Poliittiset eläimet -pahvikulissit Maailma kylässä -festivaalilla. Kuva: Leif Laaksonen.
Kuva:
Leif Laaksonen
Kepa

Globaalikasvatus

Kepa koordinoi globaalikasvatuksen parissa toimivien järjestöjen välistä yhteistyötä globaalikasvatuksen edistämiseksi Suomessa. Tavoitteenamme on, että globaalikasvatus olisi vahvasti mukana olennaisissa poliittisissa linjauksissa ja ohjelmissa.

Merkittäviä poliittisia linjauksia globaalikasvatuksen näkökulmasta tehdään koulutuksen lisäksi niin kehityspolitiikan kuin lapsi- ja nuorisopolitiikan saralla. Globaalikasvatukseen liittyvän vaikuttamistyön keskeisiä kohderyhmiä ovat viranomaiset eri ministeriöissä sekä muut sellaiset tahot, joilla on keskeinen rooli globaalikasvatuksen valtavirtaistamisessa, esimerkiksi opettajankoulutuslaitokset.

Globaalikasvatuksen valtavirtaistamiseksi tarvitaan tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

Viime vuosina järjestöt ovat vaikuttaneet aktiivisesti esimerkiksi valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden uudistamiseen ja tehneet yhteistyötä oppikirjakustantajien kanssa globaalikasvatuksen vahvistamiseksi opetuksessa. Kestävän kehityksen tavoitteiden osalta globaalikasvatusjärjestöt pyrkivät vaikuttamaan siihen, että Suomi toimisi aktiivisesti tavoitteen 4.7 saavuttamiseksi.

Järjestöt ovat myös vaatineet viranomaisilta aktiivisempaa roolia monialaisen yhteistyön koordinoimiseksi globaalikasvatuksen saralla.

Kepan vaikuttamisen tavoitteita on eritelty Kepan edunvalvonta- ja kansalaisyhteiskuntalinjauksessa (pdf).

Tuoreimmat kannanotot ja lausunnot:

Aikaisemmat kannanotot ja lausunnot löytyvät Globaalikasvatus.fi -sivustolta.

Lisätietoa globaalikasvatusjärjestöjen yhteistyöstä löytyy Kepan Globaalikasvatus.fi-sivustolta.