Kuvassa henkilö puhuu megafoniin Eduskuntatalon edessä.
Kuva:
Hanna Vaittinen
Fingo

Toiminta

Fingo vaikuttaa päättäjiin päivittäin reilumman maailman puolesta. Laajan asiantuntemuksemme ansiosta meihin luotetaan yli puoluerajojen ja järjestöjen näkemykset huomioidaan päätöksenteossa.

Vaikutamme aktiivisesti poliittiseen päätöksentekoon Suomessa, EU:ssa ja kansainvälisellä tasolla, jotta päättäjät kantaisivat vastuunsa globaalin köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämisessä. Meidän tehtävämme on puolustaa köyhimmässä ja heikoimmassa asemassa eläviä ihmisiä, jotka muuten jäävät helposti näkemättä ja kuulematta.

Viemme päättäjille järjestöjen yhteisiä kantoja ja puhumme heille mm. kestävästä kehityksestä, yritysvastuusta, kehitysrahoituksesta, ruokaturvasta, kansalaisyhteiskunnasta – kaikesta mitä tarvitsemme reilumman maailman rakentamiseen.

Poliittiset päättäjät arvostavat työtämme ja käyttävät tarjoamaamme tietoa ahkerasti työssään, esimerkiksi puheenvuoroissa ja puolueohjelmien valmistelussa. Meihin luotetaan yli puoluerajojen. Olemme onnistuneet luomaan toimivia suhteita myös sellaisiin henkilöihin, joilla ei ole samanlaista maailmankuvaa kuin meillä.

Vaikuttamistyötämme ohjaavat jäsenjärjestöjen yhteiset, Fingon hallituksen hyväksymät linjaukset eri teemoista. Linjaukset ovat tärkeä työkalu: Ne toimivat yhteisesti hyväksyttynä pohjana sille, mitkä ovat tavoitteemme, mitä asioita haluamme viedä eteenpäin ja miten. Linjausten valmistelua koordinoi kunkin vaikuttamisteeman asiantuntija, mutta jäsenjärjestöillä on tärkeä rooli niiden valmistelussa ja sisältöjen tuottamisessa. Tuemme järjestöjen osallistumista vaikuttamistyön sisältöjen valmisteluun järjestämällä keskustelutilaisuuksia, kirjoittamalla sisältöjä yhdessä ja pyytämällä kommentteja luonnoksiin. Jäsenjärjestöt osallistuvat linjausten valmisteluun aktiivisesti.

Tästä osiosta löydät lisää tietoa päättäjätapaamisistamme, tekemistämme lausunnoista ja kannanotoista sekä työstämme vuoden 2019 eduskuntavaaleissa ja Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella. Kannattaa tutustua myös Fingon verkostoihin ja työryhmiin, jotka kokoavat järjestöt ja aktiiviset kansalaiset vaikuttamaan yhdessä.