8 syys 2020

Visualisoi ja vaikuta! Infografiikka strategisessa viestinnässä -peruskurssi


Aika:
8.9.2020 – 22.9.2020
Paikkakunta:
Tapahtuman kieli:
Suomi
Maksu:
70 € / 52,5 € per osallistuja.
Alempaan hintaan (-25% normaalista kurssimaksusta) ovat oikeutettuja työttömät ja pitkäaikaislomautetut, maahanmuuttaneet, opiskelijat, eläkeläiset ja Vihreän Sivistysliiton jäsenjärjestöjen edustajat.
Järjestäjä:
Opintokeskus Visio

Kuvaus

Jos kuva kertoo sata sanaa, niin infograafi voi kertoa sata faktaa!

Informaatiotulvan keskellä tiedon tiivistäminen ja selkeä esittäminen on toimivan asiaviestinnän kulmakivi. Tiedon visualisointia voi hyödyntää järjestöissä osana strategista viestintää: toiminnan ja sen vaikutusten kertomisessa erilaisille kohdeyleisöille. 

Tämä verkkokurssi johdattaa osallistujat tiedon visualisoinnin perusteisiin erityisesti järjestöjen toiminnasta ja sen vaikuttavuudesta kertomisen näkökulmasta. Koulutuksessa käydään läpi kattavasti tiedon visualisointiin liittyvää suunnittelua, visualisoinnin perusperiaatteita ja käytännön toteutustapoja. 

Tämä verkkokurssi johdattaa syvemmälle teemoihin, joita käsiteltiin keväällä 2020 samaa niemeä kantaneessa verkkostartissa. Kurssille voi hyvin osallistua, vaikka ei olisi osallistunut verkkostarttiin.

 

Sisältö

Koulutus koostuu kolmesta koulutusviikosta, joihin kuuluu verkkokoulutuksen lisäksi kurssitehtävät. Koulutusta varten perustetaan Facebook -ryhmä, jossa jaetaan vinkkejä ja kokemuksia, ja jossa opiskelijat saavat kouluttajalta tukea tehtäviinsä ja vastauksia kysymyksiinsä. 

 

Koulutusviikko 1

Webinaari tiistaina 8.9. klo 14-16 

I – Johdanto: Vaikuttavuustiedon ja visualisoinnin suunnittelu

 • Millaisen viestintäkokonaisuuden osaksi tietoa visualisoidaan? 
 • Millaisia työkaluja visualisoinnissa käytetään? 
 • Millaista osaamista tarvitaan? 
 • Esimerkkejä järjestökentältä

 

II – Viestin kohdennus ja ydintieto

 • Kenelle visualisoimme ja miksi? 
 • Miten viesti kohdennetaan? Mihin kanaviin? 
 • Mitä tietoa toiminnasta ja vaikuttavuudesta on ja mitä siitä kannattaa visualisoida? 
 • Mikä rooli tarinallisuudella on visualisoinneissa? 
 • Esimerkkejä järjestökentältä.

 

Koulutusviikko 2

Webinaari tiistaina 15.9. klo 14-16 

III – Visualisointi käytännössä 1

Visualisointityypit ja laadukkaan visualisoinnin perusteet – ”Visualisoinnin teoriaa” 

 • Millaisia tiedon visualisointityyppejä voi hyödyntää? 
 • Mitkä asiat ovat keskeisiä visualisoinnin laadun näkökulmasta? 
 • Millainen on visualisoinnin suunnitteluprosessi? 
 • Esimerkkejä järjestökentältä.

 

IV – Erityiskysymyksiä

 •  Tavoitteellisuus, saavutettavuus, käyttäytymiseen vaikuttaminen ja tiedon visualisointi videoilla. 
 • Esimerkkejä järjestökentältä.

 

Koulutusviikko 3

Webinaari tiistaina 22.9. klo 14-16 

V – Visualisointi käytännössä 2

 Toiminnasta ja vaikuttavuudesta kertovat infograafit. 

 • Miten toiminnasta ja vaikuttavuudesta voi kertoa ja kerrotaan jo visuaalisesti?
 • Infograafien tyypit ja infograafin suunnittelu. 
 • Esimerkkejä järjestökentältä.

 

VI – Yhteenveto

  

Kouluttaja

KTM ja medianomi YAMK Aino Elina Muhonen.

Aino Elina on monipuolinen yhteiskunnallisten yrittäjien, järjestöjohdon ja muutoksentekijöiden valmentaja sekä positiivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia tavoittelevien ja tuottavien organisaatioiden kouluttaja ja sparraaja. Hän on auttanut yli 20 vuoden työurallaan satoja yhteiskunnallisia yrityksiä, yhdistyksiä, järjestöjä ja hankkeita mm. laadun, hallinnon, vaikuttavuuden sekä perus- ja palvelutoiminnan ja vaikuttavuusviestinnän kehittämisessä. 

Kouluttajalla on vahvaa menetelmällistä, tutkimuksellista ja käytännön osaamista vaikuttavuuden johtamisesta sekä markkinoinnin, viestinnän sekä mediatyön kentältä. Hänen intohimonaan on auttaa erilaisia organisaatioita viestimään vaikuttavuudestaan selkeämmin ja tekemään parempia päätöksiä vaikuttavuustiedon avulla.