14 joulu 2019

Palvelumuotoilua järjestöihin!


Aika:
14.12.2019 10:00 – 15.12.2019 15:30
Osoite:
Kalliolan setlementtitalo, Sturenkatu 11. Luokkatila 1, 2 krs.
Paikkakunta:
Tapahtuman kieli:
Suomi
Maksu:
153€ - 180€
Viimeinen ilmoittautumispäivä:
Järjestäjä:
Opintokeskus Visio

Palvelumuotoilulla tarkoitetaan palvelujen asiakaskeskeistä suunnittelua niin, että lopputuloksesta hyötyy niin palveluja tuottava organisaatio kuin palvelujen asiakkaatkin. Yhdistykset ja järjestöt voivat soveltaa palvelumuotoilua monin eri tavoin, oli sitten kyse selkeärajaisesta muutosprosessista, laajemmasta toiminnan suunnittelusta, strategiatyöstä, tms. Palvelumuotoilusta kehittämistyö saa selkeän rakenteen, työkaluja ja suunnan, joiden avulla järjestön toiminta ja vapaaehtoisten resurssit ohjautuvat oikein.

Opintokeskus Vision Palvelumuotoilua järjestöihin! -koulutusviikonlopun jälkeen

  • osaat hahmottaa palvelumuotoilun perusperiaatteita
  • ymmärrät erilaiset palvelumuotoilun prosessit
  • osaat käyttää palvelumuotoilun menetelmiä ja työkaluja erilaisten asiakasryhmien tarpeiden kartoittamiseen
  • omaat perustiedot palvelujen asiakaskeskeisestä suunnittelusta
  • saat valmiuksia soveltaa palvelumuotoilua ja muotoiluajattelua järjestönne toiminnan kehittämistyöhön.

Kouluttajana palvelumuotoilija, fasilitaattori, vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäjä Saara Jäämies.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen www.opintokeskusvisio.fi/koulutus/palvelumuotoilua-jarjestoihin-helsinki