Kuvassa on vihreitä lehtiä, joiden läpi auringon valo siivilöityy.
Kuva:
Micah Hallahan
Unsplash

Kestävä kehitys

Nykyisillä - mutta myös tulevilla - sukupolvilla on oikeus toimeentuloon ja hyvinvointiin. Fingo vaatii kestävää kehitystä tukevia päätöksiä.

"Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omia tarpeitaan." Näin totesi Gro Harlem Brundlandt YK:lle tekemässään raportissa vuonna 1987.

Kolme vuosikymmentä myöhemmin kehityksemme on yhä kestämätöntä. Maailmassa on yhä köyhyyttä ja nälkää. Ilmastonmuutos kiihtyy ja eriarvoistuminen kärjistyy. Kulutamme luonnonvarojamme kestämättömästi. Nykyinen kehitys ei hyödytä kaikkia tasavertaisesti, puhumattakaan tulevista sukupolvista.  

Kestävä kehitys on siis ajankohtaisempaa kuin koskaan. Fingolle kestävä kehitys tarkoittaa nykyisten ja tulevien sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden lisäksi myös erityisesti globaalia oikeudenmukaisuutta. Kestävän kehityksen tulee tapahtua paikallisesti, alueellisesti ja maailmanlaajuisesti. Lisäksi sen on puututtava eriarvoisuutta ylläpitävään rakenteisiin.  

Tarvitsemme kaikki mukaan kestävään kehitykseen. Fingo tekee työtä sen eteen, että järjestöt, poliitikot ja virkamiehet, yritykset sekä yksittäiset kansalaiset toimisivat yhdessä kestävän kehityksen ja yhteisen tulevaisuutemme puolesta. Tässä osiossa voit tutustua työhömme Agenda 2030:n, globaalin kansalaiskasvatuksen, siirtolaisuuden ja turvallisuuden parissa sekä lukea kannanottojamme näistä aiheista.

Paul Okumu puhumassa Tiedekulmassa.

Afrikka ja sen kehitys ovat monella tapaa vaa’ankieliasemassa maailman tulevaisuuden suhteen. Ei siis ihme, että eri toimijoiden kiinnostus Afrikkaa kohtaan on noussut viime vuosina. Millaisia ovat Suomen ja EU:n uudet Afrikka-strategiat ja kenen ehdoilla niitä laaditaan? Muun muassa näitä kysymyksiä pohdittiin Tiedekulmassa Financing for Sustainable Development in Africa -tilaisuudessa.
Lue lisää »
Agenda 2030 logo

Ilmasto nousi kärkiteemaksi YK:n yleiskokouksen korkean tason viikolla. Yksittäisten kestävän kehityksen tavoitteiden kehityskaarista iloittiin, mutta merkittävät suuret ehdotukset jäivät tälläkin kertaa toiveen tasolle. Kokonaisuutena Agenda 2030-tavoitteiden saavuttaminen vaatii vielä muutosta koko järjestelmän ja kaikkien sen toimijoiden toiminnassa.
Lue lisää »
1909 Eurooppa-foorumi 1.jpg

Suurin osa maailman ihmisistä kokee eriarvoisuutta jossain sen muodoista. Hyvä uutinen on, että kansainvälinen yhteisö on sitoutunut Agenda2030-tavoitteisiin, joihin sisältyy eriarvoisuuden kitkeminen maiden sisällä ja niiden välillä. Fingon ja SOSTEn tilaisuudessa Turun Eurooppa-foorumissa oltiin huolissaan siitä, että tällä hetkellä maailman johtajien oman edun tavoittelu menee yhteisten tavoitteiden ja lupausten edelle.
Lue lisää »