Tilastojen taustatiedot

Tämän osion tilastotiedot keskittyvät vain ulkoministeriöltä saatuun tukeen, eivätkä ne siksi anna kaikenkattavaa kuvaa suomalaisten kehitysjärjestöjen toiminnasta.

Tässä osiossa esitetyt, järjestöjen kehitysyhteistyötä kuvaavat tiedot on koostettu "käsityönä" ulkoministeriöltä ja järjestöiltä saaduista tiedoista.​

Tilastot ​​​​​​ovat vuosilta 2017 ja 2016, ja ne perustuvat ulkoministeriön hanke- ja ohjelmatuen myöntöihin suomalaisille kansalaisjärjestöille ja säätiöille.

Luvut eivät sisällä esimerkiksi humanitaarista apua, globaalikasvatusta, muuta ulkoministeriöltä tai EU:lta saatua tukea, järjestöjen omaa varainhankintaa tai yksityisten ihmisten lahjoituksiin perustuvaa kummitoimintaa. Mukana ei myöskään ole järjestöjä, jotka tekevät kehitysyhteistyötä kokonaan ilman ulkoministeriön tukea.

Tilastot eivät siis anna kaikenkattavaa kuvaa suomalaisten kehitysjärjestöjen toiminnan laajuudesta.

Ulkoministeriön tuki kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle on osa varsinaista kehitysyhteistyötä. Vuonna 2017 tuki oli yhteensä noin 65 miljoonaa euroa, josta valtaosa menee hanke- ja ohjelmatukeen. Lisäksi ulkoministeriö tukee järjestöjen Suomessa tekemää kehitysviestintä- ja globaalikasvatustyötä sekä kansainvälisiä kansalaisjärjestöjä.

Järjestöjen viestintä- ja globaalikasvatushankkeet eivät ole mukana visualisoinnissa, mutta ne on tarkoitus lisätä tilastoihin myöhemmin.