Elina Tiensuu

Elina Tiensuu

Hankeavustaja – Transformer 2030 (harjoittelija)

Työskentelen Transformer2030 - opettajat kestävän kehityksen muutosagentteina -hankkeen hankeavustajana. Minulle on tärkeää tarjota opettajille työkaluja monimutkaisen maailman ymmärtämiseen ja sitä kautta vaikuttaa nuorten tulevaisuudenkuviin. Työskentelen nuorten yhteiskunnallisen osallistamisen puolesta ja tuen toiminnallani aktiivista kansalaisuutta.

Vastuualueet

  • Transformer 2030
  • Globaalikasvatus
  • Koulutus