Oletuskuva.

Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sitovista vuotuisista kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksistä vuosina 2021–2030 joustavaa Energiaunionia varten ja Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi sekä järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja niistä raportoimiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 525/2013 muuttamiseksi.
Lue lisää »
Oletuskuva.

Kepa ja Suomen luonnonsuojeluliitto vetoavat valiokunnan jäseniin aitojen uudistusten puolesta. Päästökauppajärjestelmää tulee uudistaa huomattavasti rohkeammin, kuin mitä Euroopan komissio ehdottaa. Uudistusten avulla on mahdollista taata, että Euroopan unionin alueella toimivat yritykset siirtyvät ilmaston kannalta turvalliseen tulevaisuuteen kustannustehokkaasti.
Lue lisää »
Oletuskuva.

Suomen ja EU:n on kiritettävä energiamurrosta Marrakechin ilmastokokouksessa, jotta Pariisin ilmastosopimuksen tavoite rajoittaa ilmaston lämpenemistä on mahdollista saavuttaa, vaativat suomalaiset ympäristö-, nuoriso- ja kehitysjärjestöt. Globaalit ilmastopäästöt on käännettävä laskuun välittömästi ja ilmastotoimien riittävä rahoitus turvattava. Muuten maailma pelastuu vain paperilla.
Lue lisää »