4 maalis 2020

Maailma koulussa –seminaari


Aika:
4.3.2020 12:00 – 17:30
Osoite:
Rauman opettajankoulutuslaitos, Seminaarinkatu 1
Paikkakunta:
Tapahtuman kieli:
Suomi
Maksu:
ilmainen
Viimeinen ilmoittautumispäivä:
Järjestäjä:
Rauhanpuolustajat, Taksvärkki, Maailmankoulu, Suomen Lähetysseura, Yhteiset Lapsemme, Nuorten Akatemia & Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto, Kansainvälinen Solidaarisuustyö, Suomen Punainen Risti ja Fingo

Maailma koulussa –seminaari: kohti aktiivista maailmankansalaisuutta

Opetuksen tärkeä tehtävä on kasvattaa lapsista ja nuorista maailmankansalaisia, jotka osaavat toimia aktiivisesti muuttuvassa maailmassa. Millaisia taitoja ja osaamista tarvitaan ja miten näitä voi opettaa?

Globaalikasvatusverkoston seminaarissa tutustutaan opetussuunnitelman mukaiseen globaalikasvatukseen teoriassa ja käytännössä. Luennolla tutkitaan opetussuunnitelman arvopohjaa ja pohditaan sen linkittymistä kestävään kehitykseen ja opetukseen käytännön tasolla. Toiminnallisissa työpajoissa tutustutaan globaalikasvatuksen pedagogiikkaan käytännössä.

Seminaari järjestetään Rauman opettajankoulutuslaitoksella. Työpajojen tarkat luokkatiedot ilmoitetaan osallistujille ennen seminaaria ja ne löytyvät myös seminaaripäivänä yliopistolta. Seminaari järjestetään yhteistyössä Rauman opettajankoulutuslaitoksen kanssa. Kansalaisjärjestöjen globaalikasvatusverkostoa koordinoi Fingo.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu seminaariin ja mieleisiisi työpajoihin keskiviikkoon 26.2. mennessä verkkolomakkeella:

Yhteen työpajaan mahtuu enintään 25 osallistujaa. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Lisätietoja saa tarvittaessa Sanna Rekolalta: sanna.rekola@fingo.fi / 050 3176697

Vinkkitori

Seminaarin yhteydessä järjestetään päärakennuksessa klo 12-13 järjestöjen vinkkitori. Torilla voit tutustua järjestöjen tuottamiin opetusmateriaaleihin ja saada vinkkejä opetukseen.

Aikataulu:

12:00-13:00 Järjestöjen vinkkitori

13:00-14:00 Luento: Kohti aktiivista maailmankansalaisuutta, Toivo Laurilehto -sali

 • Hanna Niittymäki, Rauhanpuolustajat
 • Minna Mannert, Plan
 • Hanna Hjerppe, Taksvärkki

14:15-15:45 Työpajat, osa 1

 1. Rauhanpuolustajat ja Taksvärkki: Normikriittistä mediakasvatusta
 2. Maailmankoulu: Kestävät elämäntavat ja nuorten aktiivinen toimijuus
 3. Suomen Lähetysseura: Uskontojen lukutaito ja vuorovaikutus
 4. Yhteiset Lapsemme: Ole rohkea ja reilu
 5. Nuorten Akatemia & Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto: Dihtosis – toiminnallinen työpaja saamelaisuudesta
 6. Kansainvälinen solidaarisuustyö: Yhdenvertaisuusguru
 7. Plan: Sheboard – työkalu tasa-arvon ja stereotypioiden käsittelyyn

15:45-16:00 Tauko
16:00-17:30 Työpajat, osa 2

 1. Rauhanpuolustajat ja Taksvärkki: Normikriittistä mediakasvatusta
 2. Maailmankoulu: Kestävät elämäntavat ja nuorten aktiivinen toimijuus
 3. Suomen Lähetysseura: Uskontojen lukutaito ja vuorovaikutus
 4. Yhteiset Lapsemme: Ole rohkea ja reilu
 5. Nuorten Akatemia & Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto: Dihtosis – toiminnallinen työpaja saamelaisuudesta
 6. Kansainvälinen Solidaarisuustyö: Yhdenvertaisuusguru
 1. Suomen Punainen Risti: Pakolaisuus, ilmastonmuutos ja maailman konfliktit

Työpajojen kuvaukset:

 1. Rauhanpuolustajat ja Taksvärkki: Normikriittistä mediakasvatusta

Maailman äänet ja Läntisen tuolla puolen ovat mediakasvatusmateriaaleja, jotka johdattavat stereotypioiden taakse ja vahvistavat oppilaan omaa toimijuutta ja kriittistä lukutaitoa. Työpajassa tutkitaan toiminnallisin menetelmin median välittämiä käsityksiä “meistä ja muista”, “läntisestä ja ei-läntisestä”. Työpajan aikana opitaan konkreettisia keinoja tarkastella oppilaiden kanssa median luomaa maailmankuvaa ja globaalia epätasa-arvoa ylläpitäviä rakenteita. Osallistujat saavat työpajasta mukaansa menetelmäoppaan ja käytännöllisiä toimintamalleja opettajan työhön.
www.taksvarkki.fi / www.rauhanpuolustajat.fi

 1. Maailmankoulu: Kestävät elämäntavat ja nuorten aktiivinen toimijuus

Kuinka innostaa nuoria aktivoitumaan kestävän elämäntavan puolesta?  Miten vahvistaa nuorten toimijuutta? Työpajassa tutustaan nuorten aktivistien tarinoihin videoiden kautta ja hyödynnetään uunituoretta Maailma 2030 –Teemapäivät –opasta. Työpajasta saat keinoja herätellä yhteiskunnallista keskustelua nuorten kanssa ja käytännön harjoituksia teemojen käsittelyyn jatkoa ajatellen. www.maailmankoulu

 1. Suomen Lähetysseura: Uskontojen lukutaito ja vuorovaikutus

Uskonnot ja katsomukset ovat osa kulttuuriamme. Miten ”luemme” katsomusten moninaisuutta ympärillämme ja minkälaisia mielikuvia saamme niistä mediasta? Miten voidaan lisätä katsomusdialogista osaamista? Miten uskonnonvapaus ja sananvapaus liittyvät toisiinsa? Työpajassa käsittelemme näitä kouluissa mietintää herättäviä, ajankohtaisia kysymyksiä. Harjoituksissa pohdimme katsomusten moninaisuutta, niihin liitettyjä stereotypioita ja harjoittelemme käytännön dialogitaitoja toiminnallisten oppimateriaalien avulla.  https://felm.suomenlahetysseura.fi/seurakunnalle/materiaalit/ 

 1. Yhteiset Lapsemme: Ole rohkea ja reilu

Ole rohkea ja reilu -työpajoissa käsitellään moninaisuutta, rasismia ja siihen puuttumista, ystävyyttä ja yhteisöllisyyttä. Teemoja lähestytään taidelähtöisten ja toiminnallisten menetelmien sekä ohjatun keskustelun avulla. Menetelmät antavat lapsille ja nuorille mahdollisuuden eläytyä erilaisiin tilanteisiin ja rooleihin sekä käsitellä teemoja etäännytetysti ja turvallisessa ympäristössä. Lyhyen teoriakatsauksen lisäksi pääset osallistumaan 4-6-vuotialle suunnattuun Leikin ja liikkeen työpajaan, jossa edistetään leikin, liikkeen ja sadun keinoin moninaisuuden arvostusta sekä vahvistetaan itsetuntoa, ryhmähenkeä ja ystävyyttä. Liikunnallisten leikkien lomassa kulkee satu mustavalkoisesta papukaijasta ja värikkäästä seeprasta, jotka joutuvat eroon parvestaan ja laumastaan. Satu kannustaa lapsia pohtimaan toisen huomioon ottamista sekä tunnistamaan ja ilmaisemaan tunteitaan. Työpaja antaa sinulle konkreettisia keinoja käsitellä moninaisuutta, ennakkoluuloja ja ystävyyttä pienten lasten kanssa. www.yhteisetlapsemme.fi

 1. Nuorten Akatemia & Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto: Dihtosis – toiminnallinen työpaja saamelaisuudesta

Mitä tiedät EU:n ainoasta alkuperäiskansasta? Kuinka käsitellä saamelaisuutta lasten ja nuorten kanssa? Tule täydentämään tietojasi ja innostumaan aiheesta! Dihtosis-työpajassa perehdytään saamelaisuuteen toiminnallisten harjoitusten kautta. Työpajan avulla pyritään nostamaan saamelaiset ja saamelaiskulttuuri osaksi meidän kaikkien arkitietoa. Aiheen monipuolinen käsittely ehkäisee saamelaislapsiin ja -nuoriin kohdistuvaa syrjintää pitkällä aikavälillä, vahvistaen samalla saamelaisalueen ulkopuolella asuvien saamelaisnuorten identiteettiä. Saamelaisuutta voi käsitellä monella eri oppitunneilla, missä tahansa vaiheessa opinpolkua. www.nuortenakatemia.fi

 1. Kansainvälinen Solidaarisuustyö: Yhdenvertaisuusguru

Maailma eriarvoistuu kovaa vauhtia. Kahdeksan maailman rikkainta miestä omistaa yhtä paljon kuin maailman köyhin puolikas yhteensä. Suomessa seitsemän rikkaimman ihmisen varallisuus vastaa köyhimmän 40 prosentin varallisuutta. Tuloerot eivät ole ainoastaan tuloeroja, vaan yhteiskuntaluokka aiheuttaa merkittäviä eroja muun muassa terveydessä, yhteiskunnallisessa osallisuudessa sekä koulutustasossa. Yhdenvertaisuusguru-globaalikasvatusmateriaalissamme taloudellista eriarvoisuutta käsitellään toiminnallisin ja helposti havainnollistavin keinoin. Sensitiivisyyteen on kiinnitetty erityistä huomiota, aiheen omakohtainen koskettavuus monelle huomioiden. Materiaali on räätälöity erikseen kahdelle nuorten ikäryhmälle, 12-15- vuotiaille sekä 15-25-vuotiaille. Siihen sisältyy myös '1/99%'-pelimenetelmä, jossa taloudellisen eriarvoisuuden eri rooleihin heittäydytään narratiivisesti. Työpajassamme esitellään globaalikasvatusmateriaali sekä pelimenetelmä. https://www.kvsolid.fi/

 1. Plan: Sheboard – työkalu tasa-arvon ja stereotypioiden käsittelyyn

Koulu ja opetus tarjoavat mahdollisuuden käsitellä ja haastaa sukupuoleen liittyviä stereotypioita. Työpajassa tutustutaan uudenlaiseen Sheboard -sovellukseen, jonka avulla voi tarkastella median ja sosiaalisen median ilmiöitä sukupuoli- ja tasa-arvonäkökulmista. Työpajassa kokeilemme käytännössä sovelluksen käyttöä ja siihen liittyvää Sanoista tehty-tehtäväpakettia. Tehtävät aktivoivat keskustelemaan ja toimimaan tasa-arvon puolesta sekä pohtimaan digitalisaation merkitystä sukupuolten tasa-arvon kannalta paikallisesti ja globaalisti. www.plan.fi / www.globaalikoulu.net 

 1. Suomen Punainen Risti: Pakolaisuus, ilmastonmuutos ja maailman konfliktit

Pohdituttaako oppilaita pakolaisuus, ilmastonmuutos tai maailman konfliktit? Kaipaatko apua ensiavun opettamiseen tai tukea kaveritaitojen käsittelyyn? Muun muassa näihin teemoihin meillä on tarjota materiaaleja opetuksen tueksi. Educa-messuilla 24.1. julkaisemme uuden oppimateriaalipalvelumme. Helppokäyttöinen ja täysin ilmainen, visuaalisesti näyttävä palvelu sisältää digitaalisia oppimateriaaleja kaikenikäisille oppilaille. Palvelusta löytyy myös valmiita aamunavauksia sekä ideoita erilaisten teemapäivien toteuttamiseen. Oppimateriaaleja on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tule kuulemaan lisää palvelusta ja Punaisen Ristin oppimateriaaleista! https://www.punainenristi.fi/koulusivut