Kuvassa näkyy erilaisia rakennuksia Kampalassa, Ugandan pääkaupungissa.
Kuva:
Alex Proimos

Kestävä talous

Elämme äärimmäisen eriarvoisuuden maailmassa. Fingo vaikuttaa päättäjiin, jotta politiikka perustuisi yhteiseen hyvinvointiin eikä rajattomalle voitontavoittelulle.

Maailmantalous toimii edelleen pitkälti vauraiden maiden sanelemilla epäreiluilla säännöillä, jotka köyhdyttävät kehittyviä maita ja siirtävät varallisuutta rikkaisiin teollisuusmaihin. Kansainvälisen kaupan ja rahoituksen järjestelmät sallivat niin veroparatiisit kuin yritysten verovälttelyn siirtohinnoittelun kaltaisilla toimenpiteillä. Nykyisten sääntöjen mukaan yritysten ei tarvitse kertoa todellisia omistajiaan eikä raportoida maakohtaisia voittojaan tai maksujaan. Samalla kaupan vääristelty laskutus rehottaa kehittyvissä maissa.

Kaikkein rikkaimmat ihmiset haalivat itselleen yhä suuremman osan taloudellisista resursseista: Oxfamin mukaan vuonna 2017 maailman kahdeksan varakkainta miestä omisti yhtä paljon kuin köyhempi 50 prosenttia maailman väestöstä. Syvenevään eriarvoisuuteen ei tule muutosta, ellei talouden pelisääntöihin puututa.

Nykyinen talousjärjestelmä on kestämätön myös ympäristön kannalta. Kasvava talous vaatii koko ajan lisää sekä uusiutuvia että uusiutumattomia luonnonvaroja: vettä, maaperää, raaka-aineita, ilmakehää, polttoaineita. Meidän on pakko muuttaa talousjärjestelmäämme niin, että pysymme ympäristön kantokyvyn rajoissa.

Fingo vaikuttaa päättäjiin Suomessa ja EU:ssa kestävän ja reilun politiikan puolesta. Puolustamme vero-oikeudenmukaisuutta, yritysvastuuta ja oikeudenmukaista kauppapolitiikkaa. Pidämme köyhimmässä ja heikoimmassa asemassa olevien ihmisten puolia, jotta talous palvelisi kaikkien hyvinvointia, ei vain rikkaimpien. Talouden pitää toimia ihmisten ja ympäristön ehdoilla, ei niiden kustannuksella.