Oletuskuva.

Agenda2030-ohjelman kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpano jatkuu vuoteen 2030 saakka. Tavoitteiden edistymistä eri maissa seurataan vapaaehtoisilla maaraporteilla (Voluntary National Review, VNR). Suomi julkaisi toisen Agenda2030-maaraporttinsa 3.6.2020. Raportissa arvioidaan jokaisen 17 kestävän kehityksen tavoitteen edistymistä Suomessa vuosina 2016−2019.
Lue lisää »