28 tammi 2021

Transformer 2030 – Tulevaisuuden tekijät: Verkkokoulutus


Aika:
28.1.2021 09:00 – 15:00
Tapahtuman kieli:
Suomi
Maksu:
ilmainen
Viimeinen ilmoittautumispäivä:
Järjestäjä:
Transformer 2030 -hanke

Tuntuuko kestävän tulevaisuuden ajatteleminen mahdottomalta? Koetko, että isot ja mutkikkaat ongelmat, kuten ilmastonmuutos ja eriarvoisuuden kasvu, ovat liian isoja haasteita ratkaistaviksi? Tulevaisuuskuvamme voivat olla lannistavia globaalien ongelmien ja epätietoisuuden vallitessa, minkä vuoksi tarvitaan kykyä kuvitella vaihtoehtoisia ja kestävämpiä tulevaisuuksia, konkreetteja utopioita. Mutta mitä utopia tarkoittaa ekologisen kestävyyden, sukupuolten moninaisuuden tai kulutuskriittisyyden näkökulmista?

Transformer 2030 -hankkeen koulutuksissa syvennetään omaa osaamista kestävän tulevaisuuden ydinteemoista ja tutustutaan koulutuksen teoreettisiin kehyksiin yhdessä tutkijoiden sekä kansalaisjärjestöjen globaalikasvattajien avulla.

Mitä saat koulutuksesta?

  • Tietoa monimutkaisista kestävyyskysymyksistä ja keinoja viedä kestävää systeemimuutosta käytäntöön.
  • Menetelmiä tuoda tulevaisuusajattelua ja tulevaisuuslukutaitoa osaksi kasvatusta ja koulutusta
  • Työkaluja, joiden avulla kestävän tulevaisuuden tarkastelu ja rakentaminen toimijuuden kautta omassa yksikössä ja oppilaitoksessa on mahdollista
  • Aikaa oman osaamisen kehittämiseen ja kollegoiden kohtaamiseen: yhdessä tekemällä saat varmuutta ja rohkeutta uudistaa kestävän tulevaisuuden kasvatusta

Yhden lukukauden mittainen koulutus sisältää ennakkotehtävän, kolme verkko-opetuspäivää sekä projektityön toteutuksen omassa yksikössä tai oppilaitoksessa. Koulutus on laajuudeltaan 4 opintopistettä, vapaaehtoinen päätösseminaari 0,5 opintopistettä.

Kenelle?

Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukioiden ja ammatillisen koulutuksen, taiteen perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön henkilöstölle ja johdolle. On erittäin toivottua, että samasta oppilaitoksesta pääsee mukaan useampia henkilöitä ja myös oppilaitosjohtajat ovat tervetulleita koulutukseen. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan projektityö, jonka tavoitteena on osallistaa koko oppilaitosta kestävämmän tulevaisuuden rakentamisessa.

Mahdollisen yhteistyön ja verkostoitumisen helpottamiseksi pyrimme saamaan osallistujia samalta alueelta, mutta koulutukseen voi kuitenkin ilmoittautua myös muulta Suomesta. Kaikki koulutuspäivät järjestetään etäkoulutuksina.

Aikataulu

1. koulutuspäivä: 28.1.2021
2. koulutuspäivä: 18.3.2021 
3. koulutuspäivä: 20.5.2021

Kaikki koulutuspäivät järjestetään etäkoulutuksina klo 9-15 Zoom-alustalla. Osallistumislinkki toimitetaan ilmoittautuneille.

Kouluttajina toimivat Rauhankasvatusinstituutti ry:n ja Seta ry:n globaalikasvatuksen asiantuntijat, Lasten ja nuorten säätiön TulevaisuuskouluOKKA-säätiö, Helsingin yliopiston Kudelma-verkosto, Tohtorikoulutettava Emma Kurenlahti sekä tutkija ja opettajankouluttaja Antti Rajala / Helsingin yliopisto. 

Transformer 2030 koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja osallistujille maksuton. Hanketta koordinoi Fingo.


Yhteystiedot:
Projektipäällikkö Charlotta Holmström
charlotta.holmstrom@fingo.fi
+358 50 317 6744