Kuvassa näkyy puita, joiden latvojen seasta pilkottaa kirkas taivas.
Kuva:
Arnaud Mesureur
Unsplash

Kehityksen mittarit

Fingon tavoitteena on kestävä talousjärjestelmä, joka turvaa ihmiskunnan hyvinvoinnin maapallon kantokyvyn rajoissa. Vaikutamme päättäjiin, jotta päätöksenteossa tavoiteltaisiin ensisijaisesti kestävää hyvinvointia, ei ainoastaan talouskasvua.

Mitkä kehityksen mittarit?

Talouskasvua on perinteisesti pidetty taloudellisen kehityksen mittarina. On totta, että globaali talouskasvu on synnyttänyt valtavasti vaurautta ja hyvinvointia. Moni kehittyvä maa tarvitsee talouskasvua, jotta köyhyyden vähentäminen ja hyvinvoinnin lisääminen olisi mahdollista.  

Talouskasvu ei kuitenkaan tarkoita samaa kuin kehitys. Jatkuva talouskasvu on myös jarruttanut kehitystä aiheuttamalla syvää eriarvoisuutta ja koko ihmiskuntaa uhkaavia ympäristöongelmia. Kestävää taloutta ei voi rakentaa talouskasvun tavoittelulle, vaan ensisijaisena tavoitteena tulee olla ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä kehitys.

Jotta talous palvelisi kestävää kehitystä ja globaalia oikeudenmukaisuutta, tarvitsemme uusia mittareita taloudellisen kehityksen arviointiin. Perinteiset taloutta kuvaavat indikaattorit, kuten bruttokansantuote (BKT), eivät riitä. Fingo vaatii päättäjiä Suomessa ja EU:ssa ottamaan käyttöön uusia yhteiskunnan tilan, hyvinvoinnin ja kehityksen mittareita ja käyttämään niitä päätöksenteon tukena.

Mitä vaadimme?

Taloudellisten päätösten tulee tukea hyvinvointia ja kestävää kehitystä.  

Suomen ja EU:n tulee keskittyä päätöksenteossaan ensisijaisesti kansalaisten hyvinvointiin ja kestävään kehitykseen. Pelkän talouskasvun ei tule olla päämäärä itsessään edes niissä maissa, joissa talouskasvua ja työpaikkoja kipeimmin tarvitaan.

Suomessa ja EU:ssa tulee mitata kehitystä ja hyvinvointia, ei vain BKT:ta.

Suomen ja EU:n tulee ottaa käyttöön uusia yhteiskunnan tilan ja kehityksen mittareita. Näitä mittareita tulee hyödyntää päätöksenteossa EU:ssa ja kaikissa EU:n jäsenmaissa. EU:n tulee edistää BKT:n rinnalla seurattavien yhteiskunnan tilan ja kehityksen mittareiden kehittämistä ja käyttöönottoa myös kansainvälisillä foorumeilla.

Mitä teemme?

Jaamme tietoa sekä edistämme yhteistyötä ja keskustelua.

Jaamme tietoa kestävän hyvinvoinnin mittareista ja kestävästä taloudesta esimerkiksi järjestämällä erilaisia tilaisuuksia. Tuomme yhteen asiantuntijoita, yrityksiä, tutkijoita, järjestöjä ja aktiivisia kansalaisia. Esimerkiksi Fingon koordinoima kestävän talouden työryhmä tarjoaa foorumin erilaisten toimijoiden keskustelulle ja yhteistyölle.

Vaikutamme kestävän kehityksen toimeenpanoon Suomessa ja EU:ssa.

Kestävän kehityksen edistäminen palvelee kestävän talouden rakentamista. Kestävän kehityksen toimeenpano Suomessa ja EU:ssa vaatii toimivia indikaattoreita. Osallistumme keskusteluun hyvistä yhteiskunnan tilan ja kestävyyden mittareista sekä autamme kehittämään uusia indikaattoreita.

Edistämme eurooppalaista keskustelua kehityksen mittaamisesta.

Osallistumme aktiivisesti eurooppalaisten kehitysyhteistyöjärjestöjen kattojärjestö CONCORDin GMoP-työryhmän (Genuine Measures of Progress) työhön. GMoP edistää BKT:lle vaihtoehtoisten kehityksen mittareiden hyödyntämistä EU:n päätöksenteossa.  

Huomioimme kestävän talouden kaikessa vaikuttamistyössä.

Ekologisesti kestävä hyvinvointi ovat lähtökohtana kaikessa Fingon vaikuttamistyössä. Esimerkiksi kestävä kehitys, ilmasto-oikeudenmukaisuus ja kestävä kauppapolitiikka edellyttävät globaalin talouden rakenteiden uudistamista.

Missä on menty eteenpäin?

Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella haastetaan talouskasvun ensisijaisuus.

Olemme ideoineet Suomen vuoden 2019 EU-puheenjohtajuuskauden vaikuttamisteemoja yhdessä jäsenistömme kanssa. Yhdeksi yhteiseksi tavoitteeksi nousi talouskasvun ensisijaisuuden haastaminen ja korvaaminen kestävän hyvinvoinnin päämäärällä. Suomen EU-puheenjohtajuuskauden aikana Fingo ja jäsenjärjestöt haluavat herättää keskustelua hyvinvoinnin ja ekologisen kestävyyden turvaamisesta päätöksenteon lähtökohtana.

Suomen kestävän kehityksen indikaattoreita on kehitetty.

Kestävän kehityksen toimikunta veti laajasti sidosryhmiä osallistanutta prosessia, jossa kestävän kehityksen mittaamiseen luotiin useita erilaisia indikaattoreita. Toimimme tuossa työssä aktiivisesti mukana ja nyt keskitymme varmistamaan, että indikaattorit vaikuttavat myös päätöksentekoon.