Kuvassa näkyy erilaisia rakennuksia Kampalassa, Ugandan pääkaupungissa.
Kuva:
Alex Proimos

Kestävä talous

Kestävä kehitys ja globaali oikeudenmukaisuus eivät toteudu ilman kestävää talousjärjestelmää. Ilmastonmuutos, luonnonvarojen ylikulutus, köyhyys ja eriarvoisuus ovat ongelmia, joiden ratkaiseminen edellyttää talouden rakenteiden uudistamista. Fingo vaikuttaa päättäjiin, jotta talousjärjestelmän ensisijaisena tavoitteena olisi tukea yhteistä hyvinvointia.

Maailmantalous toimii edelleen pitkälti vauraiden maiden sanelemilla säännöillä, jotka köyhdyttävät kehittyviä maita ja siirtävät varallisuutta rikkaisiin teollisuusmaihin. Kansainvälisen kaupan ja rahoituksen järjestelmät sallivat niin veroparatiisit kuin yritysten verovälttelyn siirtohinnoittelun kaltaisilla toimenpiteillä. Nykyisten sääntöjen mukaan yritysten ei tarvitse kertoa todellisia omistajiaan eikä raportoida maakohtaisia voittojaan tai maksujaan. Samalla kaupan vääristelty laskutus rehottaa kehittyvissä maissa.

Kaikkein rikkaimmat ihmiset haalivat itselleen yhä suuremman osan taloudellisista resursseista: Oxfamin mukaan vuonna 2017 maailman kahdeksan varakkainta miestä omisti yhtä paljon kuin köyhempi 50 prosenttia maailman väestöstä. Syvenevään eriarvoisuuteen ei tule muutosta, ellei talouden pelisääntöihin puututa.

Nykyinen talousjärjestelmä on kestämätön myös ympäristön kannalta. Kasvava talous vaatii koko ajan lisää sekä uusiutuvia että uusiutumattomia luonnonvaroja: vettä, maaperää, raaka-aineita, ilmakehää, polttoaineita. Vaikka talouskasvu on tuonut mukanaan vaurautta ja hyvinvointia, se on synnyttänyt myös koko ihmiskuntaa ja ekosysteemiä uhkaavia ympäristöongelmia. Meidän on pakko muuttaa talousjärjestelmäämme niin, että pysymme ympäristön kantokyvyn rajoissa.

Fingon tavoitteena on olla mukana rakentamassa sellaista taloutta, joka pystyy turvaamaan koko ihmiskunnan hyvinvoinnin maapallon kantokyvyn rajoissa. Vaikutamme päättäjiin Suomessa ja EU:ssa keskustelemalla kehityksen mittareista ja  puolustamalla vero-oikeudenmukaisuutta, yritysvastuuta ja oikeudenmukaista kauppapolitiikkaa. Pidämme köyhimmässä ja heikoimmassa asemassa olevien ihmisten puolia, jotta talous palvelisi kaikkien hyvinvointia, ei vain rikkaimpien.