Eduskuntapuolueiden kannat

Keskusta - logo

”Suomen kehitysyhteistyön määrärahoja on asteittain nostettava kohti kansainvälistä tavoitetta, 0,7 % BKTL:sta. Tämän saavuttamiseksi on tehtävä realistinen aikataulu, johon hallitukset sitoutuvat.”

Keskustan eduskuntavaaliohjelma 2019
Kokoomus-logo

”Luodaan uskottava tiekartta kehitysyhteistyön 0,7 %:n BKT-osuuden saavuttamiseen.”

Kokoomuksen vaaliohjelma 2019
Vihreä liitto - logo

”Tehdään Suomesta vihdoin vastuullinen Pohjoismaa: nostetaan kehitysyhteistyön määrärahat YK:ssa määriteltyyn 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta.”

Vihreiden eduskuntavaaliohjelma 2019
Vasemminstoliiton logo

”Suomi korottaa kehitysyhteistyöbudjettiaan vuosittain siten, että saavutetaan 0,7 prosentin bruttokansantulo-osuus. Kaikista köyhimpien maiden osuus tästä on vähintään 0,2 prosenttia.”

Vasemmistoliiton eduskuntavaaliohjelma 2019
Kristillisdemokraatit-logo

”Olemme sitoutuneet tavoitteeseen nostaa Suomen kehitysyhteistyövarojen määrää vähitellen 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta. Kansalaisjärjestöjen osuutta kaikesta kehitysyhteistyöstä on kasvatettava.”

Kristillisdemokraattien eduskuntavaaliohjelma 2019
Sininen tulevaisuus -logo

Ei mainintaa vaaliohjelmassa. Periaateohjelmassa (2018) kannatetaan humanitääristä kriisiapua konfliktialueille, mutta suhtaudutaan kriittisesti perinteiseen julkisesti rahoitettuun kehitysapuun.