21 helmi 2020

Maailma koulussa –seminaari


Aika:
21.2.2020 09:30 – 15:30
Osoite:
Educarium, Turun yliopisto
Paikkakunta:
Tapahtuman kieli:
Suomi
Maksu:
ilmainen
Viimeinen ilmoittautumispäivä:
Järjestäjä:
Maailmankoulu, Rauhanpuolustajat, Taksvärkki, Nuorten Akatemia, Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto, Suomen Rauhanliitto / Rauhankoulu, Opettajat ilman rajoja, Suomen Punainen Risti ja Fingo.

Opetuksen tärkeä tehtävä on kasvattaa lapsista ja nuorista maailmankansalaisia, jotka osaavat toimia aktiivisesti muuttuvassa maailmassa. Millaisia taitoja ja osaamista tarvitaan ja miten näitä voi opettaa?

Globaalikasvatusverkoston seminaarissa tutustutaan opetussuunnitelman mukaiseen globaalikasvatukseen teoriassa ja käytännössä. Luennolla tutkitaan opetussuunnitelman arvopohjaa ja pohditaan sen linkittymistä kestävään kehitykseen ja opetukseen käytännön tasolla. Toiminnallisissa työpajoissa tutustutaan globaalikasvatuksen pedagogiikkaan käytännössä.

Seminaari järjestetään Turun yliopiston Educariumissa (Assistentinkuja 5). Työpajojen tarkat luokkatiedot ilmoitetaan ilmoittautuneille ennen seminaaria ja ne löytyvät myös vinkkitorin yhteydessä pidetyltä infopisteeltä. Seminaari järjestetään yhteistyössä Turun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan kanssa. Kansalaisjärjestöjen globaalikasvatusverkostoa koordinoi Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu seminaariin ja mieleisiisi työpajoihin perjantaihin 14.2. mennessä verkkolomakkeella.

Yhteen työpajaan mahtuu enintään 25 osallistujaa. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Lisätietoja saa tarvittaessa Sanna Rekolalta: sanna.rekola@fingo.fi / 050 3176697

Vinkkitori ja infopiste

Seminaarin yhteydessä järjestetään Educariumin aulassa klo 9:30 alkaen koko päivän mittainen vinkkitori. Torilla voit tutustua järjestöjen tuottamiin opetusmateriaaleihin ja saada vinkkejä opetukseen. Torin yhteydessä on myös seminaarin infopiste, josta löytyvät tiedot työpajaluokista.

Aikataulu:

9:30 Globaalikasvatuksen vinkkitori avautuu

10:00-11:30 Luento: Kohti aktiivista maailmankansalaisuutta, Edu I

 • Hanna Niittymäki, Rauhanpuolustajat
 • Leena Honkasalo, Plan

11:30-12:15 Lounastauko

12:15-13:45 Työpajat, osa 1

 1. Maailmankoulu: Kestävät elämäntavat ja nuorten aktiivinen toimijuus
 2. Rauhanpuolustajat ja Taksvärkki: Globaalia mediaa
 3. Nuorten Akatemia & Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto: Dihtosis – toiminnallinen työpaja saamelaisuudesta
 4. Suomen Rauhanliitto / Rauhankoulu: Tarinallisuus ja draama globaalikasvatuksessa
 5. Kansainvälinen Solidaarisuustyö: Yhdenvertaisuusguru
 6. Plan: Sheboard – työkalu tasa-arvon ja stereotypioiden käsittelyyn
 7. Suomen Pakolaisapu: Miten käsitellä pakolaisuutta opetuksessa?

13:45-14:00 Tauko
14:00-15:30 Työpajat, osa 2

 1. Maailmankoulu: Kestävät elämäntavat ja nuorten aktiivinen toimijuus
 2. Rauhanpuolustajat ja Taksvärkki: Globaalia mediaa
 3. Nuorten Akatemia & Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto: Dihtosis – toiminnallinen työpaja saamelaisuudesta
 4. Suomen Rauhanliitto / Rauhankoulu: Tarinallisuus ja draama globaalikasvatuksessa
 1. Opettajat ilman rajoja: Failure and success in development aid & questioning stereotypes
 2. Suomen Punainen Risti: Pakolaisuus, ilmastonmuutos ja maailman konfliktit

Työpajojen kuvaukset:

 1. Maailmankoulu: Kestävät elämäntavat ja nuorten aktiivinen toimijuus

Kuinka innostaa nuoria aktivoitumaan kestävän elämäntavan puolesta?  Miten vahvistaa nuorten toimijuutta? Työpajassa tutustaan nuorten aktivistien tarinoihin videoiden kautta ja hyödynnetään uunituoretta Maailma 2030 –Teemapäivät –opasta. Työpajasta saat keinoja herätellä yhteiskunnallista keskustelua nuorten kanssa ja käytännön harjoituksia teemojen käsittelyyn jatkoa ajatellen. www.maailmankoulu

 1. Rauhanpuolustajat ja Taksvärkki: Globaalia mediaa

Maailman äänet ja Läntisen tuolla puolen ovat normikriitisiä mediakasvatusmateriaaleja, jotka johdattavat streotypioiden taakse ja vahvistavat oppilaan omaa toimijuutta median tuottajana. Työpajassa tutkitaan toiminnallisin menetelmin median välittämiä käsityksiä “meistä ja muista”, “läntisestä ja ei-läntisestä”. Osallistujat saavat pajasta mukaan käytännöllisiä toimintamalleja tulevalle uralleen kriittisinä mediakasvattajina. www.taksvarkki.fi / www.rauhanpuolustajat.fi / http://lantisentuollapuolen.rauhanpuolustajat.org/ 

 1. Nuorten Akatemia & Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto: Dihtosis – toiminnallinen työpaja saamelaisuudesta

Mitä tiedät EU:n ainoasta alkuperäiskansasta? Kuinka käsitellä saamelaisuutta lasten ja nuorten kanssa? Tule täydentämään tietojasi ja innostumaan aiheesta! Dihtosis-työpajassa perehdytään saamelaisuuteen toiminnallisten harjoitusten kautta. Työpajan avulla pyritään nostamaan saamelaiset ja saamelaiskulttuuri osaksi meidän kaikkien arkitietoa. Aiheen monipuolinen käsittely ehkäisee saamelaislapsiin ja -nuoriin kohdistuvaa syrjintää pitkällä aikavälillä, vahvistaen samalla saamelaisalueen ulkopuolella asuvien saamelaisnuorten identiteettiä. Saamelaisuutta voi käsitellä monella eri oppitunneilla, missä tahansa vaiheessa opinpolkua. www.nuortenakatemia.fi

 1. Suomen Rauhanliitto / Rauhankoulu: Tarinallisuus ja draama globaalikasvatuksessa

Pajassa syvennytään draaman keinoin globaaleihin kehityskysymyksiin ja empatiakasvatukseen. Osallistujat pääsevät kokemaan Sambiaan sijoittuvan draamatarinan, jonka teemoina ovat eriarvoisuuden vähentäminen, kestävä kehitys ja nuorten vaikuttamismahdollisuudet kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Matalan kynnyksen draamaharjoitteiden avulla syvennetään ymmärrystä YK:n kestävän kehityksen tavoitteista sekä sambialaisten nuorten moninaisiin tilanteisiin vaikuttavista tekijöistä ja juurisyistä. Menetelmät antavat mahdollisuuden eläytyä toisen asemaan sekä tarkastella asioita ja tilanteita eri näkökulmista. Toimintamallia voi soveltaa eri ikäisille. Pajan harjoitteet on suunnattu yläkouluun ja lukioon. Opetusmateriaali jaetaan osallistujille. www.rauhankoulu.fi

 1. Kansainvälinen solidaarisuustyö: Yhdenvertaisuusguru

Maailma eriarvoistuu kovaa vauhtia. Kahdeksan maailman rikkainta miestä omistaa yhtä paljon kuin maailman köyhin puolikas yhteensä. Suomessa seitsemän rikkaimman ihmisen varallisuus vastaa köyhimmän 40 prosentin varallisuutta. Tuloerot eivät ole ainoastaan tuloeroja, vaan yhteiskuntaluokka aiheuttaa merkittäviä eroja muun muassa terveydessä, yhteiskunnallisessa osallisuudessa sekä koulutustasossa. Yhdenvertaisuusguru-globaalikasvatusmateriaalissamme taloudellista eriarvoisuutta käsitellään toiminnallisin ja helposti havainnollistavin keinoin. Sensitiivisyyteen on kiinnitetty erityistä huomiota, aiheen omakohtainen koskettavuus monelle huomioiden. Materiaali on räätälöity erikseen kahdelle nuorten ikäryhmälle, 12-15- vuotiaille sekä 15-25-vuotiaille. Siihen sisältyy myös '1/99%'-pelimenetelmä, jossa taloudellisen eriarvoisuuden eri rooleihin heittäydytään narratiivisesti. Työpajassamme esitellään globaalikasvatusmateriaali sekä pelimenetelmä. https://www.kvsolid.fi/

 1. Plan: Sheboard – työkalu tasa-arvon ja stereotypioiden käsittelyyn

Koulu ja opetus tarjoavat mahdollisuuden käsitellä ja haastaa sukupuoleen liittyviä stereotypioita. Työpajassa tutustutaan uudenlaiseen Sheboard -sovellukseen, jonka avulla voi tarkastella median ja sosiaalisen median ilmiöitä sukupuoli- ja tasa-arvonäkökulmista. Työpajassa kokeilemme käytännössä sovelluksen käyttöä ja siihen liittyvää Sanoista tehty-tehtäväpakettia. Tehtävät aktivoivat keskustelemaan ja toimimaan tasa-arvon puolesta sekä pohtimaan digitalisaation merkitystä sukupuolten tasa-arvon kannalta paikallisesti ja globaalisti. www.plan.fi / www.globaalikoulu.net 

 1. Suomen Pakolaisapu: Miten käsitellä pakolaisuutta opetuksessa?

Pakolaisavun työpajassa opitaan globaalista pakolaisuudesta, eläydytään pakolaisten ja siirtolaisten asemaan ja pohditaan, kuinka käsitellä pakolaisuutta eri-ikäisten oppijoiden kanssa. Tervetuloa tutustumaan globaalikasvatukseemme! www.pakolaisapu.fi

 1. Opettajat ilman rajoja: Failure and success in development aid & questioning stereotypes

As part of Development Education, this workshop reviews some harmful practices in delivering aid to developing countries. Good intentions are not enough. During the workshop, we will also analyze the roots of stereotypes and whether they represent the truth. We will analyze different sources were stereotypes are presented, such as in some textbooks, magazines and NGO’s fundraising campaigns. We will deepen on why people usually rely on stereotypes and how can we debunk them. Discussions will be held in English, with the help of Finnish if something is not clear.  www.opettajatilmanrajoja.fi

 1. Suomen Punainen Risti: Pakolaisuus, ilmastonmuutos ja maailman konfliktit

Pohdituttaako oppilaita pakolaisuus, ilmastonmuutos tai maailman konfliktit? Kaipaatko apua ensiavun opettamiseen tai tukea kaveritaitojen käsittelyyn? Muun muassa näihin teemoihin meillä on tarjota materiaaleja opetuksen tueksi. Educa-messuilla 24.1. julkaisemme uuden oppimateriaalipalvelumme. Helppokäyttöinen ja täysin ilmainen, visuaalisesti näyttävä palvelu sisältää digitaalisia oppimateriaaleja kaikenikäisille oppilaille. Palvelusta löytyy myös valmiita aamunavauksia sekä ideoita erilaisten teemapäivien toteuttamiseen. Oppimateriaaleja on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tule kuulemaan lisää palvelusta ja Punaisen Ristin oppimateriaaleista! https://www.punainenristi.fi/koulusivut