24 maalis 2021

Julkaisutilaisuus: Sukupuolten välinen digikuilu nyt – miten järjestöt vastaavat haasteeseen?


Date and time:
24.3.2021 13:00 – 14:00
Locality:
Event language:
English
Fee:
free event

"En pysty keksimään tärkeämpää asiaa kuin sukupuolten välisen digitaalisen kuilun kaventaminen. Nyt koronapandemian aikana tämä pätee erityisesti, sillä digitaalisista teknologioista on tullut entistä tärkeämpiä. Pandemia voi kasvattaa sukupuolten välistä digitaalista kuilua – esimerkiksi vaikuttamalla kielteisesti tyttöjen koulutukseen. Nyt on aika tehdä asialle jotain." – Boutheina Guermazi, Maailmanpankki.

Teknologia ja digitaaliset työkalut ovat osa jokapäiväistä elämäämme kaikkialla maailmassa. Pääsy teknologian äärelle ja sen tarjoamat mahdollisuudet eivät kuitenkaan jakaudu tasaisesti. Vaikka edistystä on tapahtunut, sukupuolten välinen digitaalinen kuilu on yhä maailmanlaajuinen ongelma, jota koronapandemia syventää entisestään.

Fingo Powerbankin tuore raportti käsittelee sukupuolten välisen digitaalisen kuilun nykyistä tilannetta ja kansalaisjärjestöjen roolia sen kaventamisessa. Tervetuloa raportin englanninkieliseen julkaisutilaisuuteen keskiviikkona 24. maaliskuuta kello 13–14!

Julkaisutilaisuudessa raportin kirjoittaja Emma Winiecki antaa taustoittavan yleiskatsauksen sukupuolten välisen digitaalisen kuilun nykytilasta ja sen syistä. Lisäksi Winiecki esittelee, miten tilanne vaikuttaa tasa-arvoon sekä naisten ja tyttöjen oikeuksiin.

Winiecki nostaa esiin myös esimerkkejä järjestöjen tasa-arvoa sekä naisten ja tyttöjen oikeuksia edistävästä teknologiapainotteisestä työstä – kuten chattibotista, joka tukee ja antaa neuvoja häirintää, hyväksikäyttöä sekä väkivaltaa kokeneille tytöille ja naisille. Lisäksi Winiecki avaa, minkälainen rooli vaikuttamistyöllä ja tutkimuksella on sen varmistamisessa, että teknologiasta voidaan hyötyä tasavertaisesti.

Raporttia kommentoi tilaisuudessa UN Women Suomen Jaana Hirsikangas ja ulkoministeriön Aki Enkenberg. Tilaisuus järjestetään osana UN Womenin johtamaa Generation Equality -tasa-arvokampanjaa, jossa Suomella on johtava rooli teknologia- ja innovaatiopainotteisessa koalitiossa.

Kutsuthan halutessasi tilaisuuteen myös järjestösi kumppaneita globaalista etelästä.

Päivämäärä ja aika: 24. maaliskuuta 13–14 (Helsinki)

Ilmoittautuminen: Rekisteröidy tällä lomakkeella!

Sijainti: Verkko (Zoom)

Kieli: Englanti

///

Report Launch: The Status of Digital Gender Divide – How Can NGOs Bridge the Gap?

“I can’t think of a better cause than contributing to closing the digital gender divide. This is particularly the case during the COVID-19 pandemic when digital technologies have become our lifeline. The crisis may in fact reinforce the digital gender divide, including through its impact on girls’ education. Now is the time to do something about it.”Boutheina Guermazi, World Bank.

Technology and digital tools are a part of our everyday lives virtually in every corner of the world. But access to technology and the opportunities and benefits that come with it are not equally distributed. Despite progress, the digital gender gap remains an issue nearly everywhere, and the current global COVID-19 pandemic is further widening existing gaps.

Fingo publishes a report on the status of the digital gender divide and the role of NGOs in bridging the gap. You are warmly welcomed to join the report launch on Wednesday 24th of March 13–14 (Helsinki time).

In the launch event the author of the report, Emma Winiecki, gives a broad overview and background on the current state of the digital gender divide, the reasons behind it and the impact it has on gender equality and the rights of women and girls.

Winiecki also provides examples of technology programmes that promote gender equality and the rights of women and girls, conducted both by organizations with a presence in Finland and international organizations – such as a chatbot that supports women and girls who face harassment, abuse and violence. Furthermore, Winiecki will discuss the role of advocacy work and research in ensuring that women and girls can benefit from technology equally.

Commentary to the report will be given by Jaana Hirsikangas from UN Women Finland and Aki Enkenberg from the Finnish Ministry for Foreign Affairs. The launch is organized in connection with the UN Women led Generation Equality campaign where Finland holds a lead role in the Action Coalition that focuses on technology and innovation. 

Please feel free to invite your organization’s partners from the global south to join the event.

Date and time: 24th of March, 13–14 (Helsinki time)

Registration: Sign up with this form

Location: Online (Zoom)

Language: English