Yhteystiedot

Tältä sivulta löydät Fingon asiantuntijoiden ja eri yksiköiden yhteystiedot.

Johto

Juha-Erkki Mäntyniemi

Juha-Erkki Mäntyniemi

Toiminnanjohtaja

Toimin kesällä 2018 aloittaneen, Kepan ja Kehyksen muodostaman uuden kehitysjärjestöjen kattojärjestön Fingon toiminnanjohtajana.

Laura Häkli

Laura Häkli

Johtaja, viestintä

Yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM)

Johdan ja kehitän organisaation viestintää sekä toimin Maailman Kuvalehden päätoimittajana. Olen kiitollinen siitä, että saan tehdä arvojeni mukaista ja inspiroivaa työtä reilun, puhtaan ja oikeudenmukaisen maailman puolesta.

Vastuualueet

 • Viestintä
 • Vaikuttamistyö
 • Kampanjat
 • Mediasuhteet
 • Vaikuttajaviestintä
 • Sosiaalinen media
Outi Hannula

Outi Hannula

Johtaja, oppiminen ja innovaatiot

Yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM)

Osallistun Fingon johtamiseen osana johtotiimiä. Kansalaisyhteiskunnan tilan globaali puolustaminen keskeinen osa työtäni. Haluan rakentaa järjestöjen yhteistyötä, innostusta ja muutosvoimaa niin Suomessa kuin maailmallakin.

Vastuualueet

 • Edunvalvonta
 • Globaalikasvatus
 • Järjestöjen kehitysyhteistyö
 • Kansalaisyhteiskunta
 • Etelän kumppanuudet
 • Maailma kylässä -festivaali
Elina Kokkonen

Elina Kokkonen

Hallintojohtaja

Toimin hallintoyksikön johtajana ja vastaan Fingon talous- ja henkilöstöhallinnosta sekä toimistopalveluista.

Vastuualueet

 • Hallinto
 • Taloushallinto
 • Henkilöstöhallinto
Rilli Lappalainen

Rilli Lappalainen

Johtaja, vaikuttaminen

Johdan organisaation vaikuttamistyötä. Seuraan erityisesti johdonmukaisuutta ja aktiivista kansalaisuutta. Toimin eurooppalaisten kehitysyhteistyöjärjestöjen kattojärjestö CONCORDin Policy Direction Committeessa.

Vastuualueet

 • Vaikuttamistyö
 • Ulkosuhteet ja sidosryhmät
 • EU-puheenjohtajuuskauden hanke
Timo Lappalainen

Timo Lappalainen

Johtaja, jäsensuhteet ja toiminnan kehitys

Teologian maisteri (TM)

Olen henkeen ja vereen järjestöihminen ja sillä tiellä ollaan oltu liki 40 vuotta. Minua innostaa unelma reilusta maailmasta ja uskon ihmisen kykyyn tehdä isoja päätöksiä!

Vastuualueet

 • Operatiivisen johtamisen johtaminen
 • Ulkosuhteet ja sidosryhmät
 • Edustaminen
 • Luottamusjohdon työskentelyn tukeminen

Viestintä

Simo Hellsten

Simo Hellsten

Asiantuntija, verkkoviestintä ja -kehitys

LuK

Kehitysmaakokemukseni on Itä-Timorista, mutta nykyään vietän aikani tiiviisti näyttöpäätteen ääressä. Olen työskennellyt www-sivujen parissa viime vuosituhannen lopulta lähtien.

Vastuualueet

 • Verkkosivustouudistukset
 • Verkkopalveluiden tekninen tuotanto
 • Digitaaliset palvelut
Mirka Kartano

Mirka Kartano

Asiantuntija, viestintä

MSSc, VTK & medianomi (amk)

Työssäni vastaan Fingon organisaatio- ja jäsenviestinnästä sekä toteutan vaikuttajaviestintää. Temaattisia vastuualueitani ovat kestävä kehitys, kehityspolitiikka ja innovaatiot. Olen ylpeä, että voin työlläni tukea Fingon asiantuntijoiden ja jäsenjärjestöjen viestien vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta.

Vastuualueet

 • Organisaatioviestintä
 • Vaikuttajaviestintä
 • Jäsenviestintä
 • Sosiaalinen media
 • Brändi
Mika Niskanen

Mika Niskanen

Asiantuntija, viestintä

Vastaan Oppiminen ja innovaatiot -yksikön sekä Fingon tapahtumien viestinnästä. Tuotan monipuolisesti sisältöjä Fingon viestintäkanaville.

Vastuualueet

 • Viestintä
 • Tapahtumaviestintä
Sanna Ra

Sanna Ra

Asiantuntija, viestintä

Filosofian maisteri (FM)

Suunnittelen ja toteutan vaikuttamis- ja kampanjaviestintää, jonka teemoja ovat Agenda 2030, kehitysrahoitus, ilmasto- ja vero-oikeudenmukaisuus, järjestökehitys sekä yritysvastuu.

Vastuualueet

 • Vaikuttajaviestintä
 • Viestintä
 • Mediasuhteet
Enni saikkonen

Enni Saikkonen

Asiantuntija, viestintä

Yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM)

Vastaan EU-puheenjohtajuuskauden hankkeen viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta.

Vastuualueet

 • Viestintä
 • EU-puheenjohtajuuskauden hanke
Ruut Tolonen

Ruut Tolonen

Asiantuntija, viestintä

Yhteiskuntatieteiden maisteri

Toimin Fingon verkkosivujen ja Maailman Kuvalehden toimitussihteerinä. Kirjoitan ja editoin verkkouutisia sekä toteutan pidempää aikakauslehtijournalismia Maailman Kuvalehteen.

Vastuualueet

 • Verkkosivujen sisällöntuotanto
 • Maailman Kuvalehti
 • Viestintä

Jäsensuhteet ja toiminnan kehitys

Paula Lounasheimo

Paula Lounasheimo

Asiantuntija, jäsensuhteet

Filosofian maisteri (FM), kulttuuriantropologia

Koordinoin Fingon jäsensuhteita sekä neuvon eri tahoja liittyen Fingon jäsenjärjestöihin ja jäsenyyteen. Minua innostavat työssäni elävä yhteys kansalaisjärjestöihin ja niissä toimiviin ihmisiin, kansalaisyhteiskunnan puolustaminen ja arvopohjainen työ oikeudenmukaisen maailman puolesta. Hyvä voittaa pahan 6-0!

Vastuualueet

 • Jäsenpalvelut
 • Järjestöyhteistyö
 • Jäsenrekisteri
 • Jäsenyysasiat
 • Jäsenviestintä
Pauliina Savola

Pauliina Savola

Asiantuntija, kansalaisyhteiskunta ja edunvalvonta

FM (englantilainen filologia), VTK (valtio-oppi)

Toimin Fingossa kansalaisyhteiskunnan asiantuntijana ja vastaan kehitysjärjestöjen edunvalvonnasta. Globaali oikeudenmukaisuus, kansalaisyhteiskunnan tilan vahvistaminen, ihmisoikeudet ja kestävä kehitys ovat minulle sydämen asioita. On ilo ja kunnia saada edistää työkseni parempaa ja oikeudenmukaisempaa maailmaa.

Vastuualueet

 • Edunvalvonta
 • Kansalaisyhteiskunta
 • Järjestöyhteistyö
Terhi Ylikoski

Terhi Ylikoski

Asiantuntija, organisaation kehittäminen

Filosofian maisteri (FM)

Olen Fingon toiminnan kehittäjä ja palvelumuotoilija. Tuen Fingon yksiköitä erilaisissa kehittämisprojekteissa ja asiakaskeskeisessä ajattelussa, oli kohderyhmänä sitten jäsenjärjestöt, poliittiset päättäjät tai Fingon oma henkilökunta. Lisäksi kehitän Fingon jäsenjärjestösuhteita – tavoitteemme on, että jokainen jäsenjärjestössä toimiva kokee Fingon omakseen.

Vastuualueet

 • Organisaation kehitys
 • Jäsensuhteiden kehitys

Vaikuttaminen

Hanna Aho

Hanna Aho

Asiantuntija, ilmasto

Filosofian maisteri (FM)

Seuraan ilmasto- ja energiapoliittista päätöksentekoa Suomessa ja Euroopan unionissa. Välitän poliitikoille ja virkamiehille tietoa päätösten vaikutuksista ilmasto-oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Työssäni minua motivoi se, että saan olla mukana ratkomassa aikamme suurimpiin kuuluvaa ongelmaa, ilmastonmuutosta.

Vastuualueet

 • Kansainväliset ilmastoneuvottelut
 • Ilmasto-oikeudenmukaisuus
 • Ilmastopolitiikka ja -rahoitus
 • Vaikuttamistyö
 • Energiapolitiikka
Outi Hakkarainen

Outi Hakkarainen

Asiantuntija, kestävä kehitys

Filosofian maisteri (FM)

Seuraan Fingon kansallisessa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä tapahtuvia ajankohtaisia asioita. Parhaillaan niitä ovat muun muassa kansalaisjärjestöjen toiminta haurailla alueilla, kestävän kehityksen tavoitteiden kansainvälinen toteuttaminen ja kriittinen talouskeskustelu. Minua motivoi työssäni mahdollisuus osallistua oikeudenmukaisuuden edistämiseen ja eriarvoisuuden vähentämiseen maailmassa.

Vastuualueet

 • Kansalaisyhteiskunta
 • Agenda2030
 • Globaali talouspolitiikka
 • Etelän kumppanuudet
Sonja Hyötylä

Sonja Hyötylä

Asiantuntija, kehityspolitiikka

Valtiotieteiden maisteri (VTM)

Seuraan EU:n kehityspolitiikkaa ja -rahoitusta, ja vastaan tällä hetkellä vaikuttamisesta EU:n tulevaan monivuotiseen rahoituskehykseen ja Euroopan parlamentin vaaleihin. Lisäksi koordinoin siirtolaisuus-työryhmää.

Vastuualueet

 • Vaikuttamistyö
 • Kehityspolitiikka
 • Kehitysrahoitus
 • Siirtolaisuus
Jussi Kanner

Jussi Kanner

Asiantuntija, kestävä kehitys

Valtiotieteiden maisteri (VTM)

Seuraan Agenda 2030:n toimeenpanoa Suomessa, EU:ssa ja globaalisti. Koordinoin Fingon Agenda2030- ja ruokaturvaryhmiä, ja toimin CONCORDin kestävän kehityksen työn rinnakkaispuheenjohtajana. Motivoidun eri toimijoiden yhteistyöstä ja uskon, että yhdessä tekemällä voimme kääntää kehityksen kurssin kestävälle pohjalle.

Vastuualueet

 • Vaikuttamistyö
 • Agenda2030
 • Kehityspolitiikka
 • Ruokaturva
Anne Peltonen

Anne Peltonen

Projektipäällikkö, EU-puheenjohtajuuskausihanke

Master of Arts (MA)

Koordinoin Fingon ja kolmen eurooppalaisen kansalaisjärjestön yhteistä EU-puheenjohtajuuskausihanketta. Lisäksi vastaan gender-työryhmän toiminnasta. Haluan työlläni edistää oikeudenmukaisempaa maailmaa vaikuttamalla erityisesti EU:n päätöksentekoon.

Vastuualueet

 • Vaikuttamistyö
 • EU-puheenjohtajuuskauden hanke
 • Gender
Niina Tenhio

Niina Tenhio

Asiantuntija, kehityspolitiikka

filosofian maisteri (FM), musiikin maisteri (MuM)

Seuraan kehitysrahoituksesta sekä kehityksen ja turvallisuuden rajapinnoista käytävää keskustelua Suomessa, Euroopan Unionissa ja maailmalla. Tarjoan asiantuntijatietoa kehityspolitiikasta kehitysjärjestöille, viranomaisille ja poliittisille päättäjille. Nautin monimutkaisten yhtälöiden ratkaisemisesta tasa-arvoisemman, reilumman ja toimivamman maailman hyväksi.

Vastuualueet

 • Kehitysrahoitus
 • Vaikuttamistyö
 • Arviointi
Senja Väätäinen

Senja Väätäinen-Chimpuku

Asiantuntija, kestävä talous

Koordinoin Fingon ja Kestävän talouden -työryhmän vaikuttamistyötä kestävän talouden edistämiseksi. Keskityn erityisesti kestävän hyvinvoinnin mittaamiseen ja mittareiden politiikkaohjaukseen liittyviin kysymyksiin Suomessa ja EU:ssa. On hienoa, että voin näin osaltani edistää oikeudenmukaisten ja ekologisesti kestävien järjestelmien syntyä.

Vastuualueet

 • Vaikuttamistyö
 • Kestävä talous
 • Kauppapolitiikka
 • EU-puheenjohtajuuskauden hanke
 • Yritysvastuu

Oppiminen ja innovaatiot

Johanna Harjunpää

Johanna Harjunpää

Projektipäällikkö, Frame, Voice, Report -projekti

FM (etnologia)

Koordinoin EU-rahoitteista globaalikasvatuksen laatuhanketta. Työssäni haluan edistää oikeudenmukaisempaa maailmaa tukemalla järjestöjä globaalikasvatuksessa.

Vastuualueet

 • Globaalikasvatus
 • Koulutus
 • Projektinhallinta
Emmi Liulia

Emmi Liulia

Koulutussihteeri

Filosofian maisteri (FM)

Työhöni kuuluu koulutusten ja muiden oppimistilaisuuksien käytännön järjestelyjen hoitaminen. Itselleni tärkein kehitysyhteistyöteema on ilmasto-oikeudenmukaisuus. Fingossa saan tehdä arvojeni mukaista työtä.

Vastuualueet

 • Koulutus
Kari-Pekka Murtonen

Kari-Pekka Murtonen

Asiantuntija, kehitys ja innovaatiot

Masters in global and public health

Tuen Fingon jäsenjärjestöjen mahdollisuuksia kehittää ja toteuttaa mielekkäitä yhteistyökuvioita yksityissektorin kanssa. Innostun kun saan edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä jossa innovaatioiden ja luovien ratkaisujen myötä pyritään saamaan aikaan laajaa vaikuttavuutta köyhyyden vähentämisen ja ihmisoikeuksien ympärillä.

Vastuualueet

 • Yritysyhteistyö
 • Innovaatiot
Helena Nevalainen

Helena Nevalainen

Asiantuntija, järjestöjen kehitysyhteistyö

Yhteiskuntatieteiden maisteri (YM)

Tuen järjestöjä kehitysyhteistyöhankkeisiin liittyvissä kysymyksissä (suunnittelussa, seurannassa, arvioinnissa). Nautin työni monipuolisuudesta ja siitä, että yhden päivän aikana voin järjestöedustajien kanssa keskustella eri puolilla maailmaa olevista yhteistyökuvioista. Voimme yhdessä miettiä ratkaisuja haasteellisiin tilanteisiin tai iloita pienistä onnistumisista. Uskon että kansalaisyhteiskunnan vahvistuminen omalta osaltaan johtaa oikeudenmukaisempaan maailmaan.

Vastuualueet

 • Järjestöjen kehitysyhteistyö
 • Kansalaisyhteiskunta
 • Hankeneuvonta
Hannu Niemelä

Hannu Niemelä

Projektipäällikkö, Transformer 2030 -hanke

TM (aineenopettaja), VTM (kehitysmaatutkimus)

Koordinoin järjestöjen ja hankekumppanien yhteistä Transformer 2030 -hanketta ja hankkeen sidosryhmien kanssa tehtävää yhteistyötä. Minua inspiroi työssäni luovuus, yhteistoiminnallisuus ja jatkuva oppiminen kestävään tulevaisuuteen kasvattamisessa. Oikeudenmukainen maailma on kaikille parempi maailma!

Vastuualueet

 • Globaalikasvatus
 • Järjestöyhteistyö
 • Koulutus
 • Transformer 2030
 • Projektinhallinta
Maarit Pihkala

Maarit Pihkala

Asiantuntija, järjestöjen oppiminen

Kasvatustieteen maisteri

Suunnittelen, toteutan ja kehitän Fingon koulutuksia ja vertaisoppimistoimintaa, joka tukee järjestöjen globaalikasvatusta, kampanjointia, viestintää ja vaikuttamistyötä. Organisoin myös järjestöjen viestintä- ja globaalikasvatukseen liittyvää neuvontaa.

Vastuualueet

 • Globaalikasvatus
 • Globaalikasvatusneuvonta
 • Sparraus
 • Vaikuttamis- ja kampanjakoulutukset
 • Viestintäkoulutus
 • Kurssi-ilmoittautumiset
 • Vertaisoppiminen
Sanna Rekola

Sanna Rekola

Asiantuntija, globaalikasvatus

Filosofian maisteri (FM)

Pyrin työssäni edistämään globaalikasvatusta tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä ja globaalikasvatusta Suomessa. Parasta työssäni on se, että saan tehdä yhteistyötä laaja-alaisen järjestökentän kanssa: yhteistyöllä voimme saada muutosta aikaan! Globaalikasvatus on merkittävä yhteiskunnallisen muutoksen moottori, joka aktivoi ihmiset toimimaan oikeudenmukaisen maailman puolesta.

Vastuualueet

 • Globaalikasvatus
 • Edunvalvonta
 • Hankeneuvonta
 • Järjestöyhteistyö
Antti Turakka

Antti Turakka

Asiantuntija, järjestöjen oppiminen

Metsänhoitaja (M.Sc., forestry)

Olen kehitysyhteistyön ja koulutuksen pitkän linjan ammattilainen. Suunnittelen, toteutan ja kehitän kehitysyhteistyökoulutuksia järjestöille sekä neuvon hankkeiden suunnittelussa, seurannassa ja arvioinnissa. Yhdessä oppiminen innostaa minua työssäni.

Vastuualueet

 • Järjestöjen kehitysyhteistyö
 • Hankeneuvonta
 • Koulutus
Jaana Viirimäki

Jaana Viirimäki

Asiantuntija, vapaaehtoistoiminnan kehittäminen

Filosofian maisteri (FM)

Tuen paikallistason toimijoita Mahdollisuuksien torien järjestämisessä. Minua inspiroi ja motivoi työssäni erityisesti vapaaehtoisten kanssa toimiminen, heidän intonsa toimia paremman maailman puolesta on todella arvokasta.

Vastuualueet

 • Mahdollisuuksien torit
 • Globaalikasvatus
 • Vapaaehtoistyö
 • Järjestöyhteistyö

Bridge 47 -hanke

Troy Björkman

Troy Björkman

Communications and Events Assistant

BACHELOR OF ARTS (BA) IN POLITICAL SCIENCE AND INTERNATIONAL DEVELOPMENT STUDIES

I work on content production and strategy for Bridge 47’s digital channels, as well as support event preparation and coordination.

Nora Forsbacka

Nora Forsbacka

Project Manager (Bridge 47)

Master of Social Sciences in International Relations

I currently lead the international Bridge 47 team, a team with 25 colleagues in 12 different European countries. Through Bridge 47, we want to awaken people to act as global citizens and to transform themselves and the world.

https://www.bridge47.org/

Vastuualueet

 • Viestintä
 • Globaali kansalaiskasvatus
Alen Maletic

Alen Maletic

Global Network Coordinator (Bridge 47)

Master of Arts (MA) in Comparative Education, Master of Arts (MA) in European Studies

I support the network members in networking, sharing practices, learning from each other and advocating together to enhance the potential of global citizenship education.

Vastuualueet

 • Globaali kansalaiskasvatus
Max Tran

Max Tran

Financial Coordinator

Master of accounting (KTM)

I support Project Manager and coordinates finance flows of the Bridge 47 project.

Vastuualueet

 • Taloushallinto
Jenni Tuominen

Jenni Tuominen

Administration Coordinator

Master of Social Sciences

I work with the project’s administration and coordinate the Bridge 47 activities in Finland. I work with Global Citizenship Education because I believe that it can inspire people to change the world.

Gillion Vaughn

Gillion Vaughn

Communications Coordinator

MASTER OF EDUCATION IN SCIENCE COMMUNICATION

I ensure that Bridge 47 has great communication strategies and content. My passion and expertise is to make important and complex topics accessible, relatable and interesting for all.

Maailma kylässä

Johanna Eurakoski

Johanna Eurakoski

Ohjelmapäällikkö

Kulttuurituottaja (AMK)

Työssäni pääsen edistämään luovuutta, kulttuurista moninaisuutta ja tasa-arvoa suunnittelemalla sekä tarjoamalla laajan kirjon kulttuuri- ja asiaohjelmaa ilmaiseksi festivaaliyleisölle. Työni kautta haluan tarjota ihmisille helppoja lähestymistapoja osallistua ja vaikuttaa oikeudenmukaisen maailman rakentamiseen. Kulttuurien välinen vuorovaikutus on rikkaus!

Vastuualueet

 • Maailma kylässä -festivaali
 • Kulttuuri- ja asiaohjelmatuotanto
 • Ohjelmavalinnat
Laura Valoma

Laura Valoma

Tuotantopäällikkö

Medianomi, mediatuottaja AMK

Vastaan Maailma kylässä -festivaalin näytteilleasettajatoiminnasta ja teknisestä tuotannosta. Upeaa työskennellä tapahtumassa, joka mahdollistaa ja motivoi meitä kaikkia toimimaan oikeudenmukaisemman maailman puolesta.

Vastuualueet

 • Maailma kylässä -festivaali
 • Tapahtuman tekninen tuotanto
 • Rakennus ja purku
 • Näytteilleasettajat

IT

Kuvassa on Fingon työntekijä.

Kalle Korhonen

Asiantuntija, järjestelmäsuunnittelu

Kehitän ja ylläpidän IT-järjestelmiä ja tietoturvaa. Mahdollisuuksien mukaan autan jäsenistöä samoissa asioissa.

Vastuualueet

 • Verkkopalveluiden tekninen tuotanto
 • Verkkopalveluiden kehittäminen
 • IT- ja tietohallintopalvelut
 • IT-tuki
Kuvassa on Fingon työntekijä.

Tuutikki Suihkonen

IT-tukihenkilö

Tuen fingolaisten työtä avustamalla jokapäiväisissä tietoteknisissä haasteissa.

Vastuualueet

 • IT-tuki
 • IT- ja tietohallintopalvelut
 • Sisäinen ja ulkoinen asiakaspalvelu

Hallinto

Kirsi Creder

Kirsi Creder

Asiantuntija, taloushallinto ja kirjanpito

Työskentelen Fingon taloushallinnon ja kirjanpidon tehtävissä.

Vastuualueet

 • Taloushallinto
 • Kirjanpito
Johanna Ikävalko

Johanna Ikävalko

Sihteeri

HSO-sihteeri

Toimin vuosikokouksen, hallituksen ja johdon sihteerinä. Lisäksi toimenkuvaani kuuluvat mm. matkajärjestelyt ja tiedonhallinta. Minua motivoi työssäni mahdollisuus osallistua oikeudenmukaisuuden edistämiseen ja eriarvoisuuden vähentämiseen maailmassa.

Vastuualueet

 • Vuosikokousten, hallituksen ja johdon sihteeri
 • Matkajärjestelyt
 • Arkisto
Carita Kuusinen

Carita Kuusinen

Asiantuntija, henkilöstösuunnittelu

Päivän sana on ketterä HR. Myös henkilöstön työhyvinvointi on meille tärkeää ja siihen panostamme. Työssä tulisi myös kokoajan oppia jotain uutta. Ammattini on henkilöstötyö ja globaalikasvatus intohimoni, koska uskon sen edistävän kestävää hyvinvointia.

Vastuualueet

 • Henkilöstöhallinto
 • Rekrytointi
 • Henkilöstön kehittäminen
 • Työhyvinvointi
 • Jäsenjärjestöjen henkilöstöasiat ja -neuvonta
Heli Mäki-Hakola

Heli Mäki-Hakola

Toimistokoordinaattori

Pidän asiakaspalvelutyöstä ja siitä että tutustun lähes päivittäin uusiin ihmisiin. Jokainen työpäivä on erilainen! Fingo on työnantajana luotettava ja koen olevani osa tärkeää organisaatiota joka edistää kestävää kehitystä ja globaalia oikeudenmukaisuutta.

Vastuualueet

 • Sisäinen ja ulkoinen asiakaspalvelu
 • Vastaanotto
 • Järjestötilat
 • Hallinto
 • Yleisinfo
Jaana Vesalainen

Jaana Vesalainen

Taloussihteeri

Työskentelen taloushallinnon tehtävissä. Minua motivoi työssäni se, että saan käyttää oman ammattitaitoni työyhteisössä, joka tekee työtä reilumman ja oikeudenmukaisemman maailman puolesta.

Vastuualueet

 • Osto- ja myyntireskontra
 • Matkalaskut
 • Palkkiot