Oletuskuva.

Kehys antoi eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalle lausuntonsa koskien hallituksen esitystä Kanadan sekä Euroopan unionin välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen (CETA) hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi. Lausunnossa Kehys tarkastelee erityisesti CETA-sopimuksen johdonmukaisuutta suhteessa kansainvälisiin kestävän kehityksen tavoitteisiin ja periaatteisiin.
Lue lisää »
Oletuskuva.

Kehys jätti eduskunnan ympäristövaliokunnalle lausunnon koskien hallituksen esitystä eduskunnalle Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen (CETA) hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi. Lausunto kiinnittää huomiota erityisesti sopimuksen johdonmukaisuuteen suhteessa kestävän kehityksen tavoitteisiin.
Lue lisää »