Yhteystiedot

Tältä sivulta löydät Fingon asiantuntijoiden ja eri yksiköiden yhteystiedot.

Johto

Juha-Erkki Mäntyniemi

Juha-Erkki Mäntyniemi

Toiminnanjohtaja

Toimin Suomalaisten kehitysjärjestöjen kattojärjestön toiminnanjohtajana. Erityisesti monitoimijayhteistyön edistäminen on mielestäni tärkeää kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Kaikkia toimijoita tarvitaan ja yhdessä tehden voimme saada vaikuttavampaa jälkeä aikaiseksi reilumman maailman puolesta.

Outi Hannula

Outi Hannula

Johtaja, oppiminen

Yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM)

Globaalisti reilu kehitys ja kansalaisyhteiskunnan tilan puolustaminen ovat keskeinen osa työtäni Fingossa. Haluan rakentaa järjestöjen innostusta ja muutosvoimaa erityisesti yhteistyön ja oppimisen avulla. Osallistun myös Fingon johtamiseen osana johtoryhmää.

Vastuualueet

 • Globaalikasvatus
 • Järjestöjen kehitysyhteistyö
 • Järjestöyhteistyö
 • Arviointi
 • Johtoryhmän jäsen
Elina Kokkonen

Elina Kokkonen

Hallintojohtaja

Toimin hallintoyksikön johtajana ja vastaan Fingon talous- ja henkilöstöhallinnosta sekä toimistopalveluista.

Vastuualueet

 • Hallinto
 • Taloushallinto
 • Henkilöstöhallinto
 • Johtoryhmän jäsen
Rilli Lappalainen

Rilli Lappalainen

Johtaja, vaikuttaminen - kestävä kehitys

Kansainvälinen politiikka (YTM), rakennusinsinööri

Toimin asiantuntijajohtajana kestävän kehityksen edistämiseksi Fingon vaikuttamistyössä. Erityisalana systeeminen muutos, johdonmukaisuus, kansainvälinen vaikuttaminen ja aktiivinen kansalaisuus. Toimin mm. Foruksen (International platform for national platforms) varapuheenjohtajana ja eurooppalaisten kehitysyhteistyöjärjestöjen kattojärjestö CONCORDin elimissä.

Vastuualueet

 • Vaikuttamistyö
 • Kansainvälinen vaikuttamistyö
 • EU-puheenjohtajuuskauden hanke
 • Bridge47 puheenjohtajuus
Timo Lappalainen

Timo Lappalainen

Johtaja, jäsensuhteet ja toiminnan kehitys

Teologian maisteri (TM)

Olen henkeen ja vereen järjestöihminen ja sillä tiellä ollaan oltu liki 40 vuotta. Minua innostaa unelma reilusta maailmasta ja uskon ihmisen kykyyn tehdä isoja päätöksiä!

Vastuualueet

 • Organisaation kehitys
 • Jäsenpalvelut
 • Jäsenyysasiat
 • Edunvalvonta
 • Kansalaisyhteiskunta
 • Johtoryhmän jäsen
Kuvassa on Fingon työntekijä.

Annika Launiala

Johtaja, vaikuttaminen

Kulttuuriantropologia (FM) ja Sosiaali- ja terveyspolitiikka (FT)

Johdan Fingon vaikuttamistyötä. Kestävä kehitys, ihmisoikeuksien edistäminen ja globaalin etelän äänen kuuluville saaminen muuttuvassa maailmassa ovat minulle tärkeitä asioita. Uskon vahvasti yhteistyöhön yli sektorirajojen, koska se on edellytys oikeudenmukaisen ja reilun maailman rakentamiseen.

Vastuualueet

 • Vaikuttamistyön strategia ja toimeenpano
 • Johtoryhmän jäsen
Salla Peltonen

Salla Peltonen

Johtaja, viestintä

Medianomi, AMK (journalismi) Tradenomi, AMK

Johdan ja kehitän Fingon viestintää. Työssäni minua innostaa oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen edistäminen Suomessa ja maailmalla.

Vastuualueet

 • Viestintä
 • Maailman Kuvalehti
 • Maailma kylässä -festivaali
 • Johtoryhmän jäsen

Viestintä

Doris_Hakkarainen

Doris Hakkarainen

Asiantuntija, digitaalinen viestintä

Master of Arts in Economics and Communications

Toimin digiviestinnän asiantuntijana ja vastaan Fingon läsnäolosta sosiaalisessa mediassa. Teen myös Oppiminen-yksikön viestintää ja tapahtumaviestintää. On upeaa olla mukana edistämässä työtä reilumman maailman puolesta.

Vastuualueet

 • Viestintä
 • Digitaaliset palvelut
 • Tapahtumaviestintä
Simo Hellsten

Simo Hellsten

Asiantuntija, verkkoviestintä ja -kehitys

LuK

Kehitysmaakokemukseni on Itä-Timorista, mutta nykyään vietän aikani tiiviisti näyttöpäätteen ääressä. Olen työskennellyt www-sivujen parissa viime vuosituhannen lopulta lähtien.

Vastuualueet

 • Verkkosivustouudistukset
 • Verkkopalveluiden tekninen tuotanto
 • Digitaaliset palvelut
Karoliina Knuuti

Karoliina Knuuti

Asiantuntija, viestintä

Filosofian maisteri (FM)

Toimin Maailman Kuvalehden toimitussihteerinä ja vastaan Fingo.fi-sivuston ajankohtaissisällöstä. Haluan työssäni varmistaa, että lukijamme saavat tutustua globaalikysymyksiin helppolukuisten ja puhuttelevien tarinoiden kautta.

Vastuualueet

 • Maailman Kuvalehti
 • Viestintä
 • Valokuvaus
Kuvassa on Fingon työntekijä.

Mikko Koskinen

Toimitusharjoittelija

Maailman Kuvalehden juttujen ideointi, oikoluku ja kirjoittaminen. Verkkosivujen ja somen päivittäminen.

Vastuualueet

 • Maailman Kuvalehti
 • Maailman Kuvalehden juttujen ideoiminen
Mika Niskanen

Mika Niskanen

Asiantuntija, viestintä

Vastaan Fingo Powerbank -hankkeen viestinnästä. Osallistun myös muuhun viestintään. Tuotan monipuolisesti sisältöjä Fingon kanaville.

Vastuualueet

 • Viestintä
Kuvassa on Fingon työntekijä.

Anton Vaisman

Viestintä- ja tapahtuma-assistentti

Suoritan Siivilipalvelusta Fingossa. Vastuualueisiini kuuluu viestinnän eri tehtävät, sekä Maailma kylässä -festivaalin tuotannon avustaminen. Unelmoin maailmasta, joka perustuu kulttuurienväliseen dialogiin ja oppimiseen – Fingossa sitä tällä hetkellä pääsen edistämään!

Vastuualueet

 • Viestintä
 • Maailma kylässä -festivaali
 • Tapahtumatuotanto
Anni Valtonen

Anni Valtonen

Päätoimittaja, Maailman Kuvalehti

Filosofian maisteri (FM)

Teen Fingon julkaisemaa Maailman Kuvalehteä suurella sydämellä. Haluan tarjota lukijoille uusia näkökulmia ja tapoja hahmottaa tätä monimutkaista maailmaa.

Vastuualueet

 • Maailman Kuvalehden juttujen ideoiminen
 • Juttujen tilaaminen avustajilta
 • Juttujen editoiminen ja kirjoittaminen
 • Maailman Kuvalehden edustaminen

Jäsensuhteet ja toiminnan kehitys

Paula Lounasheimo

Paula Lounasheimo

Asiantuntija, jäsensuhteet

Filosofian maisteri (FM), kulttuuriantropologia

Koordinoin Fingon jäsensuhteita sekä neuvon eri tahoja liittyen Fingon jäsenjärjestöihin ja jäsenyyteen. Minua innostavat työssäni elävä yhteys kansalaisjärjestöihin ja niissä toimiviin ihmisiin, kansalaisyhteiskunnan puolustaminen ja arvopohjainen työ oikeudenmukaisen maailman puolesta. Hyvä voittaa pahan 6-0!

Vastuualueet

 • Jäsenpalvelut
 • Järjestöyhteistyö
 • Jäsenrekisteri
 • Jäsenyysasiat
 • Jäsenviestintä
Emma Nkonoki

Emma Nkonoki

Expert, Innovation and Development

I support Fingo member organizations in innovation and development. Capacity building for NGOs is my top priority, which includes building new relationships and strengthening existing ones with our southern partners. I also support the development of Fingo as an organization.

Vastuualueet

 • Innovaatiot
 • Jäsensuhteiden kehitys
Pauliina Savola

Pauliina Savola

Asiantuntija, kansalaisyhteiskunta ja edunvalvonta

FM (englantilainen filologia), VTK (valtio-oppi)

Toimin Fingossa kansalaisyhteiskunnan asiantuntijana ja vastaan kehitysjärjestöjen edunvalvonnasta. Globaali oikeudenmukaisuus, kansalaisyhteiskunnan tilan vahvistaminen, ihmisoikeudet ja kestävä kehitys ovat minulle sydämen asioita. On ilo ja kunnia saada edistää työkseni parempaa ja oikeudenmukaisempaa maailmaa.

Vastuualueet

 • Edunvalvonta
 • Kansalaisyhteiskunta
 • Järjestöyhteistyö
Mika Välitalo

Mika Välitalo

Asiantuntija, kehitys ja innovaatiot

Tuen Fingon jäsenjärjestöjen kyvykkyyttä hyödyntää teknologiaa ohjelmatyössään ja innovoida uusia ratkaisuja mm. yksityissektorin kanssa. Kokeilukulttuuri, ketterät menetelmät ja eri toimijoiden yhteistyö antavat vauhtia työlle. Kaiken keskellä on köyhyyden vähentäminen ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

Vastuualueet

 • Innovaatiot
 • Jäsensuhteiden kehitys
Terhi Ylikoski

Terhi Ylikoski

Asiantuntija, organisaation kehittäminen

Filosofian maisteri (FM) Restonomi (Ylempi AMK)

Olen Fingon toiminnan kehittäjä ja palvelumuotoilija. Tuen Fingon yksiköitä erilaisissa kehittämisprojekteissa ja asiakaskeskeisessä ajattelussa, oli kohderyhmänä sitten jäsenjärjestöt, poliittiset päättäjät tai Fingon oma henkilökunta. Lisäksi kehitän Fingon jäsenjärjestösuhteita – tavoitteemme on, että jokainen jäsenjärjestössä toimiva kokee Fingon omakseen.

Vastuualueet

 • Organisaation kehitys
 • Jäsensuhteiden kehitys

Vaikuttaminen

Outi Hakkarainen

Outi Hakkarainen

Asiantuntija, kestävä kehitys

Filosofian maisteri (FM)

Seuraan kestävän kehityksen toteutumista Suomessa ja maailmalla sekä olen mukana vahvistamassa pohjoismaista yhteistyötä. Osallistun Fingon kestävää taloutta edistävään työhön, muun muassa vastaamalla vero-oikeudenmukaisuuteen liittyvästä yhteistyöstä. Minua motivoi työssäni mahdollisuus olla tekemässä Suomesta globaalisti oikeudenmukaisempi maa ja olla mukana vähentämässä eriarvoisuutta maailmasta.

Vastuualueet

 • Agenda2030
 • Vero-oikeudenmukaisuus
 • Kestävä talous
 • Vaikuttamistyö
Sonja Hyötylä

Sonja Hyötylä

Asiantuntija, kehityspolitiikka

Valtiotieteiden maisteri (VTM)

Seuraan EU:n kehityspolitiikkaa ja -rahoitusta, ja vastaan tällä hetkellä vaikuttamisesta EU:n tulevaan monivuotiseen rahoituskehykseen. Lisäksi koordinoin siirtolaisuus-työryhmäämme.

Vastuualueet

 • Vaikuttamistyö
 • Kehityspolitiikka
 • Siirtolaisuus
Elina Mikola

Elina Mikola

Asiantuntija, kestävä talous

Seuraan Fingossa talouden oikeudenmukaisuuteen sekä ekologiseen ja sosiaaliseen kestävyyteen liittyviä teemoja. Koordinoin Fingon kestävän talouden työryhmää ja haluan edistää monipuolisempaa ja aidosti kestävää talousajattelua ja -keskustelua.

Vastuualueet

 • Kestävä talous
 • Vaikuttamistyö
Anne Peltonen

Anne Peltonen

Projektipäällikkö, EU-puheenjohtajuuskausihanke

Master of Arts (MA)

Koordinoin Fingon ja kolmen eurooppalaisen kansalaisjärjestön yhteistä EU-puheenjohtajuuskausihanketta. Lisäksi vastaan gender-työryhmän toiminnasta. Haluan työlläni edistää oikeudenmukaisempaa maailmaa vaikuttamalla erityisesti EU:n päätöksentekoon.

Vastuualueet

 • Vaikuttamistyö
 • EU-puheenjohtajuuskauden hanke
 • Gender
Kuvassa on Fingon työntekijä.

Emilia Runeberg

Asiantuntija, ilmastotyö

Filosofian maisteri, ympäristönsuojelutiede

Seuraan kehitysyhteistyön näkökulmasta relevantteja ilmastopoliittisia prosesseja Suomessa ja eri kansainvälisillä areenoilla. Vaikuttamistyöni keskittyy vahvistamaan globaalin keskinäisriippuvuuden, oikeudenmukaisuuden ja läpinäkyvyyden teemoja ilmastoon vaikuttavassa päätöksenteossa. Asiantuntijaroolissani tuen Fingon jäsenjärjestöjen ilmastotyötä: koordinoin työryhmiä, vahvistan monimuotoisia toimijaverkostoja ja kanavoin uutta tietoa.

Vastuualueet

 • Ilmasto-oikeudenmukaisuus
 • Ilmastopolitiikka ja -rahoitus
 • Vaikuttamistyö
Niina Tenhio

Niina Tenhio

Asiantuntija, kehityspolitiikka

filosofian maisteri (FM), musiikin maisteri (MuM)

Seuraan kehitysrahoituksesta, kehityksen ja turvallisuuden rajapinnoista sekä koulutuksesta käytävää keskustelua Suomessa, Euroopan Unionissa ja maailmalla. Tarjoan asiantuntijatietoa kehityspolitiikasta ja kehitysrahoituksesta kehitysjärjestöille, poliittisille päättäjille, medialle ja viranhaltijoille. Nautin monimutkaisten yhtälöiden ratkaisemisesta tasa-arvoisemman, reilumman ja toimivamman maailman hyväksi.

Vastuualueet

 • Kehitysrahoitus
 • Ilmastopolitiikka ja -rahoitus
 • Turvallisuus
 • Koulutus
 • Vaikuttamistyö

Oppiminen

Johanna Harjunpää

Johanna Harjunpää

Projektipäällikkö, Frame, Voice, Report -projekti

FM (etnologia)

Koordinoin EU-rahoitteista globaalikasvatuksen laatuhanketta. Työssäni haluan edistää oikeudenmukaisempaa maailmaa tukemalla järjestöjä globaalikasvatuksessa.

Vastuualueet

 • Globaalikasvatus
 • Koulutus
 • Projektinhallinta
Charlotta Holmström

Charlotta Holmström

Projektipäällikkö, Transformer 2030 -hanke

FM (Ympäristömuutos ja -politiikka)

Koordinoin järjestöjen ja hankekumppanien yhteistä Transformer 2030 Tulevaisuuden tekijät -hanketta sekä hankkeen sidosryhmien kanssa tehtävää yhteistyötä. Saan voimaa saadessani työskennellessäni päivittäin minulle tärkeiden asioiden puolesta. Erityisesti minua motivoi tuoda yhteen eri yhteiskunnan alojen asiantuntijoita rakentamaan kestävämpää ja oikeudenmukaisempaa tulevaisuutta meille kaikille.

Vastuualueet

 • Globaalikasvatus
 • Projektinhallinta
Kuvassa on Fingon työntekijä.

Anna Kivimäki-Pelluz

Asiantuntija, globaalikasvatus

Kasvatustieteen maisteri, kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimus (KM)

Vastaan globaalikasvatusjärjestöjen edunvalvonnasta, yhteistyön fasilitoinnista ja tuen globaalikasvatukseen liittyvissä kysymyksissä. Työssäni haluan edistää oppimisen iloa, yhteistyötä ja systeemistä ymmärrystä maailman ilmiöitä kohtaan. Uskon vankasti globaalikasvatuksen muutosvoimaan ja siihen, että sen avulla voimme innostaa ihmisiä rakentamaan globaalisti oikeudenmukaista ja kestävää tulevaisuutta. Olen ylpeä, että saan tukea järjestöjä tässä työssä!

Vastuualueet

 • Globaalikasvatus
 • Globaalikasvatusneuvonta
 • Oppiminen
Kuvassa on Fingon työntekijä.

Reija Mikkola

Asiantuntija, oppiminen

FM Ympäristömuutos ja -politiikka

Tuen oppimisen yksikköä monialaisen oppimisen ja globaalikasvatuksen tehtävissä. Työssäni koen tärkeäksi yhteistyön erilaisten toimijoiden ja järjestöjen välillä, mahdollisuuden laajentaa ihmisten maailmankuvaa ja suunnan kohti systeemistä muutosta, kohti kestävämpää maailmaa.

Vastuualueet

 • Oppiminen
Helena Nevalainen

Helena Nevalainen

Asiantuntija, järjestöjen kehitysyhteistyö

Yhteiskuntatieteiden maisteri (YM)

Tuen järjestöjä kehitysyhteistyöhankkeisiin liittyvissä kysymyksissä (suunnittelussa, seurannassa, arvioinnissa). Nautin työni monipuolisuudesta ja siitä, että yhden päivän aikana voin järjestöedustajien kanssa keskustella eri puolilla maailmaa olevista yhteistyökuvioista. Voimme yhdessä miettiä ratkaisuja haasteellisiin tilanteisiin tai iloita pienistä onnistumisista. Uskon että kansalaisyhteiskunnan vahvistuminen omalta osaltaan johtaa oikeudenmukaisempaan maailmaan.

Vastuualueet

 • Järjestöjen kehitysyhteistyö
 • Kansalaisyhteiskunta
 • Hankeneuvonta
Kuvassa on Fingon työntekijä.

Pauliina Paananen

Asiantuntija, järjestöjen oppiminen

FM (ympäristötieteet), aikuisopettaja

Tuen oppimista ja osaamisen kehittämistä Fingossa ja jäsenjärjestöissä. Suunnittelen koulutuksia ja oppimistilaisuuksia sekä edistän verkko-oppimismahdollisuuksia. Olen iloinen saadessani edistää kestävään kehitykseen tähtäävää koulutusta ja haluan itsekin oppia jotain uutta joka päivä!

Vastuualueet

 • Järjestöyhteistyö
 • Koulutus
 • Oppiminen
Senja Väätäinen

Senja Väätäinen-Chimpuku

Asiantuntija, arviointi

Tuen arvioinnin ja oppimisen kehittämistä, havainnointia ja tuloksista raportointia Fingossa ja jäsenjärjestöissä. Motivoidun yhteisten tavoitteiden luovasta ja tehokkaasta toteuttamisesta kestävän ja reilun maailman luomiseksi.

Jaana Viirimäki

Jaana Viirimäki

Asiantuntija, vapaaehtoistoiminnan kehittäminen

Filosofian maisteri (FM)

Tuen paikallistason toimijoita Mahdollisuuksien torien järjestämisessä. Minua inspiroi ja motivoi työssäni erityisesti vapaaehtoisten kanssa toimiminen, heidän intonsa toimia paremman maailman puolesta on todella arvokasta.

Vastuualueet

 • Mahdollisuuksien torit
 • Globaalikasvatus
 • Vapaaehtoistyö
 • Järjestöyhteistyö

Bridge 47 -hanke

Chi Bui

Chi Bui

Financial and Administrative Assistant

I am assisting with the project’s finance and administration. In my opinion, Global Citizenship Education is a strategic and transformative approach that gives leaners opportunities and competencies to realize their rights and obligations, also include them in international progammes towards a better world and future

Vastuualueet

 • Taloushallinto
Nora Forsbacka

Nora Forsbacka

Project Manager (Bridge 47)

Master of Social Sciences in International Relations

I currently lead the international Bridge 47 team, a team with 25 colleagues in 12 different European countries. Through Bridge 47, we want to awaken people to act as global citizens and to transform themselves and the world.

https://www.bridge47.org/

Vastuualueet

 • Viestintä
 • Globaali kansalaiskasvatus
Alen Maletic

Alen Maletic

Global Network Coordinator (Bridge 47)

Master of Arts (MA) in Comparative Education, Master of Arts (MA) in European Studies

I support the network members in networking, sharing practices, learning from each other and advocating together to enhance the potential of global citizenship education.

Vastuualueet

 • Globaali kansalaiskasvatus
Max Tran

Max Tran

Financial Coordinator

Master of accounting (KTM)

I support Project Manager and coordinates finance flows of the Bridge 47 project.

Vastuualueet

 • Taloushallinto
Jenni Tuominen

Jenni Tuominen

Administration Coordinator

Master of Social Sciences

I work with the project’s administration and coordinate the Bridge 47 activities in Finland. I work with Global Citizenship Education because I believe that it can inspire people to change the world.

Gillion Vaughn

Gillion Vaughn

Communications Coordinator

MASTER OF EDUCATION IN SCIENCE COMMUNICATION

I ensure that Bridge 47 has great communication strategies and content. My passion and expertise is to make important and complex topics accessible, relatable and interesting for all.

Maailma kylässä

Rafael Campos

Rafael Campos

Tuotantopäällikkö

Vastaan Maailma kylässä -festivaalin näytteilleasettajatoiminnasta ja teknisestä tuotannosta.

Vastuualueet

 • Maailma kylässä -festivaali
 • Tapahtuman tekninen tuotanto
 • Rakennus ja purku
 • Näytteilleasettajat
Johanna Eurakoski

Johanna Eurakoski

Ohjelmapäällikkö

Kulttuurituottaja (AMK)

Työssäni pääsen edistämään luovuutta, kulttuurista moninaisuutta ja tasa-arvoa suunnittelemalla sekä tarjoamalla laajan kirjon kulttuuri- ja asiaohjelmaa ilmaiseksi festivaaliyleisölle. Työni kautta haluan tarjota ihmisille helppoja lähestymistapoja osallistua ja vaikuttaa oikeudenmukaisen maailman rakentamiseen. Kulttuurien välinen vuorovaikutus on rikkaus!

Vastuualueet

 • Maailma kylässä -festivaali
 • Kulttuuri- ja asiaohjelmatuotanto
 • Ohjelmavalinnat
Nelli Korpi

Nelli Korpi

Viestintä- ja varainhankintapäällikkö

Yhteisöviestinnän maisteri (FM), kulttuurituottaja AMK

Maailma kylässä -festivaali kokoaa kaikenlaiset kaupunkilaiset yhteiseen juhlaan. Tapahtuman laaja tarjonta järjestöistä musiikkiin, ruuasta puheisiin, lastenohjelmasta elokuviin herättelee ajattelemaan ja toimimaan oikeudenmukaisemman maailman puolesta. On unelma tehdä tätä työtä.

Vastuualueet

 • Maailma kylässä -festivaali
 • Viestintä
 • Varainhankinta

Hallinto

Kirsi Creder

Kirsi Creder

Asiantuntija, taloushallinto ja kirjanpito

Työskentelen Fingon taloushallinnon ja kirjanpidon tehtävissä.

Vastuualueet

 • Taloushallinto
 • Kirjanpito
Johanna Ikävalko

Johanna Ikävalko

Sihteeri

HSO-sihteeri

Toimin vuosikokouksen, hallituksen ja johdon sihteerinä. Lisäksi toimenkuvaani kuuluvat mm. matkajärjestelyt ja tiedonhallinta. Minua motivoi työssäni mahdollisuus osallistua oikeudenmukaisuuden edistämiseen ja eriarvoisuuden vähentämiseen maailmassa.

Vastuualueet

 • Vuosikokousten, hallituksen ja johdon sihteeri
 • Matkajärjestelyt
 • Arkisto
Kuvassa on Fingon työntekijä.

Kalle Korhonen

Asiantuntija, järjestelmäsuunnittelu

Kehitän ja ylläpidän IT-järjestelmiä ja tietoturvaa. Mahdollisuuksien mukaan autan jäsenistöä samoissa asioissa.

Vastuualueet

 • Verkkopalveluiden tekninen tuotanto
 • Verkkopalveluiden kehittäminen
 • IT- ja tietohallintopalvelut
 • IT-tuki
Carita Kuusinen

Carita Kuusinen

Asiantuntija, henkilöstösuunnittelu

Päivän sana on ketterä HR. Myös henkilöstön työhyvinvointi on meille tärkeää ja siihen panostamme. Työssä tulisi myös kokoajan oppia jotain uutta. Ammattini on henkilöstötyö ja globaalikasvatus intohimoni, koska uskon sen edistävän kestävää hyvinvointia.

Vastuualueet

 • Henkilöstöhallinto
 • Rekrytointi
 • Henkilöstön kehittäminen
 • Työhyvinvointi
 • Jäsenjärjestöjen henkilöstöasiat ja -neuvonta
Heli Mäki-Hakola

Heli Mäki-Hakola

Toimistokoordinaattori

Pidän asiakaspalvelutyöstä ja siitä että tutustun lähes päivittäin uusiin ihmisiin. Jokainen työpäivä on erilainen! Fingo on työnantajana luotettava ja koen olevani osa tärkeää organisaatiota joka edistää kestävää kehitystä ja globaalia oikeudenmukaisuutta.

Vastuualueet

 • Sisäinen ja ulkoinen asiakaspalvelu
 • Vastaanotto
 • Järjestötilat
 • Hallinto
 • Yleisinfo
Jaana Vesalainen

Jaana Vesalainen

Taloussihteeri

Työskentelen taloushallinnon tehtävissä. Minua motivoi työssäni se, että saan käyttää oman ammattitaitoni työyhteisössä, joka tekee työtä reilumman ja oikeudenmukaisemman maailman puolesta.

Vastuualueet

 • Osto- ja myyntireskontra
 • Matkalaskut
 • Palkkiot