Yhteystiedot

Tältä sivulta löydät Fingon asiantuntijoiden ja eri yksiköiden yhteystiedot.

Johto

Juha-Erkki Mäntyniemi

Juha-Erkki Mäntyniemi

Toiminnanjohtaja

Toimin kesällä 2018 aloittaneen, Kepan ja Kehyksen muodostaman uuden kehitysjärjestöjen kattojärjestön Fingon toiminnanjohtajana.

Outi Hannula

Outi Hannula

Johtaja, oppiminen ja innovaatiot

Yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM)

Globaalisti reilu kehitys ja kansalaisyhteiskunnan tilan puolustaminen ovat keskeinen osa työtäni Fingossa. Haluan rakentaa järjestöjen innostusta ja muutosvoimaa erityisesti yhteistyön ja oppimisen avulla. Osallistun myös Fingon johtamiseen osana johtoryhmää.

Vastuualueet

 • Globaalikasvatus
 • Järjestöjen kehitysyhteistyö
 • Järjestöyhteistyö
 • Arviointi
Elina Kokkonen

Elina Kokkonen

Hallintojohtaja

Toimin hallintoyksikön johtajana ja vastaan Fingon talous- ja henkilöstöhallinnosta sekä toimistopalveluista.

Vastuualueet

 • Hallinto
 • Taloushallinto
 • Henkilöstöhallinto
Rilli Lappalainen

Rilli Lappalainen

Johtaja, vaikuttaminen

Johdan organisaation vaikuttamistyötä. Seuraan erityisesti johdonmukaisuutta ja aktiivista kansalaisuutta. Toimin eurooppalaisten kehitysyhteistyöjärjestöjen kattojärjestö CONCORDin Policy Direction Committeessa.

Vastuualueet

 • Vaikuttamistyö
 • Ulkosuhteet ja sidosryhmät
 • EU-puheenjohtajuuskauden hanke
Timo Lappalainen

Timo Lappalainen

Johtaja, jäsensuhteet ja toiminnan kehitys

Teologian maisteri (TM)

Olen henkeen ja vereen järjestöihminen ja sillä tiellä ollaan oltu liki 40 vuotta. Minua innostaa unelma reilusta maailmasta ja uskon ihmisen kykyyn tehdä isoja päätöksiä!

Vastuualueet

 • Organisaation kehitys
 • Jäsenpalvelut
 • Jäsenyysasiat
 • Edunvalvonta
 • Kansalaisyhteiskunta
Salla Peltonen

Salla Peltonen

Johtaja, viestintä

Medianomi, AMK (journalismi) Tradenomi, AMK

Johdan ja kehitän Fingon viestintää. Työssäni minua innostaa oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen edistäminen Suomessa ja maailmalla.

Vastuualueet

 • Viestintä
 • Maailman Kuvalehti
 • Maailma kylässä -festivaali

Viestintä

Simo Hellsten

Simo Hellsten

Asiantuntija, verkkoviestintä ja -kehitys

LuK

Kehitysmaakokemukseni on Itä-Timorista, mutta nykyään vietän aikani tiiviisti näyttöpäätteen ääressä. Olen työskennellyt www-sivujen parissa viime vuosituhannen lopulta lähtien.

Vastuualueet

 • Verkkosivustouudistukset
 • Verkkopalveluiden tekninen tuotanto
 • Digitaaliset palvelut
Tomi Kristeri

Tomi Kristeri

Viestintäavustaja

VTK

Suoritan siviilipalvelusta ja toimenkuvaani kuuluu muun muassa nettisivujen päivittäminen, valokuva-arkiston hoito sekä juttujen kirjoittaminen Maailman Kuvalehteen.

Vastuualueet

 • Viestintä
 • Maailman Kuvalehti
 • Valokuvaus
Mika Niskanen

Mika Niskanen

Asiantuntija, viestintä

Vastaan Oppiminen ja innovaatiot -yksikön sekä Fingon tapahtumien viestinnästä. Tuotan monipuolisesti sisältöjä Fingon viestintäkanaville.

Vastuualueet

 • Viestintä
 • Tapahtumaviestintä
Heidi Nummi

Heidi Nummi

Toimitusavustaja (harjoittelija)

Valtiotieteiden kandidaatti (VTK)

Kirjoitan artikkeleita ja uutisia Maailman Kuvalehteen ja lehden verkkosivuille. Päivitän lehden sosiaalisen median kanavia. Intohimoni on välittää monimuotoisuutta juhlivaa ja rajoittavia stereotypioita murtavaa kuvaa maailmastamme.

Vastuualueet

 • Maailman Kuvalehti
 • Maailman Kuvalehden juttujen ideoiminen
Enni saikkonen

Enni Saikkonen

Asiantuntija, viestintä

Yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM)

Vastaan EU-puheenjohtajuuskauden hankkeen viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta.

Vastuualueet

 • Viestintä
 • EU-puheenjohtajuuskauden hanke
Ruut Tolonen

Ruut Tolonen

Asiantuntija, viestintä

Yhteiskuntatieteiden maisteri

Toimin Fingon verkkosivujen ja Maailman Kuvalehden toimitussihteerinä. Kirjoitan ja editoin verkkouutisia sekä toteutan pidempää aikakauslehtijournalismia Maailman Kuvalehteen.

Vastuualueet

 • Verkkosivujen sisällöntuotanto
 • Maailman Kuvalehti
 • Viestintä
Anni Valtonen

Anni Valtonen

Päätoimittaja, Maailman Kuvalehti

Filosofian maisteri (FM)

Teen Fingon julkaisemaa Maailman Kuvalehteä suurella sydämellä. Haluan tarjota lukijoille uusia näkökulmia ja tapoja hahmottaa tätä monimutkaista maailmaa.

Vastuualueet

 • Maailman Kuvalehden juttujen ideoiminen
 • Juttujen tilaaminen avustajilta
 • Juttujen editoiminen ja kirjoittaminen
 • Maailman Kuvalehden edustaminen

Jäsensuhteet ja toiminnan kehitys

Paula Lounasheimo

Paula Lounasheimo

Asiantuntija, jäsensuhteet

Filosofian maisteri (FM), kulttuuriantropologia

Koordinoin Fingon jäsensuhteita sekä neuvon eri tahoja liittyen Fingon jäsenjärjestöihin ja jäsenyyteen. Minua innostavat työssäni elävä yhteys kansalaisjärjestöihin ja niissä toimiviin ihmisiin, kansalaisyhteiskunnan puolustaminen ja arvopohjainen työ oikeudenmukaisen maailman puolesta. Hyvä voittaa pahan 6-0!

Vastuualueet

 • Jäsenpalvelut
 • Järjestöyhteistyö
 • Jäsenrekisteri
 • Jäsenyysasiat
 • Jäsenviestintä
Pauliina Savola

Pauliina Savola

Asiantuntija, kansalaisyhteiskunta ja edunvalvonta

FM (englantilainen filologia), VTK (valtio-oppi)

Toimin Fingossa kansalaisyhteiskunnan asiantuntijana ja vastaan kehitysjärjestöjen edunvalvonnasta. Globaali oikeudenmukaisuus, kansalaisyhteiskunnan tilan vahvistaminen, ihmisoikeudet ja kestävä kehitys ovat minulle sydämen asioita. On ilo ja kunnia saada edistää työkseni parempaa ja oikeudenmukaisempaa maailmaa.

Vastuualueet

 • Edunvalvonta
 • Kansalaisyhteiskunta
 • Järjestöyhteistyö
Mika Välitalo

Mika Välitalo

Asiantuntija, kehitys ja innovaatiot

Tuen Fingon jäsenjärjestöjen kyvykkyyttä hyödyntää teknologiaa ohjelmatyössään ja innovoida uusia ratkaisuja mm. yksityissektorin kanssa. Kokeilukulttuuri, ketterät menetelmät ja eri toimijoiden yhteistyö antavat vauhtia työlle. Kaiken keskellä on köyhyyden vähentäminen ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

Vastuualueet

 • Innovaatiot
 • Jäsensuhteiden kehitys
Terhi Ylikoski

Terhi Ylikoski

Asiantuntija, organisaation kehittäminen

Filosofian maisteri (FM)

Olen Fingon toiminnan kehittäjä ja palvelumuotoilija. Tuen Fingon yksiköitä erilaisissa kehittämisprojekteissa ja asiakaskeskeisessä ajattelussa, oli kohderyhmänä sitten jäsenjärjestöt, poliittiset päättäjät tai Fingon oma henkilökunta. Lisäksi kehitän Fingon jäsenjärjestösuhteita – tavoitteemme on, että jokainen jäsenjärjestössä toimiva kokee Fingon omakseen.

Vastuualueet

 • Organisaation kehitys
 • Jäsensuhteiden kehitys

Vaikuttaminen

Outi Hakkarainen

Outi Hakkarainen

Asiantuntija, kestävä kehitys

Filosofian maisteri (FM)

Seuraan kestävän kehityksen toteutumista Suomessa ja maailmalla sekä olen mukana vahvistamassa pohjoismaista yhteistyötä. Osallistun Fingon kestävää taloutta edistävään työhön, muun muassa vastaamalla vero-oikeudenmukaisuuteen liittyvästä yhteistyöstä. Minua motivoi työssäni mahdollisuus olla tekemässä Suomesta globaalisti oikeudenmukaisempi maa ja olla mukana vähentämässä eriarvoisuutta maailmasta.

Vastuualueet

 • Agenda2030
 • Vero-oikeudenmukaisuus
 • Kestävä talous
 • Vaikuttamistyö
Sonja Hyötylä

Sonja Hyötylä

Asiantuntija, kehityspolitiikka

Valtiotieteiden maisteri (VTM)

Seuraan EU:n kehityspolitiikkaa ja -rahoitusta, ja vastaan tällä hetkellä vaikuttamisesta EU:n tulevaan monivuotiseen rahoituskehykseen. Lisäksi koordinoin siirtolaisuus-työryhmäämme.

Vastuualueet

 • Vaikuttamistyö
 • Kehityspolitiikka
 • Siirtolaisuus
Kuvassa on Fingon työntekijä.

Enni Kallio

Asiantuntija, ilmastotyö

Vastuualueet

 • Ilmasto-oikeudenmukaisuus
 • Vaikuttamistyö
Elina Mikola

Elina Mikola

Asiantuntija, kestävä talous

Seuraan Fingossa talouden oikeudenmukaisuuteen sekä ekologiseen ja sosiaaliseen kestävyyteen liittyviä teemoja. Koordinoin Fingon kestävän talouden työryhmää ja haluan edistää monipuolisempaa ja aidosti kestävää talousajattelua ja -keskustelua.

Vastuualueet

 • Kestävä talous
 • Vaikuttamistyö
Anne Peltonen

Anne Peltonen

Projektipäällikkö, EU-puheenjohtajuuskausihanke

Master of Arts (MA)

Koordinoin Fingon ja kolmen eurooppalaisen kansalaisjärjestön yhteistä EU-puheenjohtajuuskausihanketta. Lisäksi vastaan gender-työryhmän toiminnasta. Haluan työlläni edistää oikeudenmukaisempaa maailmaa vaikuttamalla erityisesti EU:n päätöksentekoon.

Vastuualueet

 • Vaikuttamistyö
 • EU-puheenjohtajuuskauden hanke
 • Gender
Cyril Sjöström

Cyril Sjöström

Tapahtumakoordinaattori

Kulttuurituottaja (AMK)

Vastaan työssäni EU-puheenjohtajuuskauden tapahtumien järjestelyistä. Osallistun myös muiden tapahtumien suunnitteluun sekä toteutukseen yhteistyössä järjestöjen ja kumppaneiden kanssa.

Vastuualueet

 • EU-puheenjohtajuuskauden hanke
 • Tapahtumakoordinointi
Niina Tenhio

Niina Tenhio

Asiantuntija, kehityspolitiikka

filosofian maisteri (FM), musiikin maisteri (MuM)

Seuraan kehitysrahoituksesta, kehityksen ja turvallisuuden rajapinnoista sekä koulutuksesta käytävää keskustelua Suomessa, Euroopan Unionissa ja maailmalla. Tarjoan asiantuntijatietoa kehityspolitiikasta ja kehitysrahoituksesta kehitysjärjestöille, poliittisille päättäjille, medialle ja viranhaltijoille. Nautin monimutkaisten yhtälöiden ratkaisemisesta tasa-arvoisemman, reilumman ja toimivamman maailman hyväksi.

Vastuualueet

 • Kehitysrahoitus
 • Ilmastopolitiikka ja -rahoitus
 • Turvallisuus
 • Koulutus
 • Vaikuttamistyö

Oppiminen ja innovaatiot

Johanna Harjunpää

Johanna Harjunpää

Projektipäällikkö, Frame, Voice, Report -projekti

FM (etnologia)

Koordinoin EU-rahoitteista globaalikasvatuksen laatuhanketta. Työssäni haluan edistää oikeudenmukaisempaa maailmaa tukemalla järjestöjä globaalikasvatuksessa.

Vastuualueet

 • Globaalikasvatus
 • Koulutus
 • Projektinhallinta
Charlotta Holmström

Charlotta Holmström

Projektipäällikkö, Transformer 2030 -hanke

Koordinoin järjestöjen ja hankekumppanien yhteistä Transformer 2030 -hanketta ja hankkeen sidosryhmien kanssa tehtävää yhteistyötä.

Vastuualueet

 • Globaalikasvatus
Emmi Liulia

Emmi Liulia

Koulutussihteeri

Filosofian maisteri (FM)

Työhöni kuuluu koulutusten ja muiden oppimistilaisuuksien käytännön järjestelyjen hoitaminen. Itselleni tärkein kehitysyhteistyöteema on ilmasto-oikeudenmukaisuus. Fingossa saan tehdä arvojeni mukaista työtä.

Vastuualueet

 • Koulutus
Helena Nevalainen

Helena Nevalainen

Asiantuntija, järjestöjen kehitysyhteistyö

Yhteiskuntatieteiden maisteri (YM)

Tuen järjestöjä kehitysyhteistyöhankkeisiin liittyvissä kysymyksissä (suunnittelussa, seurannassa, arvioinnissa). Nautin työni monipuolisuudesta ja siitä, että yhden päivän aikana voin järjestöedustajien kanssa keskustella eri puolilla maailmaa olevista yhteistyökuvioista. Voimme yhdessä miettiä ratkaisuja haasteellisiin tilanteisiin tai iloita pienistä onnistumisista. Uskon että kansalaisyhteiskunnan vahvistuminen omalta osaltaan johtaa oikeudenmukaisempaan maailmaan.

Vastuualueet

 • Järjestöjen kehitysyhteistyö
 • Kansalaisyhteiskunta
 • Hankeneuvonta
Maarit Pihkala

Maarit Pihkala

Asiantuntija, järjestöjen oppiminen

Kasvatustieteen maisteri

Suunnittelen, toteutan ja kehitän Fingon koulutuksia ja vertaisoppimistoimintaa, joka tukee järjestöjen globaalikasvatusta, kampanjointia, viestintää ja vaikuttamistyötä. Organisoin myös järjestöjen viestintä- ja globaalikasvatukseen liittyvää neuvontaa.

Vastuualueet

 • Globaalikasvatus
 • Globaalikasvatusneuvonta
 • Sparraus
 • Vaikuttamis- ja kampanjakoulutukset
 • Viestintäkoulutus
 • Kurssi-ilmoittautumiset
 • Vertaisoppiminen
Sanna Rekola

Sanna Rekola

Asiantuntija, globaalikasvatus

Filosofian maisteri (FM)

Pyrin työssäni edistämään globaalikasvatusta tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä ja globaalikasvatusta Suomessa. Parasta työssäni on se, että saan tehdä yhteistyötä laaja-alaisen järjestökentän kanssa: yhteistyöllä voimme saada muutosta aikaan! Globaalikasvatus on merkittävä yhteiskunnallisen muutoksen moottori, joka aktivoi ihmiset toimimaan oikeudenmukaisen maailman puolesta.

Vastuualueet

 • Globaalikasvatus
 • Edunvalvonta
 • Hankeneuvonta
 • Järjestöyhteistyö
Ella Rouhe

Ella Rouhe

Globaalikasvatuksen avustaja (harjoittelija)

Bachelor of Science (BSc)

Toimin avustajana Transformer 2030 -hankkeessa sekä muissa globaalikasvatukseen ja järjestöyhteistyöhön liittyvissä tehtävissä. Fingossa pääsen tekemään innostavaa työtä oikeudenmukaisemman maailman puolesta.

Vastuualueet

 • Globaalikasvatus
 • Transformer 2030
Antti Turakka

Antti Turakka

Asiantuntija, järjestöjen oppiminen

Metsänhoitaja (M.Sc., forestry)

Olen kehitysyhteistyön ja koulutuksen pitkän linjan ammattilainen. Suunnittelen, toteutan ja kehitän kehitysyhteistyökoulutuksia järjestöille sekä neuvon hankkeiden suunnittelussa, seurannassa ja arvioinnissa. Yhdessä oppiminen innostaa minua työssäni.

Vastuualueet

 • Järjestöjen kehitysyhteistyö
 • Hankeneuvonta
 • Koulutus
Senja Väätäinen

Senja Väätäinen-Chimpuku

Asiantuntija, arviointi

Tuen arvioinnin ja oppimisen kehittämistä, havainnointia ja tuloksista raportointia Fingossa ja jäsenjärjestöissä. Motivoidun yhteisten tavoitteiden luovasta ja tehokkaasta toteuttamisesta kestävän ja reilun maailman luomiseksi.

Jaana Viirimäki

Jaana Viirimäki

Asiantuntija, vapaaehtoistoiminnan kehittäminen

Filosofian maisteri (FM)

Tuen paikallistason toimijoita Mahdollisuuksien torien järjestämisessä. Minua inspiroi ja motivoi työssäni erityisesti vapaaehtoisten kanssa toimiminen, heidän intonsa toimia paremman maailman puolesta on todella arvokasta.

Vastuualueet

 • Mahdollisuuksien torit
 • Globaalikasvatus
 • Vapaaehtoistyö
 • Järjestöyhteistyö
Saana Ylikruuvi

Saana Ylikruuvi

Hankeavustaja – Transformer 2030 (harjoittelija)

Humanististen tieteiden kandidaatti HuK

Harjoittelussani toimin pääsääntöisesti hankeavustajana opettajien täydennyskoulutushankkeessa edistäen kestävää kehitystä koulumaailmassa. Opettajaopiskelijana erityisesti koulumaailman kehittäminen ja kasvatustyö ovat minulle tärkeitä. Globaalikasvatus on keino vaikuttaa yhteiskuntaan niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.

Vastuualueet

 • Transformer 2030
 • Globaalikasvatus

Bridge 47 -hanke

Maria Autio

Maria Autio

Communications and Events Trainee

Bachelor of Social Sciences

I am assisting with the project’s communications and event organizing. I believe that Global Citizenship Education is crucial in creating a more equal world for all and I am very glad to be a part of this important work.

Vastuualueet

 • Viestintä
 • Globaali kansalaiskasvatus
Chi Bui

Chi Bui

Finance and Administration Trainee

I am assisting with the project’s finance and administration. In my opinion, Global Citizenship Education is a strategic and transformative approach that gives leaners opportunities and competencies to realize their rights and obligations, also include them in international progammes towards a better world and future

Vastuualueet

 • Taloushallinto
Nora Forsbacka

Nora Forsbacka

Project Manager (Bridge 47)

Master of Social Sciences in International Relations

I currently lead the international Bridge 47 team, a team with 25 colleagues in 12 different European countries. Through Bridge 47, we want to awaken people to act as global citizens and to transform themselves and the world.

https://www.bridge47.org/

Vastuualueet

 • Viestintä
 • Globaali kansalaiskasvatus
Alen Maletic

Alen Maletic

Global Network Coordinator (Bridge 47)

Master of Arts (MA) in Comparative Education, Master of Arts (MA) in European Studies

I support the network members in networking, sharing practices, learning from each other and advocating together to enhance the potential of global citizenship education.

Vastuualueet

 • Globaali kansalaiskasvatus
Max Tran

Max Tran

Financial Coordinator

Master of accounting (KTM)

I support Project Manager and coordinates finance flows of the Bridge 47 project.

Vastuualueet

 • Taloushallinto
Jenni Tuominen

Jenni Tuominen

Administration Coordinator

Master of Social Sciences

I work with the project’s administration and coordinate the Bridge 47 activities in Finland. I work with Global Citizenship Education because I believe that it can inspire people to change the world.

Gillion Vaughn

Gillion Vaughn

Communications Coordinator

MASTER OF EDUCATION IN SCIENCE COMMUNICATION

I ensure that Bridge 47 has great communication strategies and content. My passion and expertise is to make important and complex topics accessible, relatable and interesting for all.

Maailma kylässä

Johanna Eurakoski

Johanna Eurakoski

Ohjelmapäällikkö

Kulttuurituottaja (AMK)

Työssäni pääsen edistämään luovuutta, kulttuurista moninaisuutta ja tasa-arvoa suunnittelemalla sekä tarjoamalla laajan kirjon kulttuuri- ja asiaohjelmaa ilmaiseksi festivaaliyleisölle. Työni kautta haluan tarjota ihmisille helppoja lähestymistapoja osallistua ja vaikuttaa oikeudenmukaisen maailman rakentamiseen. Kulttuurien välinen vuorovaikutus on rikkaus!

Vastuualueet

 • Maailma kylässä -festivaali
 • Kulttuuri- ja asiaohjelmatuotanto
 • Ohjelmavalinnat
Nelli Korpi

Nelli Korpi

Viestintä- ja varainhankintapäällikkö

Yhteisöviestinnän maisteri (FM), kulttuurituottaja AMK

Maailma kylässä -festivaali kokoaa kaikenlaiset kaupunkilaiset yhteiseen juhlaan. Tapahtuman laaja tarjonta järjestöistä musiikkiin, ruuasta puheisiin, lastenohjelmasta elokuviin herättelee ajattelemaan ja toimimaan oikeudenmukaisemman maailman puolesta. On unelma tehdä tätä työtä.

Vastuualueet

 • Maailma kylässä -festivaali
 • Viestintä
 • Varainhankinta
Laura Valoma

Laura Valoma

Tuotantopäällikkö

Medianomi, mediatuottaja AMK

Vastaan Maailma kylässä -festivaalin näytteilleasettajatoiminnasta ja teknisestä tuotannosta. Upeaa työskennellä tapahtumassa, joka mahdollistaa ja motivoi meitä kaikkia toimimaan oikeudenmukaisemman maailman puolesta.

Vastuualueet

 • Maailma kylässä -festivaali
 • Tapahtuman tekninen tuotanto
 • Rakennus ja purku
 • Näytteilleasettajat

IT

Kuvassa on Fingon työntekijä.

Kalle Korhonen

Asiantuntija, järjestelmäsuunnittelu

Kehitän ja ylläpidän IT-järjestelmiä ja tietoturvaa. Mahdollisuuksien mukaan autan jäsenistöä samoissa asioissa.

Vastuualueet

 • Verkkopalveluiden tekninen tuotanto
 • Verkkopalveluiden kehittäminen
 • IT- ja tietohallintopalvelut
 • IT-tuki

Hallinto

Kirsi Creder

Kirsi Creder

Asiantuntija, taloushallinto ja kirjanpito

Työskentelen Fingon taloushallinnon ja kirjanpidon tehtävissä.

Vastuualueet

 • Taloushallinto
 • Kirjanpito
Johanna Ikävalko

Johanna Ikävalko

Sihteeri

HSO-sihteeri

Toimin vuosikokouksen, hallituksen ja johdon sihteerinä. Lisäksi toimenkuvaani kuuluvat mm. matkajärjestelyt ja tiedonhallinta. Minua motivoi työssäni mahdollisuus osallistua oikeudenmukaisuuden edistämiseen ja eriarvoisuuden vähentämiseen maailmassa.

Vastuualueet

 • Vuosikokousten, hallituksen ja johdon sihteeri
 • Matkajärjestelyt
 • Arkisto
Carita Kuusinen

Carita Kuusinen

Asiantuntija, henkilöstösuunnittelu

Päivän sana on ketterä HR. Myös henkilöstön työhyvinvointi on meille tärkeää ja siihen panostamme. Työssä tulisi myös kokoajan oppia jotain uutta. Ammattini on henkilöstötyö ja globaalikasvatus intohimoni, koska uskon sen edistävän kestävää hyvinvointia.

Vastuualueet

 • Henkilöstöhallinto
 • Rekrytointi
 • Henkilöstön kehittäminen
 • Työhyvinvointi
 • Jäsenjärjestöjen henkilöstöasiat ja -neuvonta
Heli Mäki-Hakola

Heli Mäki-Hakola

Toimistokoordinaattori

Pidän asiakaspalvelutyöstä ja siitä että tutustun lähes päivittäin uusiin ihmisiin. Jokainen työpäivä on erilainen! Fingo on työnantajana luotettava ja koen olevani osa tärkeää organisaatiota joka edistää kestävää kehitystä ja globaalia oikeudenmukaisuutta.

Vastuualueet

 • Sisäinen ja ulkoinen asiakaspalvelu
 • Vastaanotto
 • Järjestötilat
 • Hallinto
 • Yleisinfo
Jaana Vesalainen

Jaana Vesalainen

Taloussihteeri

Työskentelen taloushallinnon tehtävissä. Minua motivoi työssäni se, että saan käyttää oman ammattitaitoni työyhteisössä, joka tekee työtä reilumman ja oikeudenmukaisemman maailman puolesta.

Vastuualueet

 • Osto- ja myyntireskontra
 • Matkalaskut
 • Palkkiot