11 marras 2014

Kehityspoliittinen päivä


Aika:
11.11.2014 12:30 – 16:30
Osoite:
Finlandia-talo, Veranda 2, Mannerheimintie 13 E
Paikkakunta:
Maksu:
ilmainen
Järjestäjä:
Kepa

Dollari köyhälle päivässä? Vai ovatko maailman 85 rikkainta tilivelvollisia 3,5 miljardille köyhimmälle? Eriarvoisuuden ei ole pakko olla tulevaisuutta.

[in english below]

Eriarvoisuus on aikamme suurimpia haasteita ja kestävän kehityksen este. Sen lisääntymisestä on merkkejä Suomessa ja globaalisti. Eriarvoisuus ei ole vain taloudellinen kysymys vaan näkyy myös sosiaalisissa suhteissa ja ihmisten vaikutusmahdollisuuksissa.

Kehityspoliittinen päivä tarjoaa tuoreita näkökulmia eriarvoisuuteen. Keskustelijoina on yhteiskunnallisia vaikuttajia eri sektoreilta sekä kansainvälisiä vieraita.

Päivästä saa myös eväitä järjestöjen käytännön työhön. Mikä on järjestöjen rooli eriarvoistuvassa maailmassa? Miten haastamme ihmiset mukaan muutokseen Suomessa?

Tapahtuman jälkeen avataan järjestöjen yhteinen Maailmantalouden tekijät -eduskuntavaalikampanja.

Tilaisuuden kielinä ovat suomi ja englanti. Kahvitarjoilu.

Sitovat ilmoittautumiset 3. marraskuuta mennessä.

Tapahtuma myös Facebookissa.

Seuraa tapahtumaa ja osallistu keskusteluun Twitterissä #eriarvoisuus!

***

OHJELMA

Näkökulmia eriarvoisuuteen

12:00 Ilmoittautuminen aukeaa

12:30 Avaussanat Ritva Semi, Kepan varapuheenjohtaja

Miksi pitäisi keskittyä eriarvoisuuteen eikä köyhyyteen? Alison Holder, Oxfam

Debatit:

  • Mitkä ovat kasvun rajat? Mari Panzar-Kallio, Sitra & Timo Tyrväinen, Aktia Pankki
  • Eriarvoisuus - luonnollinen osa yhteiskuntaa? Frank Johansson, Amnesty & Anders Ekholm, Ajatuspaja Libera
  • Kuka hyötyy eriarvoisuudesta? Anu-Tuija Lehto, SAK & Henri Purje, tutkija ja järjestöaktiivi
  • Järjestöjen kommenttipuheenvuorot
  • Juontaja Olli Seuri

14:45 Kahvitauko

Järjestöjen rooli eriarvoistuvassa maailmassa

15:15 Uusi fokus järjestöjen työlle Mari-Helene Kaber, Concord DARE forum

Näin haastamme ihmiset mukaan muutokseen: järjestöesimerkkejä

Päätössanat Timo Lappalainen, Kepan toiminnanjohtaja

16:30 Tilaisuus päättyy

17:00 Maailmantalouden tekijät -eduskuntavaalikampanjan avajaiset

***

Development Policy Day

Time and venue: 11th November 12.30-16.30 Finlandia Hall, Veranda 2 (Mannerheimintie 13 E).

One dollar for the poor? Or should the 85 richest people be accountable for the poorest half of the world? Inequality doesn´t have to be the future!

Inequality is one of the biggest challenges today and a hindrance for sustainable development. As a rising global trend it is also becoming more visible in Finland. Inequality is not only a matter of economics but also of societal relationships and people´s ability to make a change.

You are most wellcome to participate in Kepa´s Development Policy Day on 11th November. This year the Finnish and international keynote speakers provide us with various angles to inequality.

The second half of the day is dedicated to Finnish CSOs: How does inequality challenge us? How can we involve Finnish people to create a change?

Kepa´s and member organisations´ general election campaign will be launched after the event.

The languages of the event are Finnish and English. Coffee will be served.

Registration is required by 3rd November.

***

PROGRAMME

Viewpoints on inequality

12:00 Registration opens

12:30 Opening words Ritva Semi, Vice-Chair of Kepa

Why should we focus on inequality instead of poverty? Alison Holder, Oxfam

Debates:

  • What are the limits of growth? Mari Panzar-Kallio, Sitra & Timo Tyrväinen, Aktia Bank
  • Inequality - a natural part of society? Frank Johansson, Amnesty & Anders Ekholm, Ajatuspaja Libera
  • Who benefits from inequality? Anu-Tuija Lehto, SAK & Henri Purje, researcher and activist
  • CSO comments
  • Moderator Olli Seuri

14:45 Coffee

How the increase of inequality challenges Finnish CSOs

15:15 A new focus for CSO work Mari-Helene Kaber, Concord DARE forum

How can we challenge people in order to create a change: sharing examples of CSO work

Summing up and closing remarks, Timo Lappalainen, Executive Director of Kepa

16:30 End of the programme

17:00 Launch of Maailmantalouden tekijät - the general election campaign of Kepa and member organisations

 


Yhteystiedot:
Järjestökoordinaattori Sanna Rekola, +358 50 317 6697 sanna.rekola@kepa.fi