Sormi osoittaa kartalle merkittyjä täpliä, jotka merkitsevät veroparatiisien sijainteja
Kuva:
Veikko Somerpuro
Fingo

Vero-oikeudenmukaisuus

Suuryritysten verovälttely syventää eriarvoisuutta ja köyhyyttä. Fingo vaikuttaa oikeudenmukaisen verotuksen puolesta, jotta yritykset kantaisivat yhteiskunnallisen vastuunsa.

Mikä vero-oikeudenmukaisuus?

Verot ovat avainasemassa taloudellisen eriarvoisuuden ja köyhyyden vähentämisessä. Oikeudenmukaisen verotuksen avulla valtiot pystyvät jakamaan yhteiskunnan varallisuutta reilummin, tasaamaan tuloeroja sekä rahoittamaan esimerkiksi koulutusta ja terveydenhuoltoa.  

Sekä rikkaat että köyhät maat menettävät tärkeitä verotuloja yritysten ja varakkaiden ihmisten veronkierron takia. Välttelemällä veroja ja siirtämällä varansa veroparatiiseihin suuryritykset maksimoivat voittonsa ja irtisanoutuvat yhteiskunnallisesta vastuustaan. Seurauksena on, että valtiot köyhtyvät, eriarvoisuus nousee ja taakka yhteiskunnan toimintojen rahoittamisesta jakautuu epäoikeudenmukaisesti.

Verovälttelyllä on suurin vaikutus kehittyviin maihin, joista virtaa valtavasti varallisuutta rikkaisiin maihin ja veroparatiiseihin. Kehittyvät maat menettävät verovälttelyn kautta moninkertaisesti enemmän rahaa, kuin mitä ne saavat kehitysyhteistyössä. Kaikkiaan laittomat rahavirrat kehittyvistä maista ovat Global Financial Integrity -järjestön mukaan 1000 miljardin dollarin vuosiluokkaa.  

Kansainvälinen verojärjestelmä kaipaa kipeästi uudistamista, jotta veronkierto ja aggressiivinen verosuunnittelu saadaan kuriin. Läpinäkyvyyden ja avoimuuden tulee parantua niin, että voittoja ei voi enää piilottaa veroparatiiseihin. Lisäksi kehittyvien maiden pitää pystyä aidosti osallistumaan vero-oikeudenmukaisuuden päätöksentekoon.  

Mitä vaadimme?

Suomen on ajettava EU:ssa suuryritysten velvollisuutta maakohtaiseen raportointiin.

Julkinen maakohtainen raportointi tuloista, maksetuista veroista sekä muista keskeisistä tiedoista auttaisi tunnistamaan yritysten aggressiivisen verosuunnittelun ja puuttumaan siihen. Myös Suomen valtion enemmistöomisteisten yhtiöiden raportointiohjeistusta tulee tarkentaa.  

Kehitysyhteistyövaroin tuettujen sijoitusten verovastuullisuus on voitava varmistaa.

Etenkään kehitysyhteistyössä verovastuullisuus ei voi rajoittua lain noudattamiseen, koska säädännöt ovat niin puutteellisia. Finnfundilla on kehitysrahoittajana vastuu varmistaa, että sen rahoittamat yritykset maksavat kehittyviin maihin sen verran veroja kuin kuuluukin. Sekä kohdemaiden että Suomen kansalaisilla pitää olla mahdollisuus seurata verovastuullisuuden toteutumista.

Kehittyvien maiden liittymistä monenkeskisen tietojenvaihdon piiriin tulee helpottaa.

Avoin tietojenvaihto valtioiden välillä on keskeistä verovälttelyn kitkemisessä. Kehittyvien maiden pitää päästä osaksi kansainvälistä tietojenvaihtoa, jolla on suuri merkitys niiden verotuskyvyn vahvistamisessa.

Suomen on vahvistettava YK:n roolia verotukseen liittyvässä kansainvälisessä yhteistyössä.

Vauraat teollisuusmaat ovat halunneet käydä kansainvälisiä veroneuvotteluita OECD:ssä. Se sulkee ulos kehittyvien maiden näkemykset. Yhteistyön pitäisi tapahtua YK:n alaisessa verokomiteassa, jotta kaikilla mailla on mahdollisuus osallistua verojärjestelmän uudistamiseen.

Suomen on tuettava kehittyviä maita niiden omien verojärjestelmien kehittämisessä.

Jotta kehittyvät maat voivat vastata suuryritysten aggressiiviseen verosuunnitteluun, ne tarvitsevat resursseja omien verotusjärjestelmiensä kehittämiseksi.

Suomen tulee edistää rahoitusmarkkinaveron käyttöönottoa.

Maailmanlaajuisia rahoitusmarkkinoita voitaisiin vakauttaa verolla, joka perittäisiin valuutta-, arvopaperi- ja johdannaiskaupasta. Pienikin vero toisi valtioille merkittäviä tuloja, joilla voitaisiin rahoittaa esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjuntaa.

Mitä teemme?

Puhumme päättäjille vero-oikeudenmukaisuudesta.  

Tapaamme vaaleilla valittuja päättäjiä ja verokysymysten kanssa työskenteleviä virkahenkilöitä, keskustelemme henkilökohtaisesti vero-oikeudenmukaisuuden tärkeydestä ja siihen liittyvistä ajankohtaisista asioista.

Puolustamme vero-oikeudenmukaisuutta kansallisessa poliittisessa keskustelussa.  

Vaikutamme veroista käytyyn julkiseen keskusteluun tekemällä lausuntoja ja kannanottoja, kirjoittamalla aiheesta analyyseja, blogeja, kolumneja ja osallistumme keskusteluun sosiaalisessa mediassa.  

Vaikutamme veropolitiikkaan EU-tasolla ja laajemmin kansainvälisesti.  

Veronkierron kitkeminen vaatii EU-tason yhteistyötä, joten olemme aktiivisesti yhteydessä suomalaisiin Euroopan parlamentin edustajiin ja teemme yhteistyötä Eurodad-järjestön Tax Justice Europe -verkoston kanssa. Olemme mukana edistämässä myös globaalin veropolitiikan tekemistä oikeudenmukaisemmaksi siten, että kehittyvät maat pääsisivät osallistumaan siihen nykyistä vahvemmin. Teemme yhteistyötä myös pohjoismaisten kansalaisjärjestöjen kanssa verotuksen ja kehityksen tematiikassa. 

Järjestämme tapaamisia ja tapahtumia vero-oikeudenmukaisuudesta.  

Koordinoimme suomalaisten kansalaisjärjestöjen, ulkoministeriön, verohallinnon, tutkijoiden ja muiden verotus ja kehitys -tematiikasta kiinnostuneiden säännöllisiä tapaamisia. Järjestämme tilaisuuksia Suomessa ja olemme mahdollisuuksien mukaan mukana järjestämässä pohjoismaisia ja kansainvälisiä tapahtumia. 

Missä on menty eteenpäin?

Veronkierrosta keskustellaan enemmän.  

Globaali verovälttely ja veroparatiisit ovat nousseet viime vuosina yhteiskunnalliseksi puheenaiheiksi erityisesti Paratiisin paperit -kohun myötä. Asiantuntijamme ovat osallistuneet aiheesta käytyyn poliittiseen keskusteluun eduskunnassa, seminaareissa ja mediassa.

Finnfund sitoutui verovastuullisuuteen.

Vuoden 2018 alussa Finnfund julkaisi linjauksen sijoitustensa verovastuullisuudesta. Linjaus oli askel oikeaan suuntaan. Lisäksi Suomen Verotus ja kehitys -ohjelmaan liittyy vuonna 2020 valmistuva verovastuullisuusohjeistus kehitysyhteistyövaroja käyttäville yrityksille.  

Euroopan parlamentti vaati avoimuutta suuryritysten maakohtaiseen raportointiin.

Vuonna 2017 Euroopan parlamentin talous- ja oikeusvaliokunnat äänestivät sen puolesta, että suuret monikansalliset yritykset velvoitettaisiin julkistamaan perustiedot toiminnastaan ja maksamistaan veroista. Asian edistäminen dirketiiviksi asti on EU:ssa kuitenkin edelleen kesken. Fingo pyrkii yhdessä muiden eurooppalaisten ja suomalaisten kansalaisjärjestöjen kanssa vaikuttamaan asian edistämiseen.