18 tammi 2021

Yhdistys työnantajana -verkkokurssi


Aika:
18.1.2021 – 28.1.2021
Paikkakunta:
Tapahtuman kieli:
Suomi
Maksu:
60 € / osallistuja.
Työttömät ja pitkäaikaislomautetut, maahanmuuttaneet, opiskelijat ja Vihreän Sivistysliiton jäsenjärjestöjen edustajat ovat oikeutettuja 25%:n alennukseen kurssimaksusta.
Viimeinen ilmoittautumispäivä:
Järjestäjä:
Opintokeskus Visio

Kuvaus

Kurssilla käsitellään sitä, mitä on hyvä tietää ja millaisia velvoitteita yhdistykselle tulee, kun se palkkaa työntekijän.

Sisältö

  • Työsuhde, normihierarkia ja työehtosopimukset
  • Työsopimuksen muoto, kesto ja sisältö
  • Työaikalain ja vuosilomalain keskeiset kohdat
  • Työsopimuksen muuttaminen ja päättäminen, työtodistus
  • Työnjako esihenkilön tehtävän hoidossa
  • Työtyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä ja niiden edistäminen
  • Palkanmaksu ja palkkalaskelma
  • Ennakonpidätykset, työeläkemaksut, vakuutukset yms.
  • Matkakulukorvaukset ja päivärahat
  • Viranomaisilmoitukset

Kouluttajat

OTK, VT Emilia Pennanen ja KTM Aki Pennanen.

Aika

Maanantai 18.1.2021 klo 17–20, torstai 21.1.2021 klo 17–20, torstai 28.1.2021 klo 17–20.

Verkkoalusta

Koulutus järjestetään käyttäen Google Meet -verkkoalustaa. Ks. Vision Google Meet -ohjeistus.