Hallitus

Uuden kattojärjestön toimintaa ohjaa hallitus. Hallituksen jäsenien on puheenjohtajaa lukuunottamatta oltava jäsenjärjestöjen edustajia.

Fingon hallitus 2018-2019

Hallitus valittiin ylimääräisessä vuosikokouksessa 19.6.2018. Jäsenet on listattu alempana sivulla. Nimen alapuolella on ehdottaja-/kannattajajärjestöt.

Puheenjohtaja

  • Ann Selin
    Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Kansainvälinen solidaarisuussäätiö (Solidaarisuus), Kirkon ulkomaanapu, Reilu kauppa, Rauhanliitto, Suomen Ammattiliittojen solidaarisuuskeskus Sask, Viestintä ja kehitys -säätiö Vikes.

Varapuheenjohtajat

  • Karoliina Tikka
    Plan International Suomi, Suomen Partiolaiset
  • Tytti Nahi
    Reilu Kauppa ry, Kansainvälinen solidaarisuussäätiö (Solidaarisuus), Eettisen kaupan puolesta ry

Hallituksen jäsenet