Kuvassa neljä ihmistä keskustelee pöydän ympärillä.
Kuva:
Tuomas Tiainen
Fingo

Verkostot ja työryhmät

Fingon verkostot ja työryhmät tarjoavat järjestöille ja aktiivisille kansalaisille mahdollisuuden innostavaan yhteistyöhön ja vuoropuheluun. Tervetuloa mukaan rakentamaan reilumpaa maailmaa.

Kehitysyhteistyön verkostot ja työryhmät

0,7-kampanjan järjestökoalitio

Koalition tavoitteena on, että Suomen seuraava hallitus sitoutuu hallitusohjelmassaan nostamaan kehitysyhteistyön rahoituksen 0,7 prosenttiin ja laatii suunnitelman tavoitteen saavuttamiseksi. Koalitio on tarkoitettu Fingon jäsenjärjestöille.

Yhteyshenkilö: Markus Holmgren, markus.holmgren@fingo.fi

Gender-työryhmä  

Työryhmässä kansalaisjärjestöt suunnittelevat sukupuoleen ja tasa-arvoon liittyvää vaikuttamistyötä ja keskustelevat ajankohtaisista EU- ja kansallisista prosesseista, joissa teemaa halutaan pitää esillä.

Yhteyshenkilö: Anne Peltonen, anne.peltonen@fingo.fi  

MFF-vaikuttamistyön koordinaatioryhmä

EU:n monivuotista rahoituskehystä (Multiannual Financial Framework) vuosille 2021-2027 neuvotellaan parhaillaan. Rahoituskehys määrittää myös EU:n kehitysyhteistyörahoituksen tulevaisuuden. Koordinoimme suomalaisten järjestöjen kantoja ja suunnittelemme yhteistä vaikuttamistyötä MFF-vaikuttamistyön koordinaatioryhmässä.  

Yhteyshenkilö: Sonja Hyötylä, sonja.hyotyla@fingo.fi  

Ohjelmatukijärjestöjen laatu- ja vaikuttavuustyöryhmä

Työryhmän tavoitteena on oppiminen ja kokemusten jakaminen ohjelmatukijärjestöjen kesken laadun ja tuloksellisuuden vahvistamiseksi.

Yhteyshenkilö: Senja Väätäinen-Chimpuku, senja.vaatainen@fingo.fi

Ruokaturva ja toimeentulo -työryhmä

Työryhmä tuo yhteen ruokaturvasta kiinnostuneita toimijoita kansalaisjärjestöistä, tutkimuslaitoksista ja julkishallinnosta. Ryhmässä seurataan Suomen ja EU:n kehityspolitiikkaa ruokaturvan näkökulmasta. Ryhmä on avoin aiheesta kiinnostuneille ja sen parissa työskenteleville kansalaisjärjestötoimijoille, tutkijoille, virkahenkilöille ja aktiivisille kansalaisille.

Yhteyshenkilö: Elina Mikola; elina.mikola@fingo.fi 

Kestävän kehityksen verkostot ja työryhmät

Järjestöjen Agenda 2030 -työryhmä

Ryhmä on kansalaisjärjestöjen epämuodollinen Agenda 2030 -tiedonvaihtokanava. Se kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan mahdollisuuksista vaikuttaa Agenda 2030 -toimeenpanoon Suomessa, EU:ssa ja globaalisti. Toistuvia aiheita ryhmässä ovat olleet muun muassa vuosittaiset korkean tason poliittiset foorumit (HLPF), Suomen kansallinen Agenda 2030 -toimintasuunnitelma ja Suomen kansalliset kestävän kehityksen indikaattorit. Ryhmä on avoin kansalaisyhteiskunnan toimijoille.

Yhteyshenkilö: Rilli Lappalainen, rilli.lappalainen@fingo.fi

Kansalaisyhteiskunta-työryhmä

Kansalaisyhteiskuntatyöryhmän tavoitteena on edistää yhteistä oppimista kansalaisyhteiskunnan tilaa koskevista trendeistä ja toimintaedellytysten vahvistamisestaTyöryhmän tehtävänä on seurata kansalaisyhteiskunnan tilaa globaalisti ja tunnistaa teemaan liittyviä trendejä, jakaa tietoa kansalaisyhteiskunnan tilasta globaalisti ja työryhmän jäsenten toimintaympäristöstä nousevista signaaleista ja trendeistä, ja osaltaan  tuoda globaalin kansalaisyhteiskunnan ääntä kuuluviin suomalaisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa. Kansalaisyhteiskuntatyöryhmä on tarkoitettu kaikille globaalin kansalaisyhteiskunnan tilasta kiinnostuneille järjestötoimijoille.

Yhteyshenkilö: Pauliina Savola, pauliina.savola@fingo.fi

Siirtolaisuus ja kehitys -työryhmä  

Työryhmässä seurataan EU:n maahanmuuttopolitiikkaan liittyviä kysymyksiä kehitysnäkökulmasta, keskustellaan ajankohtaisista globaaleista siirtolaisuuteen liittyvistä kysymyksistä sekä vaikutetaan päätöksentekoon. Ryhmä on avoin aiheesta kiinnostuneille ja sen parissa työskenteleville kansalaisjärjestötoimijoille, tutkijoille, virkahenkilöille ja aktiivisille kansalaisille.

Yhteyshenkilö: Sonja Hyötylä, sonja.hyotyla@fingo.fi

Turvallisuus -työryhmä

Työryhmässä seurataan ulko-, turvallisuus- ja kehityspolitiikkaa sekä humanitaarista apua. Työryhmässä seurataan myös EU:n alueellisia sopimuksia, kuten Euroopan naapuruuspolitiikkaa sekä sopimuksia Afrikan maiden kanssa. Työryhmään osallistuu esimerkiksi kehitysyhteistyön, humanitaarisen avun, siviilikriisinhallinnan ja rauhantyön parissa toimivia järjestöjä, tutkijoita, opiskelijoita ja aktiivisia kansalaisia.  

Yhteyshenkilö: Sonja Hyötylä, sonja.hyotyla@fingo.fi

Globaalikasvatuksen verkostot ja työryhmät

Bridge 47 -verkosto

Kansainvälinen Bridge 47 -verkosto tuo yhteen globaalia kansalaiskasvatusta edistäviä ihmisiä ja tahoja kaikkialta maailmasta. Se luo tilan verkostoitumiselle, parhaiden käytäntöjen ja tietojen jakamiselle ja toiminnan koordinoimiselle. Verkosto on kaikille avoin, ja sitä koordinoi Bridge 47 -hanke.

Yhteyshenkilö: Alen Maletic, alen.maletic@bridge47.org (yhteydenotot englanniksi)

Globaalikasvatusverkosto

Yli 100 järjestöstä koostuvan verkoston tavoitteena on edistää globaalikasvatusta vaikuttamalla poliittisiin linjauksiin, kehittämällä globaalikasvatuksen laatua, kouluttamalla opettajia ja opettajaksi opiskelevia sekä tekemällä yhteistyötä oppikirjakustantamojen kanssa. Työryhmä on avoin aiheesta kiinnostuneille järjestötoimijoille. Lisätietoja globaalikasvatus.fi-sivustolla.

Yhteyshenkilö: Anna Kivimäki-Pelluz, anna.kivimaki-pelluz@fingo.fi

Oppikirjavaikuttajat-työryhmä

Oppikirjavaikuttajat on globaalikasvatusverkoston työryhmä, jonka tavoitteena on vahvistaa opetussuunnitelman mukaista globaalikasvatusta oppimateriaaleissa. Ryhmä tekee yhteistyötä oppikirjakustantamojen kanssa ja on laatinut Oppimateriaalit ajan tasalle! -työkalun (pdf) oppimateriaalien laatijoille. Työryhmä on avoin aiheesta kiinnostuneille järjestötoimijoille.

Yhteyshenkilö: Anna Kivimäki-Pelluz, anna.kivimaki-pelluz@fingo.fi

Opettajankoulutus-työryhmä

Työryhmä edistää globaalikasvatusta opettajankoulutuksessa ja järjestää toiminnallisia seminaaripäiviä yhteistyössä yliopistojen opettajankoulutuslaitosten kanssa. Työryhmän järjestöt tarjoavat myös täydennyskoulutusta Transformer 2030 – opettajat kestävän kehityksen muutosagentteina -hankkeessa. Järjestöjen tuottaman Koulu maailmaa muuttamaan -aineiston avulla opettajat voivat syventää osaamistaan globaalikasvatuksen teemoista. Työryhmään ovat tervetulleita kaikki opettajankoulutusta tarjoavat järjestötoimijat. 

Yhteyshenkilöt: Anna Kivimäki-Pelluz, anna.kivimaki-pelluz@fingo.fi

Globaali kansalaiskasvatus -työryhmä  

Työryhmä kokooaa järjestöt tekemään yhteistä vaikuttamistyötä globaalin kansalaiskasvatuksen edistämiseksi Suomessa ja Euroopassa. Ryhmän työ linkittyy myös Bridge 47 -verkoston toimintaan.

Yhteyshenkilö: Anna Kivimäki-Pelluz, anna.kivimaki-pelluz@fingo.fi

Yhteiskunnallisen muutoksen opintopiiri  

Yhteiskunnallisen muutoksen opintopiirissä opitaan tunnistamaan yhteiskunnallisen muutoksen mekanismeja ja pureudutaan eriarvoisuuden syihin. Opintopiirissä vierailee Fingon kutsumia asiantuntijoita ja toisinaan opintopiiriläiset toimivat itse alustajina. Opintopiiri kokoontuu noin 3-6 kertaa vuodessa ja se on avoin kaikille yhteiskunnallisesta muutoksesta kiinnostuneille henkilöille.

Yhteyshenkilö: Pauliina Paananen, pauliina.paananen@fingo.fi

Kestävän talouden verkostot ja työryhmät

Reilu siirtymä -työryhmä

Työryhmässä keskustellaan ajankohtaisista kestävää ja oikeudenmukaista taloutta tukevista prosesseista sekä suunnitellaan vaikuttamistyötä. Ryhmään ovat tervetulleita sekä järjestöt että muut kestävästä taloudesta kiinnostuneet toimijat.

Yhteyshenkilö: Elina Mikola, elina.mikola@fingo.fi

Kansalaisyhteiskunnan verkostot ja työryhmät

Mahdollisuuksien tori -verkosto

Mahdollisuuksien torit ovat paikallisten ihmisten ja järjestöjen kohtaamispaikkoja. Toreja järjestetään noin 20 paikkakunnalla ympäri Suomen. Verkosto edistää paikallisten torijärjestäjien yhteistyötä ja kehittää toreja.

Yhteyshenkilö: Jaana Viirimäki, jaana.viirimaki@fingo.fi

Globaalivastuujärjestöjen valikkoryhmä 

Globaalivastuujärjestöjen vapaaehtoistoiminnan kehittäjät ja koordinaattorit kokoontuvat valikkoryhmään oppimaan toisiltaan ja keskustelemaan alan kehittämisestä. Tapaamisissa käy myös alan asiantuntijoita alustamassa kiinnostavista teemoista. Valikkoryhmä on Fingon ja Kansalaisareenan yhdessä koordinoima ja se on avoin kaikille globaalin vastuun teemoista kiinnostuneille vapaaehtoistoiminnan kehittäjille ja koordinaattoreille. Ryhmä on osa valtakunnallista Valikkoverkostoa.

Yhteyshenkilö: Jaana Viirimäki, jaana.viirimaki@fingo.fi