Tilastojen taustatiedot

Tämän osion tilastotiedot keskittyvät vain ulkoministeriöltä saatuun tukeen, eivätkä ne siksi anna kaikenkattavaa kuvaa suomalaisten kehitysjärjestöjen toiminnasta.

Tässä osiossa esitetyt, järjestöjen kehitysyhteistyötä kuvaavat tiedot on koostettu "käsityönä" ulkoministeriöltä ja järjestöiltä saaduista tiedoista.​

Tilastot ​​​​​​ovat vuosilta 2018, 2017 ja 2016 ja ne perustuvat vuosien 2016-17 osalta ulkoministeriön hanke- ja ohjelmatuen myöntöihin suomalaisille kansalaisjärjestöille ja säätiöille. Vuoden 2018 lukuihin on otettu mukaan järjestöjen viestintä- ja globaalikasvatushankkeet sekä ulkoministeriön kansallinen tuki EU-hankkeille.  

Luvut eivät sisällä esimerkiksi humanitaarista apua, muuta ulkoministeriöltä tai EU:lta saatua tukea, järjestöjen omaa varainhankintaa tai yksityisten ihmisten lahjoituksiin perustuvaa kummitoimintaa. Mukana ei myöskään ole järjestöjä, jotka tekevät kehitysyhteistyötä kokonaan ilman ulkoministeriön tukea.

Tilastot eivät siis anna kaikenkattavaa kuvaa suomalaisten kehitysjärjestöjen toiminnan laajuudesta.

Ulkoministeriön tuki kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle on osa varsinaista kehitysyhteistyötä. Vuosina 2016-18 tuki on pysynyt samana joka vuosi, eli noin 65 miljoonan euron vuositasolla. Tästä summasta valtaosa kanavoituu hanke- ja ohjelmatukeen. Lisäksi ulkoministeriö tukee järjestöjen Suomessa tekemää kehitysviestintä- ja globaalikasvatustyötä sekä kansainvälisiä kansalaisjärjestöjä.

Sivu

Ulkoministeriö myönsi kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhön 65 miljoonaa euroa vuonna 2018. Tällä sivulla kerromme, mitä hanke- ja ohjelmatukea saavat 78 järjestöä näillä verorahoilla tekivät ja missä ne toimivat.
Lue lisää »