Keski-Nepalissa toimiva vedenjakelujärjestelmä. Kuva: Narendra Shrestha
Kuva:
Narendra Shrestha
Kehitys-lehti

Kehitysyhteistyön tulokset

Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöllä parannetaan miljoonien ihmisten elämää ja tuetaan ihmisoikeuksien toteutumista. Näin saadaan aikaan kehitystä ihmisten ehdoilla.

Kehitysyhteistyö on määrätietoista työtä yhteiskunnallisen muutoksen aikaansaamiseksi. Järjestöt ovat tehneet kehitysyhteistyötä jo noin 150 vuotta. Tänä aikana on opittu paljon siitä, millainen kehitysyhteistyö toimii.

Kehitysyhteistyön päämääränä on köyhyyden ja eriarvoisuuden poistaminen.

Muutos on usein hidasta, ja siksi pitkäjänteisyys ja jatkuva oppiminen molempiin suuntiin on tärkeää. Olennaista on myös tukea paikallisia muutoksentekijöitä, sen sijaan, että yritettäisiin tuoda valmista muutospakettia ulkoapäin. 

Kehitystä ei voi edistää avaimet käteen -menettelyllä, vaan paikallinen omistajuus on tulosten kestävyyden kannalta elintärkeää. Kestävimmät tulokset syntyvät usein pitkäaikaisella ja sitoutuneella yhteistyöllä.

Tällä hetkellä kehitysyhteistyötä tekevät kymmenet suomalaiset kansalaisjärjestöt. Ulkoministeriö tukee kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyötä ja globaalikasvatusta 65 miljoonalla vuosittain.

Tutustu järjestöjen työn saavutuksiin itse ja katso, mihin suomalaisten verorahat menevät ja mitä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöllä on saatu aikaan ulkoministeriön tuella. Lue myös yleisistä kehitysapuun liittyvistä myyteistä.