Kuvassa on hymyilevä henkilö, jonka takana näkyy suuri lasti vihreitä banaaneita.
Kuva:
USAID

Kauppapolitiikka

Kansainvälisen kaupan käytännöt ovat monilta osin ristiriidassa kestävän kehityksen periaatteiden ja kansainvälisten ihmisoikeussitoumusten kanssa. Suomen ja EU:n johtajien tulee varmistaa kauppapolitiikalle oikeudenmukainen ja kestävä suunta.

Mikä kauppapolitiikka?  

Kansainvälinen kauppa ja kauppapolitiikka vaikuttavat ihmisten elämään kaikkialla maailmassa. Oikeanlaisella kauppapolitiikalla voidaan edistää ihmisten hyvinvointia, työpaikkojen syntymistä, osaamisen leviämistä, kansainvälistä yhteistyötä sekä kestävää kehitystä.

Huonosti toteutetulla kauppapolitiikalla puolestaan on kielteisiä vaikutuksia globaalisti ja paikallisesti. Tällä hetkellä Euroopan unionin ja Suomen kauppapolitiikka sekä kansainvälisen kaupan pelisäännöt eivät edistä kestävää kehitystä. Ihmisoikeus- ja ympäristönäkökulmat jäävät usein yritysten ja investoijien intressien varjoon.  

On tärkeää luoda kaupalle yhdessä sovitut säännöt, jotka ovat johdonmukaisia kestävän kehityksen Agenda 2030:n ja kansainvälisten ihmisoikeussitoumusten kanssa. Tarvitsemme oikeudenmukaista ja kestävää kauppapolitiikkaa, joka tukee ihmisoikeuksien toteutumista, luo säällisiä työpaikkoja, auttaa köyhyyden poistamisessa ja edistää ympäristönsuojelua. Fingo herättää keskustelua EU:n ja Suomen kauppapolitiikan suunnasta ja vaatii kaupalle oikeudenmukaisia sääntöjä. 

Mitä vaadimme?  

Järjestöjen ääni kuuluviin kauppapolitiikassa.  

Kauppapolitiikka vaikuttaa kansalaisiin ympäri maailmaa. Kansalaisilla tulee olla oikeus ilmaista mielipiteensä ja vaikuttaa kauppapolitiikkaan. Kansalaisjärjestöt tulee ottaa osallisiksi kauppapoliittisiin neuvotteluihin.  

Ihmisoikeudet ja ympäristönsuojelu ensisijaisina sitoumuksina.  

EU:n ja sen jäsenvaltioiden tulee toteuttaa kansainvälisiä ihmisoikeussitoumuksia ja kestävän kehityksen periaatteita ensisijaisena velvollisuutenaan. Kauppapolitiikan lähtökohtana tulee olla, että kansainvälisille ympäristö- ja ihmisoikeussitoumuksille ristiriitaisia kauppa- tai investointisopimuksia ei neuvotella.

Kauppapolitiikka johdonmukaiseksi kestävän kehityksen kanssa.  

Suomen ja EU:n kauppapolitiikka on yhä monin tavoin ristiriidassa kestävän kehityksen kanssa. Kun kehitysyhteistyöllä pyritään parantamaan vaikkapa pienviljelijöiden asemaa kehittyvissä maissa, on vastuutonta samanaikaisesti harjoittaa kauppapolitiikkaa, joka vaarantaa näiden viljelijöiden toimeentulon. Kestävää kehitystä tukeva johdonmukaisuus on otettava ohjenuoraksi Suomen ja EU:n kauppapolitiikkaan. 

Mitä teemme?  

Tapaamme päättäjiä ja vaadimme kestävää kehitystä tukevaa kauppapolitiikkaa.  

Keskustelemme virkamiesten ja poliittisten päättäjien kanssa kauppapolitiikasta ja pyrimme varmistamaan, että Suomi ajaa EU:ssa ihmisoikeusperustaista ja kestävän kehityksen tavoitteita tukevaa kauppapolitiikkaa.  

Seuraamme EU:n kauppapolitiikkaa.  

Euroopan unionin kauppapolitiikka vaikuttaa merkittävästi kehittyviin maihin ja niiden kansalaisiin. Seuraamme EU:n kauppapolitiikan johdonmukaisuutta kehityspoliittisten tavoitteiden ja kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa.  

Osallistumme Suomen kauppapoliittisien kantojen valmisteluun.  

EU:n yhteinen kauppapolitiikka määrittelee käytännössä myös Suomen kauppapolitiikan. Kannat EU:n kauppapolitiikkaan valmistellaan kauppapoliittisessa valmistelujaostossa, jonka laajaan kokoonpanoon myös Fingo kuuluu. Pyrimme varmistamaan, että Suomi ajaa EU:ssa ihmisoikeusperustaista ja kestävän kehityksen tavoitteita tukevaa kauppapolitiikkaa.   

Vahvistamme jäsenjärjestöjen kapasiteettia.  

Osallistumme aktiivisesti keskusteluun kestävän ja vastuullisen kauppapolitiikan sisällöistä ja mahdollisuuksista. Jaamme tietoa ajankohtaisista kauppapoliittisista kysymyksistä jäsenistöllemme ja kokoamme järjestöjä vaikuttamaan yhteistyössä kestävämmän ja reilumman kauppapolitiikan puolesta.

Tuomme yhteen järjestöjen kannat.  

Kestävä ja oikeidenmukainen talous -työryhmä tuo yhteen kestävästä kauppapolitiikasta kiinnostuneet järjestöt ja muut toimijat keskustelemaan ajankohtaisista kauppapoliittisista kysymyksistä. Laadimme yhteisiä kantoja, joita viemme vaikuttamistyössämme eteenpäin. 

Miten on menty eteenpäin?  

Järjestöjen yhteinen kanta reilusta ja kestävästä kaupasta.  

Olemme koordinoineet yli 30 suomalaisen järjestön yhteisen vision Suomen ja EU:n kauppapolitiikasta. Saimme mukaan laajasti erilaisia toimijoita, sillä allekirjoittajien joukossa on muun muassa kehitys-, ympäristö- ja ihmisoikeuskysymyksiin keskittyviä kansalaisjärjestöjä sekä palkansaajakeskusjärjestöt.

Kestävä kehitys osana keskusteluja vapaakauppasopimuksista.  

Olemme osallistuneet keskusteluun EU:n neuvottelemista vapaakauppasopimuksista kuten TTIP:sta ja CETA:sta ja pitäneet esillä erityisesti kestävään kehitykseen, ihmisoikeuksien turvaamiseen sekä ympäristönsuojelun edistämiseen liittyviä näkökulmia.  Vaadimme esimerkiksi EU:n ja Kanadan välisen CETA-sopimuksen linjaamista johdonmukaiseksi kestävän kehityksen tavoitteiden ja periaatteiden kanssa.