Kuvassa on ylhäältä päin kuvattu asuinalue, jonka tiet tulvivat.
Kuva:
Marco Dormino
UN Photo

Ilmastonmuutos

Köyhät ihmiset kehittyvissä maissa ovat vaikuttaneet ilmastonmuutokseen vähiten, mutta maksavat suurimman hinnan sen seurauksista. Ruoka- ja vesiturva heikkenee, äärimmäiset sääilmiöt yleistyvät, elinkeinot tuhoutuvat, konfliktit lisääntyvät ja kokonaiset alueet muuttuvat asuinkelvottomiksi.

Historiallisesti suurin syy ilmastonmuutokseen on Suomen kaltaisten vauraiden teollisuusmaiden kasvihuonekaasupäästöt. Kestävä kehitys jää haaveeksi, jos rikkaat maat eivät vähennä ilmastopäästöjään merkittävästi ja tue köyhimpiä maita ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumisessa.

Fingo tekee työtä sen puolesta, että vauraat teollisuusmaat kantaisivat vastuunsa ilmastonmuutoksen hillitsemisestä sekä tuesta köyhimmille maille. Vaikutamme päättäjiin Suomessa, EU:ssa ja kansainvälisellä tasolla, jotta ilmastopolitiikka tähtäisi enintään 1,5 asteen lämpenemiseen. Ilmastotoimien tulee perustua oikeudenmukaisuuteen ja köyhien maiden ihmisten oikeuteen ihmisarvoiseen elämään. Ilmastokriisin kynnyksellä on tärkeämpää kuin koskaan vahtia, että päättäjien teot vastaavat heidän sanojaan.

Tässä osiossa saat lisää tietoa siitä, miten vaikutamme ilmastopolitiikkaan ja ilmastorahoitukseen, ja voit tutustua myös kannanottoihimme ilmastonmuutoksesta.

romalanialaisen Vladin perheen lapsia ulkona rinteessä

Euroopan unionin yleinen tuomioistuin on hylännyt perheiden ilmastokanteen EU:n riittämättömästä ilmastopolitiikasta menettelytapaan vedoten. Oikeus katsoi, että perheillä ja nuorilla, joihin ilmastonmuutos vaikuttaa, ei ole oikeutta haastaa oikeudessa EU:n vuoden 2030 ilmastotavoitetta. Oikeus kuitenkin tunnusti, että ilmastonmuutos vaikuttaa kaikkiin eurooppalaisiin monin tavoin. Kanteen nostaneet perheet ja saamelaisnuoret aikovat valittaa päätöksestä.
Lue lisää »
englanninkielinen teksti: climate action call!

Poikkeuksellisen laaja koalitio toimijoita on tänään julkaissut vetoomuksen välittömien toimien käynnistämiseksi ilmastohätätilan takia. Satojen eurooppalaisten allekirjoittajien joukossa Suomesta mukana ovat mm. Suomen ympäristökeskus SYKE, liiketoimintaverkosto Climate Leadership Coalition ja Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo.
Lue lisää »