Kuvassa on joukko ihmisiä mielenosoituksessa, ja yhdellä heistä on käsi kohotettuna ilmaan.
Kuva:
Hanna Vaittinen
Fingo

Kansalaisyhteiskunta

Kansalaisyhteiskunnalla tarkoitetaan esimerkiksi voittoa tavoittelemattomia yhdistyksiä, yhteisöjä, tutkimuslaitoksia ja sosiaalisia liikkeitä, jotka toimivat yhteisten tavoitteiden puolesta. Vahva kansalaisyhteiskunta vaatii aktiivista puolustamista.

Elinvoimainen, aktiivinen ja moniääninen kansalaisyhteiskunta on toimivan demokratian kivijalka. Kansalaisyhteiskunnan toimintatila kapenee uhkaavasti ympäri maailmaa – myös Euroopassa.  Kansalaisyhteiskunnan tilaa ja sen itsenäisyyttä tulee puolustaa sekä aktiivista kansalaisuutta tukea niin kotimaassa kuin maailmanlaajuisestikin.  

Fingo tekee työtä sen puolesta, että kansalaisyhteiskunnalla ylipäätään on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja poliittiseen päätöksentekoon. Päätöksenteon ja tiedonsaannin on oltava avointa. Lue lisää vaikuttamistyöstämme Tilaa toimia -sivulta.

Kehitysyhteistyön, vaikuttamistyön ja globaalikasvatuksen parissa toimivat järjestöt, yhdistykset ja kansalaiset tekevät vapaaehtoistyötä, toteuttavat kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhankkeita – ja heitä pitää kuulla päätöksenteossa. Haluamme, että järjestöjen rooli niin kehitysyhteistyössä kuin kotimaassa tehtävässä globaalikasvatuksessa, kehitysviestinässä ja vaikuttamistyössä säilyy ja vahvistuu.

Vahva kansalaisyhteiskunta tukee myös muiden kehityspoliittisten tavoitteiden toteutumista ja edistää kestävää kehitystä.

Mikä kansalaisyhteiskunta?

Aktiivisen kansalaisyhteiskunnan luonteeseen kuuluu olla muuttuva ja dynaaminen. Kansalaisyhteiskunnalla tarkoitetaan esimerkiksi voittoa tavoittelemattomia yhdistyksiä, yhteisöjä, tutkimuslaitoksia, mediaa ja sosiaalisia liikkeitä, jotka toimivat yhteisten tavoitteiden puolesta.

Kansalaisyhteiskunnan toimijat voivat vaihdella hetkittäin aktivoituvista kansalaisista ja yhteisöjen muodostamista ryhmistä vakiintuneisiin kansalaisjärjestöihin tai uskontopohjaisiin yhdistyksiin. Vapaa media on osa kansalaisyhteiskuntaa. Mikään toimija voi yksinään edustaa koko kansalaisyhteiskuntaa.

Kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksillä tarkoitetaan tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, voivatko esimerkiksi kansalaisjärjestöt toimia vapaasti ja ajaa haluamaansa yhteiskunnallista muutosta tai tuottaa palveluita.

Kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiin vaikuttavat:

  • lainsäädäntö ja viranomaissääntely
  • poliittiset linjavedot, tavoitteet ja ohjelmat
  • julkinen mielipide, luottamus ja osallistumismahdollisuudet
  • päättäjien ja viranomaisten tilivelvollisuus ja läpinäkyvyys
  • pääsy eri medioihin, mahdollisuus ja taidot hyödyntää viestintäteknologiaa
  • toiminnan mahdollistava rahoitus ja muut resurssit

Kansalaisyhteiskunta voi olla vahva vain, kun sen toimintaedellytykset ovat kunnossa ja suotuisat.