Lausunnot ja kannanotot

Fingon asiantuntijoiden tekemät lausunnot ja kannanotot huomioidaan poliittisessa keskustelussa ja päätöksenteossa yli puoluerajojen.

Julkaisemme lausuntoja ja kannanottoja päättäjille kaikista vaikuttamistyön teemoistamme: kehitysyhteistyöstä, kestävästä kehityksestä, ilmastonmuutoksesta, kestävästä taloudesta ja kansalaisyhteiskunnasta.

Päättäjät arvostavat järjestöjen ääntä ja asiantuntemusta ja luottavat niihin yli puoluerajojen. Lausuntomme ja kannanottomme huomioidaan myös mediassa, ja nousevat usein sen hetken julkiseen poliittiseen keskusteluun.

Oletuskuva.

Kehys antoi eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalle lausuntonsa koskien hallituksen esitystä Kanadan sekä Euroopan unionin välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen (CETA) hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi. Lausunnossa Kehys tarkastelee erityisesti CETA-sopimuksen johdonmukaisuutta suhteessa kansainvälisiin kestävän kehityksen tavoitteisiin ja periaatteisiin.
Lue lisää »
Oletuskuva.

Kehyksen lausunto valtioneuvoston EU-vaikuttamisstrategiasta 2018 on lähetetty eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalle sekä suurelle valiokunnalle.
Lausunto kiinnittää huomiota kestävän kehityksen EU-tason toimeenpanoon, kestävään talouteen ja tuotantoon, kauppapolitiikkaan, ilmastopolitiikkaan, tulevaan monivuotiseen rahoituskehykseen, turvallisuuspolitiikkaan, kehityspolitiikkaan sekä maahanmuuttopolitiikkaan.
Lue lisää »