vastuualueet

 • Koulutus
Kari-Pekka Murtonen

Kari-Pekka Murtonen

Asiantuntija, kehitys ja innovaatiot

Masters in global and public health

Tuen Fingon jäsenjärjestöjen mahdollisuuksia kehittää ja toteuttaa mielekkäitä yhteistyökuvioita yksityissektorin kanssa. Innostun kun saan edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä jossa innovaatioiden ja luovien ratkaisujen myötä pyritään saamaan aikaan laajaa vaikuttavuutta köyhyyden vähentämisen ja ihmisoikeuksien ympärillä.

Vastuualueet

 • Yritysyhteistyö
 • Innovaatiot
Helena Nevalainen

Helena Nevalainen

Asiantuntija, järjestöjen kehitysyhteistyö

Yhteiskuntatieteiden maisteri (YM)

Tuen järjestöjä kehitysyhteistyöhankkeisiin liittyvissä kysymyksissä (suunnittelussa, seurannassa, arvioinnissa). Nautin työni monipuolisuudesta ja siitä, että yhden päivän aikana voin järjestöedustajien kanssa keskustella eri puolilla maailmaa olevista yhteistyökuvioista. Voimme yhdessä miettiä ratkaisuja haasteellisiin tilanteisiin tai iloita pienistä onnistumisista. Uskon että kansalaisyhteiskunnan vahvistuminen omalta osaltaan johtaa oikeudenmukaisempaan maailmaan.

Vastuualueet

 • Järjestöjen kehitysyhteistyö
 • Kansalaisyhteiskunta
 • Hankeneuvonta