29 tammi 2019

Opettajat kestävän kehityksen muutosagentteina: Tampere


Aika:
29.1.2019 09:00 – 16:00
Osoite:
Tampereen teatteri, yläsali
Keskustori 2, 33100 Tampere
Paikkakunta:
Tapahtuman kieli:
Suomi
Maksu:
ilmainen
Viimeinen ilmoittautumispäivä:
Järjestäjä:
Transformer 2030 -hanke ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Tuntuuko sinusta, että maailman isoimmat ongelmat ovat niin mutkikkaita, että yksittäisen opettajan on kovin vaikea tarttua niihin? Miten kääntää ilmastonmuutos, pakolaisuus, maailman eriarvoisuus ja muut jättiongelmat opetuksen kautta ymmärrettäviksi? Miten juurruttaa Agenda 2030:n tavoitteet ja globaalikasvatus omaan työhön ja koko työyhteisön arkeen? Koulutuksessa syvennetään tietoja ja taitoja kestävän kehityksen tavoitteista yhdessä alan asiantuntijoiden kanssa.

Mitä saat koulutuksesta?

  • Työkaluja monimutkaisuuden kesyttämiseen.
  • Ymmärrystä ja välineitä rakentaa myötätuntoa kasvatuksessa.
  • Tietoa kompleksisista systeemeistä ja keinoja viedä systeemimuutosta käytäntöön.
  • Uusia keinoja osallistaa lapsia, nuoria ja aikuisia, sekä tukea heidän kasvuaan aktiivisiksi kansalaisiksi. Yhdessä tekemällä saat varmuutta ja rohkeutta uudistaa kestävän kehityksen kasvatusta.
  • Mahdollisuuden verkostoitua ja päästä osaksi kehittämään Agenda 2030:n elinikäisen oppimisen kaarta yhdessä järjestöjen ja tutkijoiden kanssa.
  • Aikaa oman osaamisen kehittämiseen sekä kollegojen kohtaamiseen ja verkostoitumiseen.
  • Digitaalisen osaamismerkin koulutuksen päätteeksi.

Huomaat, että optimismisi ja tulevaisuudenuskosi kasvaa – ongelmiin voi vaikuttaa kasvatuksen kautta.  Sinä voit toimia muutosagenttina omassa työssäsi!

Koulutuksen sisältö ja toteutus

Yhden lukukauden mittainen koulutus aloitetaan ennakkovalmistautumisella kestävän kehityksen tavoitteisiin, jonka jälkeen osallistutaan kolmeen lähipäivään. Koulutuksen aikana osallistujat muodostavat tiimejä, jotka suunnittelevat ja toteuttavat kokeilun osana omaa työtä. Kokeilussa sovelletaan osallistujan ja hänen työyhteisönsä tarpeista lähtien systeemistä ajattelua tukevaa GHH (generalismi – holismi – holarkismi) -viitekehystä, myötätunnon kehittämisen tai ekososiaalisen sivistyksen työkaluja.

Transformer 2030 -hanke huipentuu vuoden 2019 lopussa järjestettävään päätösseminaariin, johon osallistuminen on vapaaehtoista.

Koulutus on laajuudeltaan 3,5 opintopistettä, vapaaehtoinen päätösseminaari 0,5 opintopistettä.

Kenelle?

Koulutus on suunnattu

1) varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen

2) peruskoulun ja toisen asteen

3) vapaan sivistystyön

opettajille ja oppilaitosjohtajille. Odotamme osallistujilta sitoutumista koulutuskokonaisuuteen, eli lähipäiviin ja niiden välillä toteutettavaan kokeiluun omassa työssä.

Ilmoittaudu koulutukseen ripeästi ja ilmoita meille, jos joudutkin perumaan osallistumisesi - näin voimme mahdollistaa kaikkien halukkaiden osallistumisen!

On erittäin toivottua ja suotavaakin, jos samasta oppilaitoksesta pääsee mukaan useampi opettaja. Myös oppilaitosjohtajat ovat tervetulleita koulutukseen. Näin osallistujat voivat tehdä yhteistyötä toteuttaessaan kokeilua tai oppimiskokonaisuutta omassa työssään, ja saavat paremmat eväät oppien juurruttamiseksi omaan työyhteisöön.

Kaikki koulutukseen ilmoittautuneet saavat vahvistuksen koulutuspaikasta ja ohjeet ennakkotehtävään sähköpostilla keskiviikkona 9.1.2019.

Aikataulu

8.1.2019 Ilmoittautuminen päättyy

20.1. Orientoivan ennakkotehtävän viimeinen palautuspäivä

29.1. 1. lähipäivä

7.3. 2. lähipäivä

10.5. 3. lähipäivä

Kaikkien lähiopetuspäivien kellonaika on 9-16, paikkana Tampereen teatterin yläsali.

Kouluttajina ja sparraajina toimivat hankkeessa mukana olevien tahojen asiantuntijat:

Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan Kudelma - kokonaisvaltaisen ja kestävän systeemisen muutoksen verkosto ja kasvatustieteellisen tiedekunnan Myötätunnon rakentuminen varhaiskasvatuksen arjessa -tutkimushanke, OKKA-säätiö, Suomen kansanopistoyhdistys,  Suomen Rauhanliitto, Taksvärkki ry.

Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja osallistujille maksuton. Hanketta koordinoi Fingo.

Tapahtuma myös Facebookissa, osallistu ja jaa kavereille!

Ennen ensimmäistä lähipäivää

Ennakkotehtävän ja Peda.netin käytön ohjeistus on lähetetty kaikille kaikille ilmoittautuneille sähköpostitse 9.1.2019.


Yhteystiedot:
Projektipäällikkö Hannu Niemelä
hannu.niemela@fingo.fi
Puh. 050 317 6744