Kuvassa on vihreitä lehtiä, joiden läpi auringon valo siivilöityy.
Kuva:
Micah Hallahan
Unsplash

Kestävä kehitys

Nykyisillä - mutta myös tulevilla - sukupolvilla on oikeus toimeentuloon ja hyvinvointiin. Fingo vaatii kestävää kehitystä tukevia päätöksiä.

"Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omia tarpeitaan." Näin totesi Gro Harlem Brundlandt YK:lle tekemässään raportissa vuonna 1987.

Kolme vuosikymmentä myöhemmin kehityksemme on yhä kestämätöntä. Maailmassa on yhä köyhyyttä ja nälkää. Ilmastonmuutos kiihtyy ja eriarvoistuminen kärjistyy. Kulutamme luonnonvarojamme kestämättömästi. Nykyinen kehitys ei hyödytä kaikkia tasavertaisesti, puhumattakaan tulevista sukupolvista.  

Kestävä kehitys on siis ajankohtaisempaa kuin koskaan. Fingolle kestävä kehitys tarkoittaa nykyisten ja sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden lisäksi myös erityisesti globaalia oikeudenmukaisuutta. Kestävän kehityksen tulee tapahtua paikallisesti, alueellisesti ja maailmanlaajuisesti. Lisäksi sen on puututtava eriarvoisuutta ylläpitävään rakenteisiin.  

Tarvitsemme kaikki mukaan kestävään kehitykseen. Fingo tekee työtä sen eteen, että järjestöt, poliitikot ja virkamiehet, yritykset sekä yksittäiset kansalaiset toimisivat yhdessä kestävän kehityksen ja yhteisen tulevaisuutemme puolesta. Tässä osiossa voit tutustua työhömme Agenda 2030:n, globaalin kansalaiskasvatuksen, siirtolaisuuden ja turvallisuuden parissa sekä lukea kannanottojamme näistä aiheista.

Rilli Lappalainen, HLPF

Missä maailma menee 17 kestävän kehityksen tavoitteen suhteen? Tätä kysymystä kokoontui arvioimaan korkean tason poliittinen foorumi HLPF (High Level Political Forum) heinäkuussa New Yorkissa. Fingon vetämän Bridge47-verkoston tapahtuma käsitteli HLPF:ssä koulutusta ja jatkuvaa oppimista, joita tarvitsemme saavuttaaksemme kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteet.
Lue lisää »
Toimittajia paneelikeskustelussa.

Siirtolaisuudesta ja pakolaisuudesta on uutisoitu viime vuosina paljon. Kyseessä ovat monimutkaiset, globaalit ja pitkään jatkuneet ilmiöt, joista ihmiset ansaitsevat faktoihin perustuvaa ja ymmärrettävää uutisointia. Frame, Voice, Report! -hankkeen keskustelutilaisuudessa Brysselissä kolme toimittajaa kertoi, kuinka he pyrkivät työssään pintaraapaisua syvemmälle kirjoittaessaan pakolaisista ja siirtolaisuudesta.
Lue lisää »