Lausunnot ja kannanotot

Fingon asiantuntijoiden tekemät lausunnot ja kannanotot huomioidaan poliittisessa keskustelussa ja päätöksenteossa yli puoluerajojen.

Julkaisemme lausuntoja ja kannanottoja päättäjille kaikista vaikuttamistyön teemoistamme: kehitysyhteistyöstä, kestävästä kehityksestä, ilmastonmuutoksesta, kestävästä taloudesta ja kansalaisyhteiskunnasta.

Päättäjät arvostavat järjestöjen ääntä ja asiantuntemusta ja luottavat niihin yli puoluerajojen. Lausuntomme ja kannanottomme huomioidaan myös mediassa, ja nousevat usein sen hetken julkiseen poliittiseen keskusteluun.

Oletuskuva.

Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry, CRASH ry, Eettisen kaupan puolesta ry, Kepa ry, Pelastakaa Lapset ry, Plan International Suomi, Reilu kauppa ry, Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK ry ja Suomen Lähetysseura jättivät ulkoministeriölle yhteisen lausunnon koskien kansainvälistä oikeudellisesti sitovaa asiakirjaa ihmisoikeuksista monikansallisten yhtiöiden ja muiden yritysten toiminnassa sekä Suomen kannasta siihen.
Lue lisää »
Oletuskuva.

Kehys toivoo Suomen edistävän EU-puheenjohtajuuskaudellaan laaja-alaista pitkän tähtäimen tulevaisuuden visiota, jonka lähtökohtana olisi nykyisten ja tulevien sukupolvien hyvinvoinnin ja elinmahdollisuuksien turvaaminen Euroopassa ja globaalisti. Kansainvälinen kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030:n edistäminen ja toteuttaminen olisi luonteva ohjenuora Suomen puheenjohtajuuskaudella.
Lue lisää »