Kannanotto

Kepan lausunto ulkoasiainvaliokunnalle Suomen kehityspolitiikan selonteosta

Uusi kehityspolitiikan selonteko vahvistaa kehityspolitiikkamme tavoitteeksi äärimmäisen köyhyyden
poistamisen ja eriarvoisuuden vähentämisen sekä ihmisoikeuksien toteutumisen. Kepa pitää näitä
tavoitteita äärimmäisen tärkeänä.
17.10.2018
Kannanotto tiedostona »