30 loka 2019

Järjestön palvelumuotoilu – Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto


Aika:
30.10.2019 – 30.10.2019
Paikkakunta:
Tapahtuman kieli:
Suomi
Maksu:
Koulutus on mahdollista suorittaa oppisopimuskoulutuksena, jolloin se on osallistujalle maksuton. Osallistuminen ilman tutkinnon suorittamista maksaa 3400 euroa + alv.
Järjestäjä:
Allianssi, Fingo, SOSTE ja Suomen Olympiakomitea

Järjestön palvelumuotoilu – Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto käynnistyy Espoossa 30.10.2019

Allianssin, Fingon, SOSTEn ja Suomen Olympiakomitean jäsenille

Allianssi, Fingo, SOSTE ja Suomen Olympiakomitea ovat suunnitelleet jäsenilleen yhteistyössä Rastorin kanssa   Järjestön palvelumuotoilu – Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto -koulutusohjelman.

Koulutus on tarkoitettu järjestössä liiketoiminnan kehittämisestä vastaaville esimiehille sekä järjestössä tuote- tai palvelukehitystehtävissä toimiville. Koulutus sopii henkilöille, jotka toimivat työtehtävissä, joissa on mahdollisuus ja valtuudet ideoida, suunnitella ja toteuttaa järjestön palvelukehitystyötä yhdessä tiimin kanssa. Opiskelun aikana osallistuja soveltaa opittuja asioita järjestön tuotteen tai palvelun kehityshankkeeseen. On tärkeää, että osallistujalla on halu kehittää jotakin uutta tai parempaa.

Koulutus on suunniteltu niin, että opiskelu tapahtuu työssä ja työn ohessa. Koulutuksessa yhdistetään teoriaopetus ja omassa työssä tapahtuva oppiminen toimivaksi kokonaisuudeksi. Opiskelun painopiste on työssäoppimisessa ja osallistuminen edellyttää koulutukseen soveltuvaa työpaikkaa järjestössä koko opiskeluajalle.

Osallistumalla koulutukseen saat uutta osaamista palvelumuotoiluun ja systemaattiseen kehittämiseen, asiakaskokemuksen kehittämiseen, strategian yhteydestä palveluiden kehittämiseen, asiakasarvon tuottamisesta sekä siitä, miten palvelu muotoillaan ketterästi ideasta asiakkaalle merkitykselliseksi palveluksi. Opit lisää myös palvelumuotoilu ja Lean -työkalujen hyödyntämisestä arvoehdotuksen luonnissa sekä käytännön työkalujen käytöstä asiakasymmärryksen ja arvoehdotusten kehittämiseksi. Ennen kaikkea tavoitteena on luoda uutta kiinnostavaa ja kannattavaa järjestötoimintaa palvelumuotoilun keinoin.

Tuote-/palvelukehityksen kohteena koulutuksen aikana voivat olla esimerkiksi uudet palvelut, palvelutuotteet (palvelun tuotteistaminen), digitaaliset palvelut, järjestön tarjoama (tuote-/palvelukokonaisuudet), palvelumuotoilu tai palveluprosessien kehittäminen.

Ohjelma antaa uutta virtaa järjestön palvelumuotoiluun, palvelumuotoilun nykyhaasteisiin vastaavalla sisällöllä ja henkilökohtaisten tarpeiden huomioimisella. Samalla voit suorittaa arvostetun Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon edustamasi järjestön toimintaa ja palveluja kehittäen. Käytännönläheinen ja palvelumuotoilun haasteisiin paneutuva koulutusohjelma antaa järeän käytännön työkalupakin päivittäiseen työhösi. Kehität järjestösi toimintaa, omaa palvelumuotoiluosaamistasi ja verkostoidut muiden osallistujien kanssa.

Ohjelma sisältää laajimmillaan 12 vuorovaikutteista, järjestöalan asiantuntijoiden vetämää koulutuspäivää sekä omaan työhön ja järjestöön liittyviä kehittämistehtäviä. Koulutusohjelman kokonaiskesto on noin vuoden.

Hinta

Koulutus on mahdollista suorittaa oppisopimuskoulutuksena, jolloin se on osallistujalle maksuton. Oppisopimuskoulutus edellyttää työsuhdetta (min. 25 hrs/vko) koko koulutuksen ajalle.

Oppisopimuskoulutukseen sisältyy monimuoto-opetus, sähköinen luentoaineisto, verkko-oppimisympäristön käyttö, tutkinnon suorittaminen ja suorittamisen ohjaus sekä osaamisen arviointi.

Tee hyvä päätös sekä järjestösi, että oman osaamisesi kehittämisen kannalta ja ilmoittaudu mukaan https://www.rastor.fi/jarjeston-palvelumuotoilu

Lisätiedot:

Rastor Oy, Kaija Lehtinen, p. 040 1289 700, kaija.lehtinen@rastor.fi

Fingo ry, Maarit Pihkala, p. 050 317 6689, maarit.pihkala@fingo.fi