Muutosvoimaa-kampanjakuva, jossa iloisia lapsia
Kuva:
IStock

Järjestöjen työn tuloksia

Suomalaiset kehitysjärjestöt tekevät laadukasta työtä ympäri maailmaa. Keräsimme tuoretta tietoa järjestöjen monipuolisen työn tuloksista.

Järjestöjen työ parantaa konkreettisesti kaikkein köyhimpien ihmisten elämää pienillä ja suurilla muutoksilla. Kokosimme yhteen esimerkkejä työn tuloksista monilla eri alueilla, kuten kestävän toimeentulon ja työn, koulutuksen, terveyden edistämisen, ilmaston, ihmisoikeuksien, rauhan ja demokratian, vammaisten ihmisten sekä tyttöjen ja naisten aseman ja tasa-arvon ja kansalaisyhteiskunnan vahvistamisen parissa.

Vumilia

Tyttöjen ja naisten aseman parantaminen on yksi tehokkaimmista keinoista poistaa köyhyyttä maailmasta ja löytää ratkaisuja globaaleihin haasteisiin. Suomalaisten kehitysjärjestöjen pitkäjänteisessä työssä tyttöjen ja naisten parissa on saavutettu huikeita tuloksia.
Lue lisää »
Kuvassa neljä vammaista lasta harmaan puutalon seinustan edessä.

Suomalaiset kehitysjärjestöt tekevät tärkeää työtä vammaisten ihmisten huomioimisessa maailman hauraimmilla alueilla. Erilaiset hankkeet ympäri maailmaa lisäävät vammaisinkluusiota ja vahvistavat paikallisten toimijoiden osaamista ja työskentelyvalmiuksia nyt ja tulevaisuudessa.
Lue lisää »
Nuorten rauhanryhmä Myanmarista

Kestävä rauha on perusedellytys yhteiskunnan kehitykselle ja ihmisoikeuksien toteutumiselle. Suomalaiset kehitysjärjestöt rakentavat rauhaa ja demokraattista yhteiskuntaa alueilla, joissa rauhaa ei ole tai se on vielä hyvin hauras.
Lue lisää »
Intialaiset naiset näyttävät peukkua kameralle

Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät jo nyt globaalissa etelässä. Tässä artikkelissa nostamme esimerkkejä järjestöjen työn tuloksista ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa kehittyvissä maissa.
Lue lisää »