Presidentti Sauli Niinistö ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk juttelevat Suomen ja EU:n lippujen edessä
Kuva:
European Union

EU-puheenjohtajuuskausi 2019

Suomi ottaa Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajamaan roolin puoleksi vuodeksi heinäkuussa 2019. Vaikutamme päättäjiin ja virkamiehiin, jotta saamme äänemme kuuluviin Suomen puheenjohtajuuskauden aikana!

Puheenjohtajamaa suunnittelee ja johtaa muun muassa neuvoston kehitys- ja AKT-työryhmien kokouksia, ja siten myös vaikuttaa neuvoston agendaan. Suomen EU-puheenjohtajuus osuu kehityspoliittisesti tärkeään aikaan, sillä vuonna 2019 agendalla ovat EU:n tulevien vuosien rahoitus kehitysyhteistyölle sekä EU:n suhteita Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden kanssa määrittelevät Post-Cotonou-neuvottelut.

Suomen puheenjohtajuuskauden aikana valmistellaan myös seuraavan Euroopan komission painopisteet, jotka määrittävät komission työtä vuosina 2019–2024. Puheenjohtajuuskausi tarjoaa siis erinomaisen vaikuttamisen paikan niin Suomen valtiolle kuin myös suomalaisille järjestöille.

Fingon pääviestit Suomen EU-puheenjohtajuuskaudelle

  • Seuraavan komission tulee ottaa kestävä kehitys viisivuotisstrategiansa painopisteeksi ja laatia välittömästi kokonaisvaltainen strateginen suunnitelma Agenda 2030:n toimeenpanemiseksi kaikilla politiikanaloilla.
  • EU:n ilmastotavoite vuodelle 2030 on nostettava yhteneväiseksi 1,5 asteen polun kanssa. EU:n on oltava hiilineutraali vuonna 2040 ja saavutettava negatiiviset päästöt sen jälkeen.

Fingo kampanjoi ja vaikuttaa puheenjohtajuuskauden aikana myös muiden teemojen parissa. Puheenjohtajuuskauden aikana järjestetään kansainväliset konferenssit EU:n taloudellista kehitystä ohjaavista mittareista sekä globaalista kansalaiskasvatuksesta. Kehityspolitiikan osalta Fingo kampanjoi erityisesti naisten ja tyttöjen oikeuksien puolesta.

Lisäksi teemme vaikuttamistyötä puheenjohtajuuskaudella neuvoteltaviin vuoden 2020 jälkeiseen EU:n ja Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden välinen sopimukseen sekä EU:n monivuotiseen rahoituskehykseen liittyen.

Lue lisää viesteistä Fingon lausunnosta Suomen EU-puheenjohtajuuskauden 2019 painopistealueista.


Puheenjohtajuuskausihanke

Fingon toiminta puheenjohtajuuskauden aikana resursoidaan Euroopan komission rahoittamasta hankkeesta, jossa yhteistyökumppaneina toimivat ennen Suomea puheenjohtajana toimivan Romanian kattojärjestö FOND sekä Suomelta puheenjohtajuuden perivän Kroatian kattojärjestö Crosol. Lisäksi hankkeeseen osallistuu eurooppalaisten kehitysyhteistyöjärjestöjen kattojärjestö CONCORD.

Myös seuraavien kolmen puheenjohtajamaan eli Saksan, Portugalin ja Slovenian kattojärjestöt ovat olleet mukana suunnittelemassa puheenjohtajuuskausien toimintaa, jotta toiminnasta saadaan entistä vaikuttavampaa ja jatkuvampaa.

Hankkeen neljä painopistealuetta ovat kestävä kehitys, ihmisoikeudet, kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen sekä kehityspolitiikka ja -rahoitus.