Oletuskuva.

Kehys toivoo Suomen edistävän EU-puheenjohtajuuskaudellaan laaja-alaista pitkän tähtäimen tulevaisuuden visiota, jonka lähtökohtana olisi nykyisten ja tulevien sukupolvien hyvinvoinnin ja elinmahdollisuuksien turvaaminen Euroopassa ja globaalisti. Kansainvälinen kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030:n edistäminen ja toteuttaminen olisi luonteva ohjenuora Suomen puheenjohtajuuskaudella.
Lue lisää »
Oletuskuva.

Kehys jätti eduskunnan ympäristövaliokunnalle lausunnon koskien hallituksen esitystä eduskunnalle Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen (CETA) hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi. Lausunto kiinnittää huomiota erityisesti sopimuksen johdonmukaisuuteen suhteessa kestävän kehityksen tavoitteisiin.
Lue lisää »