idea
Kuva:
Unsplash

Usein kysytyt kysymykset

Miksi Fingo järjestää innovaatiokiihdyttämön?

Haluamme nostaa esiin, miten hienoja ja innovatiivisia järjestöjä Suomessa on ja tukea järjestöjen innovaatiokykyjä. Meillä on globaaleja haasteita ratkottavana, tehdään se yhdessä!  

Mitä järjestöjen innovaatioilla tarkoitetaan?  

Tarkoitamme innovaatiolla uutta toimintatapaa, projektia, teknologista sovellusta tai prosessia, joka toimii paremmin kuin vanhat tavat. Innovaation tulee vastata johonkin isoon yhteiskunnalliseen haasteeseen ja olla yhdessä kehitetty. Innovaatio on monistettavissa erilaisiin olosuhteisiin.  

Meillä ei ole vielä valmista ajatusta, voimmeko silti osallistua?

Voitte osallistua alustavalla idealla. Jos osaat vastata kiihdyttämön ilmoittautumislomakkeen kysymyksiin, on sinulla kehittämisen arvoinen idea.

Otetaanko kaikki hakijat mukaan kiihdyttämöön?

Mukaan pääsee 15 parasta ideaa. Ideat valitaan kolmen kriteerin perusteella: mahdollisuus skaalautuvuuteen, mahdollisuus yhteisölähtöiseen kehittämiseen sekä globaalien teemojen parissa toimiminen.  

Olemme jo täysinoppineita innovaattoreita, emmekä siksi halua mukaan prosessiin. Voimmeko silti osallistua jotenkin?

Kyllä! Ennen lopputapahtumaa tämän vuoden loppupuolella avaamme haun myös jo toteutetuille innovaatioille. Voitte lähettää innovaationne tässä kategoriassa mukaan lopputapahtumaan ja voittaa palkinnon.  

Miksi prosessi on niin pitkä?

Innovaatiot ja uuden kehittäminen vaatii aikaa. Jotta saisimme aikaan mullistavia tuloksia, prosessiin täytyy irrottaa resursseja.  

Meillä ei ole mahdollisuutta olla paikalla bootcampissa. Voimmeko silti osallistua?

Kaikkien osallistujien toivotaan lähettävän mieluiten kaksi edustajaa kumpaankin bootcampiin. Kiihdyttämöön osallistuminen on mielekästä, mikäli siihen on mahdollista panostaa ja olla paikalla.  

Haluaisimme tehdä yhteistyötä toisen järjestön kanssa. Onko se mahdollista?  

On. Jos kiihdyttämöön tulee hakemuksia, joissa on yhteystyöpotentiaalia, ehdotamme näille järjestöille yhteistyötä.  

Kuinka paljon aikaa osallistuminen vaatii?

Osallistuminen vaatii läsnäolon bootcampilla (yhteensä puolitoista päivää), läsnäolon päätapahtumassa (iltapäivä-ilta) ja jonkin verran itsenäistä työskentelyaikaa, sekä aikaa mentorien tapaamiseen.  

Emme ole Fingon jäsen, voimmeko silti osallistua?

Voitte! Kannattaa kuitenkin harkita jäsenyyttä. Lue lisätietoa jäseneksi liittymisestä.