Kannanotto

Kehyksen ja Kepan lausunto Suomen EU-puheenjohtajuuskauden painopisteistä

Kehys ja Kepa antoivat lausunnon Suomen tulevan EU-puheenjohtajuuskauden painopistealueista eduskunnan suurelle valiokunnalle.
17.10.2018
Kannanotto tiedostona »

Lausunnossa korostamme erityisesti kestävän kehityksen ja ilmastotoimien tärkeyttä sekä mahdollisuutta tuoda keskusteluun aitoja hyvinvoinnin mittareita sekä globaalia kansalaiskasvatusta.