Kuvassa on Fingon työntekijä.

Emilia Runeberg

Asiantuntija, ilmastotyö

Filosofian maisteri, ympäristönsuojelutiede

Seuraan kehitysyhteistyön näkökulmasta relevantteja ilmastopoliittisia prosesseja Suomessa ja eri kansainvälisillä areenoilla. Vaikuttamistyöni keskittyy vahvistamaan globaalin keskinäisriippuvuuden, oikeudenmukaisuuden ja läpinäkyvyyden teemoja ilmastoon vaikuttavassa päätöksenteossa. Asiantuntijaroolissani tuen Fingon jäsenjärjestöjen ilmastotyötä: koordinoin työryhmiä, vahvistan monimuotoisia toimijaverkostoja ja kanavoin uutta tietoa.

Vastuualueet

  • Ilmasto-oikeudenmukaisuus
  • Ilmastopolitiikka ja -rahoitus
  • Vaikuttamistyö