Lausunnot ja kannanotot

Fingon asiantuntijoiden tekemät lausunnot ja kannanotot huomioidaan poliittisessa keskustelussa ja päätöksenteossa yli puoluerajojen.

Julkaisemme lausuntoja ja kannanottoja päättäjille kaikista vaikuttamistyön teemoistamme: kehitysyhteistyöstä, kestävästä kehityksestä, ilmastonmuutoksesta, kestävästä taloudesta ja kansalaisyhteiskunnasta.

Päättäjät arvostavat järjestöjen ääntä ja asiantuntemusta ja luottavat niihin yli puoluerajojen. Lausuntomme ja kannanottomme huomioidaan myös mediassa, ja nousevat usein sen hetken julkiseen poliittiseen keskusteluun.

Oletuskuva.

Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry. pitää tärkeänä, että laittoman uhkauksen säätäminen virallisen syytteen alaiseksi etenee. Esitys on myös osa hallitusohjelman tavoitetta puuttua nykyistä vahvemmin järjestelmälliseen häirintään, uhkailuun ja maalittamiseen, jotka uhkaavat sananvapautta, viranomaistoimintaa, tutkimusta, vapaata kansalaistoimintaa ja tiedonvälitystä.
Lue lisää »
Oletuskuva.

Agenda2030-ohjelman kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpano jatkuu vuoteen 2030 saakka. Tavoitteiden edistymistä eri maissa seurataan vapaaehtoisilla maaraporteilla (Voluntary National Review, VNR). Suomi julkaisi toisen Agenda2030-maaraporttinsa 3.6.2020. Raportissa arvioidaan jokaisen 17 kestävän kehityksen tavoitteen edistymistä Suomessa vuosina 2016−2019.
Lue lisää »