26 syys 2019

Maailma koulussa –seminaari


Aika:
26.9.2019 12:15 – 16:00
Paikkakunta:
Maksu:
ilmainen

Opetuksen tärkeä tehtävä on kasvattaa lapsista ja nuorista aktiivisia maailmankansalaisia. Millaisia taitoja ja osaamista muuttuvassa maailmassa tarvitaan ja miten näitä voi opettaa?

Globaalikasvatusverkoston seminaarissa Jyväskylän yliopiston Ruusupuistossa (RUU-rakennus, Alvar Aallon katu 9) torstaina 26.9.2019 klo 12:15-16:00 tutustutaan opetussuunnitelman mukaiseen globaalikasvatukseen teoriassa ja käytännössä. Luennolla tutkitaan opetussuunnitelman arvopohjaa sekä sen linkittymistä kestävään kehitykseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Toiminnallisissa työpajoissa tutustutaan globaalikasvatuksen pedagogiikkaan käytännössä. Järjestöjen vinkkitorilta löydät runsaasti materiaalia ja ideoita globaalikasvatuksen tueksi.  

Ilmoittaudu seminaariin pe 20.9.2019 mennessä osoitteessa https://fi.surveymonkey.com/r/76CKN2N  

Seminaarin järjestää kansalaisjärjestöjen Globaalikasvatusverkosto yhteistyössä Jyväskylän opettajankoulutuslaitoksen kanssa.
Lisätietoa: sanna.rekola@fingo.fi / 050 3176697
 
Aikataulu:
 
12:15-13:00 Luento
13:00-13:15 Tauko (siirtyminen työpajoihin)
13:15-14:35 Työpajat, osa 1
1. Plan: Sheboard – työkalu tasa-arvon ja stereotypioiden käsittelyyn
2.Suomen Lähetysseura: Uskontojen lukutaito ja vuorovaikutus
3.Taksvärkki ja Rauhanpuolustajat: Globaalia mediaa
4.Rauhankoulu ja Maailmankoulu: Tarinallisuus ja draama globaalikasvatuksessa
5.Seta: Normitietoisuus: sukupuolinormit ja kasvatus
14:35-14:40 Tauko (siirtyminen toisiin työpajoihin)
14:40-16:00 Työpajat, osa 2
3.Taksvärkki ja Rauhanpuolustajat: Globaalia mediaa
4.Rauhankoulu ja Maailmankoulu: Tarinallisuus ja draama globaalikasvatuksessa
6.Amnesty: Ihmisoikeudet tutuksi ja osaksi opetuksen arkea
7.Opettajat ilman rajoja: Failure and success in development aid & questioning stereotypes
8.FEE Suomi ja Siemenpuu: Ilmastonmuutos ja etelän äänet
 
Työpajojen kuvaukset
 
1.    Plan: Sheboard – työkalu tasa-arvon ja stereotypioiden käsittelyyn
Koulu ja opetus tarjoavat mahdollisuuden käsitellä ja haastaa sukupuoleen liittyviä stereotypioita. Työpajassa tutustutaan uudenlaiseen Sheboard -sovellukseen, jonka avulla voi tarkastella median ja sosiaalisen median ilmiöitä sukupuoli- ja tasa-arvonäkökulmista. Työpajassa kokeilemme käytännössä sovelluksen käyttöä ja siihen liittyvää Sanoista tehty-tehtäväpakettia. Tehtävät aktivoivat keskustelemaan ja toimimaan tasa-arvon puolesta sekä pohtimaan digitalisaation merkitystä sukupuolten tasa-arvon kannalta paikallisesti ja globaalisti. www.plan.fi / www.globaalikoulu.net
 
2.    Suomen Lähetysseura Uskontojen lukutaito ja vuorovaikutus
Uskonnot ja katsomukset ovat osa kulttuuriamme. Miten ”luemme” katsomusten moninaisuutta ympärillämme ja minkälaisia mielikuvia saamme niistä mediasta? Miten voidaan lisätä katsomusdialogista osaamista? Miten uskonnonvapaus ja sananvapaus liittyvät toisiinsa? Työpajassa käsittelemme näitä kouluissa mietintää herättäviä, ajankohtaisia kysymyksiä. Harjoituksissa pohdimme katsomusten moninaisuutta, niihin liitettyjä stereotypioita ja harjoittelemme käytännön dialogitaitoja toiminnallisten oppimateriaalien avulla.  https://felm.suomenlahetysseura.fi/seurakunnalle/materiaalit/
 
3.    Taksvärkki ja Rauhanpuolustajat: Globaalia mediaa
Maailman äänet ja Läntisen tuolla puolen ovat normikriitisiä mediakasvatusmateriaaleja, jotka johdattavat streotypioiden taakse ja vahvistavat oppilaan omaa toimijuutta median tuottajana. Työpajassa tutkitaan toiminnallisin menetelmin median välittämiä käsityksiä “meistä ja muista”, “läntisestä ja ei-läntisestä”. Osallistujat saavat pajasta mukaan käytännöllisiä toimintamalleja tulevalle uralleen kriittisinä mediakasvattajina. www.taksvarkki.fi / www.rauhanpuolustajat.fi / http://lantisentuollapuolen.rauhanpuolustajat.org/  
 
4.    Rauhankoulu ja Maailmankoulu: Tarinallisuus ja draama globaalikasvatuksessa
Pajassa syvennytään draaman keinoin globaaleihin kehityskysymyksiin ja empatiakasvatukseen. Osallistujat pääsevät kokemaan Keniaan sijoittuvan draamatarinan, jonka teemoina ovat eriarvoisuuden vähentäminen, lapsen oikeudet ja yhteisöllinen ongelmanratkaisu. Draamatarina on kehyskertomus, jossa tarinaa kuljetetaan matalan kynnyksen draamaharjoitteiden avulla. Menetelmät antavat mahdollisuuden eläytyä toisen asemaan sekä tarkastella asioita ja tilanteita eri näkökulmista. Toimintamallia voi soveltaa eri ikäisille. Pajassa avataan draaman taustalla olevaa pedagogista ajattelua. Opetusmateriaali jaetaan osallistujille. www.rauhankoulu.fi ja maailmankoulu.fi
 
5.    Seta: Normitietoisuus: sukupuolinormit ja kasvatus
Setan työpajassa tutustutaan normitietoiseen kasvatukseen sekä erityisesti sukupuolinormeihin ja niiden ilmenemiseen koulumaailmassa. Normitietoisuus on keskeistä kiusaamisen ennaltaehkäisyssä ja kaikkien lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä. Työpajassa tutkitaan normeja ja pohditaan, miten haitallisia normeja voidaan kyseenalaistaa ja purkaa. Työpaja antaa valmiuksia toteuttaa pops:iin kirjattua perusopetuksen tehtävää lisätä tietoa ja ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta. www.seta.fi
 
6.    Amnesty: Ihmisoikeudet tutuiksi ja osaksi opetuksen arkea  
Työpajassa tutustutaan ihmisoikeuksiin, niiden käsittelyyn luokkahuoneessa sekä opetuksen ihmisoikeusperustaisuuteen. Paja sisältää toiminnallisia ja osallistavia menetelmiä käsitellä oikeuksia todellisten tarinoiden kautta, sekä keinoja ihmisoikeuksien puolustamiseen. Esimerkkinä toimii Amnestyn vuosittainen Koulujen kirjemaraton -kampanja, jossa toimitaan ihmisoikeusloukkauksia kokeneiden ihmisten puolesta maailmanlaajuisesti. Pajassa jaetaan myös vinkkejä ihmisoikeuskasvatusmateriaaleista eri ikäryhmille. www.amnesty.fi
 
7.    Opettajat ilman rajoja: Failure and success in development aid & questioning stereotypes
As part of Development Education, this workshop reviews some harmful practices in delivering aid to developing countries. Good intentions are not enough. During the workshop, we will also analyse the roots of stereotypes and whether they represent the truth. We will analyse different sources were stereotypes are presented, such as in some textbooks, magazines and NGO’s fundraising campaigns. We will deepen on why people usually rely on stereotypes and how can we debunk them. www.opettajatilmanrajoja.fi   
 
8.    FEE Suomi ja Siemenpuu: Ilmastonmuutos ja etelän äänet
Ylikulutus, kuudes sukupuuttoaalto ja ilmastonmuutos – tulevaisuuden uhkakuvat voivat aiheuttaa niin turhautumista ja pelkoa kuin tosiasioiden kieltämistä ja torjumista. Tunteisiin ja reaktioihin on tärkeää suhtautua avoimesti. Lisäksi niiden vieminen toiminnaksi on mitä parhain lääke ahdistukseen. Työpajan osallistujana pääset sukeltamaan Ilmastonmuutos ja etelän äänet -hankkeeseen ja saat samalla konkreettisen kokemuksen siitä, millaista kansalaisjärjestön kouluvierailutoiminta voi olla. Tutustumme Agenda2030 kestävän kehityksen tavoitteisiin – erityisesti ilmastonmuutokseen – kokonaisvaltaisesti, tuoden etelän ja pohjoisen välisiä kytköksiä esiin konkreettisin esimerkein. Saat matkaasi monipuolisen tietopaketin ilmastonmuutostematiikan käsittelyyn. www.feesuomi.fi / www.siemenpuu.org