Fingon toimisto Vallilassa, Google Maps -kartta.

Yhteystiedot

Tältä sivulta löydät Fingon asiantuntijoiden ja eri yksiköiden yhteystiedot.

Viestintä

Hanna Vaittinen

Hanna Vaittinen

Viestintäavustaja (harjoittelija)

Avustan kaikenlaisissa viestinnän tehtävissä mm. somessa, blogeissa ja verkkoartikkeleissa. Olen kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista, ja siksi olenkin iloinen saadessani työskennellä oikeudenmukaisemman maailman puolesta.

Vastuualueet

 • Viestintä
 • Sosiaalinen media
Anni Valtonen

Anni Valtonen

Päätoimittaja, Maailman Kuvalehti

Filosofian maisteri (FM)

Teen Fingon julkaisemaa Maailman Kuvalehteä suurella sydämellä. Haluan tarjota lukijoille uusia näkökulmia ja tapoja hahmottaa tätä monimutkaista maailmaa.

Vastuualueet

 • Maailman Kuvalehden juttujen ideoiminen
 • Juttujen tilaaminen avustajilta
 • Juttujen editoiminen ja kirjoittaminen
 • Maailman Kuvalehden edustaminen

Jäsensuhteet ja toiminnan kehitys

Paula Lounasheimo

Paula Lounasheimo

Asiantuntija, jäsensuhteet

Filosofian maisteri (FM), kulttuuriantropologia

Koordinoin Fingon jäsensuhteita sekä neuvon eri tahoja liittyen Fingon jäsenjärjestöihin ja jäsenyyteen. Minua innostavat työssäni elävä yhteys kansalaisjärjestöihin ja niissä toimiviin ihmisiin, kansalaisyhteiskunnan puolustaminen ja arvopohjainen työ oikeudenmukaisen maailman puolesta. Hyvä voittaa pahan 6-0!

Vastuualueet

 • Jäsenpalvelut
 • Järjestöyhteistyö
 • Jäsenrekisteri
 • Jäsenyysasiat
 • Jäsenviestintä
Pauliina Savola

Pauliina Savola

Asiantuntija, kansalaisyhteiskunta ja edunvalvonta

FM (englantilainen filologia), VTK (valtio-oppi)

Toimin Fingossa kansalaisyhteiskunnan asiantuntijana ja vastaan kehitysjärjestöjen edunvalvonnasta. Globaali oikeudenmukaisuus, kansalaisyhteiskunnan tilan vahvistaminen, ihmisoikeudet ja kestävä kehitys ovat minulle sydämen asioita. On ilo ja kunnia saada edistää työkseni parempaa ja oikeudenmukaisempaa maailmaa.

Vastuualueet

 • Edunvalvonta
 • Kansalaisyhteiskunta
 • Järjestöyhteistyö

Vaikuttaminen

Hanna Aho

Hanna Aho

Asiantuntija, ilmasto

Filosofian maisteri (FM)

Seuraan ilmasto- ja energiapoliittista päätöksentekoa Suomessa ja Euroopan unionissa. Välitän poliitikoille ja virkamiehille tietoa päätösten vaikutuksista ilmasto-oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Työssäni minua motivoi se, että saan olla mukana ratkomassa aikamme suurimpiin kuuluvaa ongelmaa, ilmastonmuutosta.

Vastuualueet

 • Kansainväliset ilmastoneuvottelut
 • Ilmasto-oikeudenmukaisuus
 • Ilmastopolitiikka ja -rahoitus
 • Vaikuttamistyö
 • Energiapolitiikka
Jonas Biström

Jonas Biström

Asiantuntija, kehityspolitiikka

Teen kampanjaa kehitysrahoituksen nostamiseksi 0,7% BKTL:sta. Mietin kampanjan strategiaa, teen kampanjaa yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa ja vaikutan poliittisiin päättäjiin. Keväällä pidän huolen siitä, että kampanja tempaa innostavuudessaan sinutkin mukaansa. Kehitysrahoituksen lisäksi työskentelen yritysvastuun parissa. Innostan, koulutan, suunnittelen ja tuplaan kehitysyhteistyömäärärahat.

Vastuualueet

 • Vaikuttamistyö
 • Kampanjat
 • Kehitysrahoitus
 • Yritysvastuu
Outi Hakkarainen

Outi Hakkarainen

Asiantuntija, kestävä kehitys

Filosofian maisteri (FM)

Seuraan Fingon kansallisessa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä tapahtuvia ajankohtaisia asioita. Parhaillaan niitä ovat muun muassa kansalaisjärjestöjen toiminta haurailla alueilla, kestävän kehityksen tavoitteiden kansainvälinen toteuttaminen ja kriittinen talouskeskustelu. Minua motivoi työssäni mahdollisuus osallistua oikeudenmukaisuuden edistämiseen ja eriarvoisuuden vähentämiseen maailmassa.

Vastuualueet

 • Kansalaisyhteiskunta
 • Agenda2030
 • Globaali talouspolitiikka
 • Etelän kumppanuudet
Jussi Kanner

Jussi Kanner

Asiantuntija, kestävä kehitys

Valtiotieteiden maisteri (VTM)

Seuraan Agenda 2030:n toimeenpanoa Suomessa, EU:ssa ja globaalisti, ja koordinoin vaikuttamistyötä kestävään kehitykseen liittyen. Koordinoin myös ruokaturva- ja siirtolaisuustyöryhmää sekä annan EU-rahoitusneuvontaa. Motivoidun eri toimijoiden yhteistyöstä ja uskon, että yhdessä tekemällä voimme kääntää kehityksen kurssin kestävälle pohjalle.

Vastuualueet

 • Vaikuttamistyö
 • Agenda2030
 • Kehityspolitiikka
 • Ruokaturva
Anne Peltonen

Anne Peltonen

Asiantuntija, kehityspolitiikka

Master of Arts (MA)

Koordinoin gender-työryhmää ja lisäksi osallistun koulutus ja kasvatus sekä siirtolaisuus -työryhmien toimintaan. Haluan työlläni edistää oikeudenmukaisempaa maailmaa vaikuttamalla erityisesti EU:n päätöksentekoon.

Vastuualueet

 • Vaikuttamistyö
 • Gender
 • Koulutus
 • Siirtolaisuus
Milja Suihko

Milja Suihko

Vaikuttamistyön avustaja (harjoittelija)

Työskentelen Fingon kampanjoiden ja eduskuntavaalivaikuttamisen parissa, minkä lisäksi analysoin puolueiden ohjelmia kehitysavun näkökulmasta. Työssäni yhdistyvät globaalikysymykset, arvoille pohjautuva työ ja vaikuttaminen, jotka kuuluvat moniin intohimoihini.

Vastuualueet

 • Vaikuttamistyö
 • Kampanjat
Senja Väätäinen

Senja Väätäinen-Chimpuku

Asiantuntija, kestävä talous

Koordinoin vaikuttamistyötä kestävän talouden edistämiseksi. Keskityn erityisesti yhteiskunnallisen kehityksen mittaamisen kysymyksiin Suomessa ja EU:ssa. On hienoa, että voin näin osaltani edistää oikeudenmukaisten ja ekologisesti kestävien järjestelmien syntyä.

Vastuualueet

 • Vaikuttamistyö
 • Kestävä talous
 • Kauppapolitiikka

Oppiminen ja innovaatiot

Johanna Harjunpää

Johanna Harjunpää

Projektipäällikkö, Frame, Voice, Report -projekti

FM (etnologia)

Koordinoin EU-rahoitteista globaalikasvatuksen laatuhanketta. Työssäni haluan edistää oikeudenmukaisempaa maailmaa tukemalla järjestöjä globaalikasvatuksessa.

Vastuualueet

 • Globaalikasvatus
 • Koulutus
 • Projektinhallinta
Laura Johansson

Laura Johansson

Projektiavustaja (osa-aikainen)

Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK)

Olen Oulun yliopiston maisterivaiheen opiskelija ja tulevaisuuden aineenopettaja. Toimin osa-aikaisena ja vastuullani on toteuttaa Transformer 2030 -hankkeen viestintää ja markkinointia. Maailma muuttuu koulutus kerrallaan!

Vastuualueet

 • Globaalikasvatus
 • Transformer 2030
Emmi Liulia

Emmi Liulia

Koulutussihteeri

Filosofian maisteri (FM)

Työhöni kuuluu koulutusten ja muiden oppimistilaisuuksien käytännön järjestelyjen hoitaminen. Itselleni tärkein kehitysyhteistyöteema on ilmasto-oikeudenmukaisuus. Fingossa saan tehdä arvojeni mukaista työtä.

Vastuualueet

 • Koulutus
Kari-Pekka Murtonen

Kari-Pekka Murtonen

Asiantuntija, yritysyhteistyö

Tuen Fingon jäsenjärjestöjen mahdollisuuksia kehittää ja toteuttaa mielekkäitä yhteistyökuvioita yksityissektorin kanssa. Innostun kun saan edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä jossa innovaatioiden ja luovien ratkaisujen myötä pyritään saamaan aikaan laajaa vaikuttavuutta köyhyyden vähentämisen ja ihmisoikeuksien ympärillä.

Vastuualueet

 • Yritysyhteistyö
Helena Nevalainen

Helena Nevalainen

Asiantuntija, järjestöjen kehitysyhteistyö

Yhteiskuntatieteiden maisteri (YM)

Tuen järjestöjä kehitysyhteistyöhankkeisiin liittyvissä kysymyksissä (suunnittelussa, seurannassa, arvioinnissa). Nautin työni monipuolisuudesta ja siitä, että yhden päivän aikana voin järjestöedustajien kanssa keskustella eri puolilla maailmaa olevista yhteistyökuvioista. Voimme yhdessä miettiä ratkaisuja haasteellisiin tilanteisiin tai iloita pienistä onnistumisista. Uskon että kansalaisyhteiskunnan vahvistuminen omalta osaltaan johtaa oikeudenmukaisempaan maailmaan.

Vastuualueet

 • Järjestöjen kehitysyhteistyö
 • Kansalaisyhteiskunta
 • Hankeneuvonta