2017-06-vihrpuoluekokous
Kepan asiantuntijat Tuuli Hietaniemi ja Lyydia Kilpi osallistuivat Vihreiden vuoden 2017 puoluekokoukseen.
Kuva:
Kepa ry

Kepan kommentit puolueiden ohjelmiin

Kommentoimme puolueiden ohjelmia ja osallistumme keskusteluun esimerkiksi puolueiden tapahtumien yhteydessä.

Keskusta tarjosi periaateohjelmansa luonnoksesta avoimen kommentointimahdollisuuden vuodenvaihteessa 2018. Periaateohjelman luonnos tuo hyvin esiin halun vahvistaa Suomen roolia globaalina toimijana ja kansainvälisillä areenoilla. Kommenteissamme pyrimme ehdottamaan konkreettisia tapoja Suomen globaalin roolin vahvistamiselle uskottavalla ja kestävän kehityksen mukaisella tavalla.

Esitimme omat huomiomme Vihreiden poliittisen tavoiteohjelman päivitykseen marraskuussa 2017. Vihreiden poliittinen tavoiteohjelma vuosille 2015-2019 otti varsin ansiokkaasti huomioon Suomen globaalin vastuun ja tarpeen hillitä ilmastonmuutosta. Keskitymme kommenteissamme päivittämään tavoitteet tähän päivään. Listasimme esimerkiksi useita toimia oikeudenmukaisen veropolitiikan edistämiseksi.

Kokoomuksen periaateohjelma hyväksyttiin puoluekokouksessa 10. kesäkuuta. Ohjelma luo hyvän pohjan aktiivisen kansalaisyhteiskunnan tukemiselle, ilmastonmuutoksen torjumiselle ja reilun markkinatalouden vahvistamiselle. Kokosimme Kepan konkreettisia keinoja tavoitteiden saavuttamisen tueksi.