Kuvassa on ihmisiä ja käsi, joka pitelee Globaalikasvatus.fi-sivuston esitettä.
Kuva:
Ville Kulmala
Fingo

Kansalaisvaikuttamisen tori

Pystytämme vuosittain Educa-messuille Kansalaisvaikuttamisen torin, joka kokoaa yhteen globaalikasvatusta tekevät järjestöt.

Järjestöjen näkyminen valtakunnallisessa opetusalan suurtapahtumassa Educa-messuilla on järjestöjen työn kannalta tärkeää. Fingo organisoi messuille globaalikasvatusta tekevien järjestöjen oman osaston, Kansalaisvaikuttamisen torin.

Torilla opettajat ja kasvattajat voivat saada työhönsä uusia työvälineitä ja asiantuntijatukea järjestöiltä, jotka kehittävät jatkuvasti uusia menetelmiä ja lähestymistapoja globaalikasvatuksen teemoihin. Lisää tietoa tapahtumasta löydät Globaalikasvatus-sivustolta.