4 huhti 2020

Palvelumuotoilua järjestöihin! -koulutus


Aika:
4.4.2020 – 5.4.2020
Osoite:
Kalliolan setlementtitalo, Sturenkatu 11, 00510 Helsinki, luokkatila 1, 2 krs.
Paikkakunta:
Tapahtuman kieli:
Suomi
Maksu:
180€ (alennusryhmät -25%)

Kuvaus

Palvelumuotoilulla tarkoitetaan palvelujen asiakaskeskeistä  suunnittelua niin, että lopputuloksesta hyötyy niin palveluja tuottava organisaatio kuin palvelujen asiakkaatkin. Yhdistykset ja järjestöt voivat soveltaa palvelumuotoilua monin eri tavoin, oli sitten kyse selkeärajaisesta muutosprosessista, laajemmasta toiminnan suunnittelusta, strategiatyöstä, tms. Palvelumuotoilusta kehittämistyö saa selkeän rakenteen, työkaluja ja suunnan, joiden avulla järjestön toiminta ja vapaaehtoisten resurssit ohjautuvat oikein.

Opintokeskus Vision Palvelumuotoilua järjestöihin! -koulutusviikonlopun jälkeen

  • osaat hahmottaa palvelumuotoilun perusperiaatteita
  • ymmärrät erilaiset palvelumuotoilun prosessit
  • osaat käyttää palvelumuotoilun menetelmiä ja työkaluja erilaisten asiakasryhmien tarpeiden kartoittamiseen
  •  omaat perustiedot palvelujen asiakaskeskeisestä suunnittelusta
  •  saat valmiuksia soveltaa palvelumuotoilua ja muotoiluajattelua järjestönne toiminnan kehittämistyöhön.

 

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu yhdistys- ja järjestötoimijoille, jotka haluavat oppia mahdollisuuksista hyödyntää palvelumuotoilua järjestönsä toiminnan kehittämisessä.

 

Sisältö

  • Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu – mitä se on?
  • Palvelumuotoilun hyödyntäminen järjestötoiminnan ja vapaaehtoistyön kentällä.
  • Palvelumuotoilu prosessina ja menetelminä; kehitys- ja muutosprosessin suunnittelu ja toteuttaminen hallitseminen, sidosryhmien kartoitus, ennakointityökalut, jne.
  • Haasteet: Ihmisiä me kaikki vaan ollaan – kuinka reagoida muutosvastarintaan?
  • Yhteiskehittäminen ja muotoilupelit

 

Koulutus on erittäin toiminnallinen ja siinä työstetään osallistujien omista järjestöistä kumpuavia case-esimerkkejä.

 

Kouluttaja

Palvelumuotoilija, fasilitaattori, vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäjä Saara Jäämies.