Oletuskuva.

Komission tiedonannossaan esittämät toimet ovat oikeansuuntaisia, mutta jatkokäsittelyssä on tärkeää varmistaa toimenpidepaketin vaikuttavuus ja varmistaa, että se vahvistaa myös kehitysmaiden verotuskykyä ja osallistumismahdollisuuksia. Suomen tulee ottaa hallituksen veropoliittisen linjauksen mukainen aktiivinen rooli työssä kansainvälisen verojen välttelyn estämiseksi. (21.3.2016)
Lue lisää »
Oletuskuva.

Kepa vaatii, että Suomen kantaa direktiiviehdotukseen tarkennetaan niin, että hallituksella on selkeä mandaatti puoltaa direktiiviehdotuksen ripeää jatkokäsittelyä ja hyväksymistä. Suomen tulee ehdotuksen jatkokäsittelyssä ajaa riittävän kunnianhimoista ja vaikuttavaa sääntelyä. (21.3.2016)
Lue lisää »