Saana Ylikruuvi

Saana Ylikruuvi

Hankeavustaja – Transformer 2030 (harjoittelija)

Humanististen tieteiden kandidaatti HuK

Harjoittelussani toimin pääsääntöisesti hankeavustajana opettajien täydennyskoulutushankkeessa edistäen kestävää kehitystä koulumaailmassa. Opettajaopiskelijana erityisesti koulumaailman kehittäminen ja kasvatustyö ovat minulle tärkeitä. Globaalikasvatus on keino vaikuttaa yhteiskuntaan niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.

Vastuualueet

  • Transformer 2030
  • Globaalikasvatus