Kuvassa neljä ihmistä keskustelee pöydän ympärillä.
Kuva:
Tuomas Tiainen
Fingo

Verkostot ja työryhmät

Fingon verkostot ja työryhmät tarjoavat järjestöille ja aktiivisille kansalaisille mahdollisuuden innostavaan yhteistyöhön ja vuoropuheluun. Tervetuloa mukaan rakentamaan reilumpaa maailmaa.

Kehitysyhteistyön verkostot ja työryhmät

Kehityspoliittinen työryhmä

Kehityspoliittinen työryhmä tarjoaa Fingon jäsenjärjestöille ja muille aktiivisille kansalaistoimijoille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa Fingon kehityspoliittiseen vaikuttamistyöhön. Työryhmä vaikuttaa Suomen ja EU:n kehityspolitiikan sisältöön ja rahoitukseen sekä seuraa Marinin hallituksen kehityspoliittisten linjausten toimeenpanoa. 

Kehityspoliittisen työryhmän alla jatkaa toimintaansa pitkään toiminnassa ollut gender ja kehitys -työryhmä ja viime keväänä perustettu ketterä kehitysrahoitus -työryhmä.

Yhteyshenkilöt: Sonja Hyötylä (sonja.hyotyla@fingo.fi, ketterä kehitysrahoitus) ja Anne Peltonen (anne.peltonen@fingo.fi, gender ja kehitys)

Ohjelmatukijärjestöjen laatu- ja vaikuttavuustyöryhmä

Työryhmän tavoitteena on oppiminen ja kokemusten jakaminen ohjelmatukijärjestöjen kesken laadun ja tuloksellisuuden vahvistamiseksi.

Yhteyshenkilö: Senja Väätäinen-Chimpuku, senja.vaatainen@fingo.fi

Kestävän kehityksen verkostot ja työryhmät

Järjestöjen Agenda 2030 -työryhmä

Ryhmä on kansalaisjärjestöjen epämuodollinen Agenda 2030 -tiedonvaihtokanava. Se kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan mahdollisuuksista vaikuttaa Agenda 2030 -toimeenpanoon Suomessa, EU:ssa ja globaalisti. Toistuvia aiheita ryhmässä ovat olleet muun muassa vuosittaiset korkean tason poliittiset foorumit (HLPF), Suomen kansallinen Agenda 2030 -toimintasuunnitelma ja Suomen kansalliset kestävän kehityksen indikaattorit. Ryhmä on avoin kansalaisyhteiskunnan toimijoille.

Yhteyshenkilö: Rilli Lappalainen, rilli.lappalainen@fingo.fi

Tuoreita kuulumisia työryhmästä

Järjestöjen Agenda2030-työryhmän kevään työ käynnistyi ajankohtaiskatsauksella siitä mitä kaikkea tänä keväänä tulee tapahtumaan niin Suomessa, EU:ssa kuin globaalillakin tasolla. Monet järjestöt ovat olleet kuultavana eduskunnassa kansallisen Agenda2030-selonteon osalta, vuoteen 2030 ulottuvan kansallisen tiekartan valmistelu käynnistyy ja tulemme siihen omalta osaltamme osallistumaan. Samoin nykyisiä kansallisia globaalin vastuun seurantamittareita pohditaan parhaillaan. EU määritteli viime marraskuussa ensimmäistä kertaa laajempaa kestävän kehityksen pakettiaan ja keväällä siitä tulee ulos neuvoston päätelmät. Fingo laatii parhaillaan vaikuttamissuunnitelmaa tähän.

Suomi toimii toisena puheenjohtajana ensi kesän High level political forumin poliittisen julistuksen neuvotteluissa. Toivotamme onnea ja menestystä haastavassa tehtävässä ja pidämme järjestöjen näkemyksiä esillä. Korona vaikuttaa merkittävästi kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen ja siksi onkin entistä tärkeämpää vaikuttaa siihen, että kaikki päätökset huomioivat sekä sosiaaliset, ympäristölliset että taloudelliset näkökulmat. On sitten kyseessä EU:n elvytyspaketti tai koronarokotteiden globaali saatavuus.

Tiivistys työryhmän toiminnasta

Kansalaisyhteiskunta-työryhmä

Kansalaisyhteiskuntatyöryhmän tavoitteena on edistää yhteistä oppimista kansalaisyhteiskunnan tilaa koskevista trendeistä ja toimintaedellytysten vahvistamisestaTyöryhmän tehtävänä on seurata kansalaisyhteiskunnan tilaa globaalisti ja tunnistaa teemaan liittyviä trendejä, jakaa tietoa kansalaisyhteiskunnan tilasta globaalisti ja työryhmän jäsenten toimintaympäristöstä nousevista signaaleista ja trendeistä, ja osaltaan  tuoda globaalin kansalaisyhteiskunnan ääntä kuuluviin suomalaisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa. Kansalaisyhteiskuntatyöryhmä on tarkoitettu kaikille globaalin kansalaisyhteiskunnan tilasta kiinnostuneille järjestötoimijoille.

Yhteyshenkilö: Anne Peltonen, anne.peltonen@fingo.fi

Globaalikasvatuksen verkostot ja työryhmät

Bridge 47 -verkosto

Kansainvälinen Bridge 47 -verkosto tuo yhteen globaalia kansalaiskasvatusta edistäviä ihmisiä ja tahoja kaikkialta maailmasta. Se luo tilan verkostoitumiselle, parhaiden käytäntöjen ja tietojen jakamiselle ja toiminnan koordinoimiselle. Verkosto on kaikille avoin, ja sitä koordinoi Bridge 47 -hanke.

Yhteyshenkilö: Alen Maletic, alen.maletic@bridge47.org (yhteydenotot englanniksi)

Globaalikasvatusverkosto

Yli 100 järjestöstä koostuvan verkoston tavoitteena on edistää globaalikasvatusta vaikuttamalla poliittisiin linjauksiin, kehittämällä globaalikasvatuksen laatua, kouluttamalla opettajia ja opettajaksi opiskelevia sekä tekemällä yhteistyötä oppikirjakustantamojen kanssa. Työryhmä on avoin aiheesta kiinnostuneille järjestötoimijoille. Lisätietoja globaalikasvatus.fi-sivustolla.

Yhteyshenkilö: Anna Kivimäki-Pelluz, anna.kivimaki-pelluz@fingo.fi

Oppikirjavaikuttajat-työryhmä

Oppikirjavaikuttajat on globaalikasvatusverkoston työryhmä, jonka tavoitteena on vahvistaa opetussuunnitelman mukaista globaalikasvatusta oppimateriaaleissa. Ryhmä tekee yhteistyötä oppikirjakustantamojen kanssa ja on laatinut Oppimateriaalit ajan tasalle! -työkalun (pdf) oppimateriaalien laatijoille. Työryhmä on avoin aiheesta kiinnostuneille järjestötoimijoille.

Yhteyshenkilö: Anna Kivimäki-Pelluz, anna.kivimaki-pelluz@fingo.fi

Opettajankoulutus-työryhmä

Työryhmä edistää globaalikasvatusta opettajankoulutuksessa ja järjestää toiminnallisia seminaaripäiviä yhteistyössä yliopistojen opettajankoulutuslaitosten kanssa. Työryhmän järjestöt tarjoavat myös täydennyskoulutusta Transformer 2030 – opettajat kestävän kehityksen muutosagentteina -hankkeessa. Järjestöjen tuottaman Koulu maailmaa muuttamaan -aineiston avulla opettajat voivat syventää osaamistaan globaalikasvatuksen teemoista. Työryhmään ovat tervetulleita kaikki opettajankoulutusta tarjoavat järjestötoimijat. 

Yhteyshenkilöt: Anna Kivimäki-Pelluz, anna.kivimaki-pelluz@fingo.fi

Globaali kansalaiskasvatus -työryhmä  

Työryhmä kokooaa järjestöt tekemään yhteistä vaikuttamistyötä globaalin kansalaiskasvatuksen edistämiseksi Suomessa ja Euroopassa. Ryhmän työ linkittyy myös Bridge 47 -verkoston toimintaan.

Yhteyshenkilö: Anna Kivimäki-Pelluz, anna.kivimaki-pelluz@fingo.fi

Yhteiskunnallisen muutoksen opintopiiri  

Yhteiskunnallisen muutoksen opintopiirissä opitaan tunnistamaan yhteiskunnallisen muutoksen mekanismeja ja pureudutaan eriarvoisuuden syihin. Opintopiirissä vierailee Fingon kutsumia asiantuntijoita ja toisinaan opintopiiriläiset toimivat itse alustajina. Opintopiiri kokoontuu noin 3-6 kertaa vuodessa ja se on avoin kaikille yhteiskunnallisesta muutoksesta kiinnostuneille henkilöille.

Yhteyshenkilö: Pauliina Paananen, pauliina.paananen@fingo.fi

Kestävän talouden verkostot ja työryhmät

Reilu siirtymä -työryhmä

Työryhmässä keskustellaan ajankohtaisista kestävää ja oikeudenmukaista taloutta tukevista prosesseista sekä suunnitellaan ja tehdään yhdessä vaikuttamistyötä. Ryhmässä käsiteltäviä aiheita ovat esimerkiksi hyvinvointitalous, ilmasto-oikeudenmukaisuus, ruokaturva, yritysvastuu ja vero-oikeudenmukaisuus. Tällä hetkellä Reilu siirtymä -työryhmän sisällä toimii kolme temaattista asiantuntijaryhmää: ilmastorahoitus-, verotus ja kehitys - sekä ruokaturvaryhmä.

Yhteyshenkilöt: Elina Mikola, elina.mikola@fingo.fi (ruokaturvaryhmä), Emilia Runeberg, emilia.runeberg@fingo.fi (ilmastorahoitusryhmä), Outi Hakkarainen, outi.hakkarainen@fingo.fi (verotus ja kehitys -ryhmä).

Kansalaisyhteiskunnan verkostot ja työryhmät

Mahdollisuuksien tori -verkosto

Mahdollisuuksien torit ovat paikallisten ihmisten ja järjestöjen kohtaamispaikkoja. Toreja järjestetään noin 20 paikkakunnalla ympäri Suomen. Verkosto edistää paikallisten torijärjestäjien yhteistyötä ja kehittää toreja.

Yhteyshenkilö: Jaana Viirimäki, jaana.viirimaki@fingo.fi

Globaalivastuujärjestöjen valikkoryhmä 

Globaalivastuujärjestöjen vapaaehtoistoiminnan kehittäjät ja koordinaattorit kokoontuvat valikkoryhmään oppimaan toisiltaan ja keskustelemaan alan kehittämisestä. Tapaamisissa käy myös alan asiantuntijoita alustamassa kiinnostavista teemoista. Valikkoryhmä on Fingon ja Kansalaisareenan yhdessä koordinoima ja se on avoin kaikille globaalin vastuun teemoista kiinnostuneille vapaaehtoistoiminnan kehittäjille ja koordinaattoreille. Ryhmä on osa valtakunnallista Valikkoverkostoa.

Yhteyshenkilö: Jaana Viirimäki, jaana.viirimaki@fingo.fi