Muutosvoimaa-kampanjakuva, jossa iloisia lapsia
Kuva:
IStock

Järjestöjen työn tuloksia

Suomalaiset kehitysjärjestöt tekevät laadukasta työtä ympäri maailmaa. Keräsimme tuoretta tietoa järjestöjen monipuolisen työn tuloksista.

Järjestöjen työ parantaa konkreettisesti kaikkein köyhimpien ihmisten elämää pienillä ja suurilla muutoksilla. Kokosimme yhteen esimerkkejä työn tuloksista monilla eri alueilla, kuten kestävän toimeentulon ja työn, koulutuksen, terveyden edistämisen, ilmaston, ihmisoikeuksien, rauhan ja demokratian, vammaisten ihmisten sekä tyttöjen ja naisten aseman ja tasa-arvon ja kansalaisyhteiskunnan vahvistamisen parissa.

Sera Helsinki 00

Lukuisat vammaiset naiset hankkivat Etiopiassa toimeentuloa osallistumalla länsimaihin myytävien mattojen tuotantoon. Taustalla on Abilis-säätiön ja Sera Helsingin käynnistämä järjestöjen ja yritysten välinen yhteistyö. Onnistuminen on vaatinut yhteisiä tavoitteita ja keskustelua – sekä ajatusta, jonka hankkeessa työskentelevä Gosa Zeleke havaitsi lapsuuden koulumatkallaan.
Lue lisää »
Vumilia

Tyttöjen ja naisten aseman parantaminen on yksi tehokkaimmista keinoista poistaa köyhyyttä maailmasta ja löytää ratkaisuja globaaleihin haasteisiin. Suomalaisten kehitysjärjestöjen pitkäjänteisessä työssä tyttöjen ja naisten parissa on saavutettu huikeita tuloksia.
Lue lisää »
Kuvassa neljä vammaista lasta harmaan puutalon seinustan edessä.

Suomalaiset kehitysjärjestöt tekevät tärkeää työtä vammaisten ihmisten huomioimisessa maailman hauraimmilla alueilla. Erilaiset hankkeet ympäri maailmaa lisäävät vammaisinkluusiota ja vahvistavat paikallisten toimijoiden osaamista ja työskentelyvalmiuksia nyt ja tulevaisuudessa.
Lue lisää »