28 tammi 2021

Onko järjestöjemme kehitysmaakuva edelleen stereotyyppinen?


Aika:
28.1.2021 09:00 – 10:00
Osoite:
Internet
Paikkakunta:
Tapahtuman kieli:
Suomi
Maksu:
ilmainen
Viimeinen ilmoittautumispäivä:
Järjestäjä:
Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK, Plan International Suomi ja Fingo

Jatkokeskustelu: Onko järjestöjemme kehitysmaakuva edelleen stereotyyppinen?

Olemmeko päässeet irti stereotypioista? Onko esimerkiksi globaalikasvatuksen ja varainhankinnan välillä ristiriita? Miten toimia eettisesti oikein ja kuitenkin herättää huomio järjestön viesteille?

Globaalivastuujärjestöjen Valikkoryhmä(*) järjesti marraskuussa keskustelutilaisuuden järjestöjen kehitysmaakuvastosta ja erityisesti siitä onko kuvastomme ja tapamme puhua kehittyvistä maista edelleen stereotyyppistä. Vilkkaan keskustelun jälkeen toivottiin jatkoa. Monet kokivat, että järjestöissä tehty hyvä työ näiden asioiden parantamiseksi ei riittävästi päässyt esille, joten Valikkoryhmä päätti tarjota jatkokeskustelulle paikan.

Tapaamme siis torstaina 28.1. klo 9-10 Zoomissa ja kuulemme ensin kahden järjestön esimerkkejä siitä, mitä he ovat asian suhteen tehneet. Meitä on keskusteluun johdattelemassa Interpedian tiedottaja Marja Utela ja Taksvärkin globaalikasvatuksen suunnittelija Hanna Hjerppe.

Interpediassa on mm. tuotettu eettisen kehitysviestinnän materiaaleja ja Taksvärkissä on jo vuosien ajan tehty globaalikasvatusta, joka herättelee pohtimaan ja purkamaan stereotypioita sekä kannustaa kriittiseen ajatteluun. Näiden järjestöjen esimerkkien kautta pääsemme pohtimaan onnistumisia sekä sitä, missä edelleen on ristiriitoja ja kipupisteitä.

Tässä aamukahvisessiossa emme tällä kertaa jakaudu pienryhmiin, vaan alun johdannon läpi käymme keskustelua isossa ryhmässä. Keskustelua fasilitoivat Valikkoryhmän puheenjohtajat Roosa Rusanen SASKista ja Maiju Tuomainen Planista.

Ilmoittaudu mukaan viimeistään tiistaina 26.1. lähettämällä sähköpostia osoitteeseen jaana.viirimaki@fingo.fi  Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille keskiviikkona.

Jos haluat paneutua aiheeseen perusteellisemmin ennen tapaamista niin taustaksi voi hyvin lukea Fingon koordinoiman, viime vuonna päättyneen, Frame, Voice, Report -hankkeen projektipäällikön Johanna Harjunpään blogin Kehitysmaakuvaston on aika muuttua. Myös hankkeen loppujulkaisu antaa paljon taustaa tämän kaltaisten kysymysten pohdintaan.

(*) Globaalivastuujärjestöjen valikkoryhmä on globaalien teemojen parissa työskentelevien järjestöjen vapaaehtoistoiminnan kehittäjien ja koordinaattorien avoin vertaisoppimisverkosto. Valikkoryhmien valtakunnallisesta koordinaatiosta eli Valikkoverkostosta vastaa Kansalaisareena. Globaalivastuujärjestöjen Valikkoryhmän sähköpostilistalle voit liittyä Fingon sivuilla.

Tapaamisiin 28. päivä!

t. Roosa, Maiju ja Jaana