Matti Aalto
SKP
12 Oulu

Matti Aalto

”Kannatan kehitysyhteistyömäärärahojen nostamista ainakin 0,7% BKTsta, ja avun suuntaamista paremmin paikalllisten resurssien vahvistamiseen.”
Pirkka Aalto
KD
13 Lappi

Pirkka Aalto

"Kehitysyhteistyövarojemme määrä tulee nostaa 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta. Rahoja pitää kohdistaa mm. ilmastoa säästävään energiateknologiaan sekä kestävään ravinnontuotantoon."
Mikko Aaltonen
Vas.
07 Pirkanmaa

Mikko Aaltonen

"Suomen on kannettava vastuunsa. Kehitysyhteistyön määrärahojen osuus on nostettava 0,7 prosenttiin bruttokansantuotteesta."
Sirpa Acquah
FP
02 Uusimaa

Sirpa Acquah

”Suomi pystyy auttamaan heikoimmassa asemassa olevia, kehitysrahoitukseen varatusta summasta ei saa leikata. Suomen tulee nostaa kehitysyhteistyörahoitustansa 0,7 prosenttiin bruttokansantuotteesta.”
Anders Adlercreutz
RKP
02 Uusimaa

Anders Adlercreutz

"Kehitysyhteistyö on minulle tärkeää, koska ihmisinä kannamme vastuuta paitsi itsestämme myös muista - ja yhteisestä tulevaisuudestamme."
Liisa Ahonen
KD
08 Kaakkois-Suomi

Liisa Ahonen

"Haluan olla tukemassa kehitysyhteistyötä,sillä saadaan naisten ja lasten asemaa paremmaksi."
Timo Ahvenainen
Vihr.
12 Oulu

Timo Ahvenainen

"Tarvitsemme rikkaiden maiden rahoittaman 'Marshall-avun' Afrikkaan ja Lähi-itään, jotta paikalliset yhteiskunnat saataisiin toimimaan, konfliktit loppumaan ja ihmisille mahdollisuus parantaa elintasoaan omalla kotisedulla. Tämä hyödyttäisi myös Eurooppaa lisääntyvän kaupankäynnin ja vähenevien pakolaiskriisien seurauksena."
Jenni Aikio
Vihr.
08 Kaakkois-Suomi

Jenni Aikio

”Olemme sitoutuneet YK:n tavoitteeseen nostaa kehitysyhteistyön määrärahat 0,7 % BKT:sta. Suomen pitää jatkaa työtä erityisesti tyttöjen ja naisten aseman edistämiseksi niissä maissa, joissa tilanne on kaikista heikoin.”
Nina Aitola
KD
06 Häme

Nina Aitola

"Olen ehdottomasti sitä mieltä, että Suomen pitää korottaa osuuttaan 0,38 kohti tavoitetta 0,70. Parasta tapa auttaa ihmisiä on tukea heidän elämäänsä omassa kotimaissaan ja auttaa heitä kehittymään siellä. Kukapa kotimaastaan haluaisi lähteä muualle, jos ei ole välttämätöntä."
Laura Ala-Kokko
Vihr.
10 Vaasa

Laura Ala-Kokko

"Kehitysyhteistyö auttaa ihmisiä nousemaan äärimmäisestä köyhyydestä omille jaloilleen,. Sen avulla yhä useampi lapsi pääsee kouluun ja nainen saa ehkäisyn. Kehitysyhteistyön avulla teemme maailmasta vakaamman paikan meille kaikille."
Sari Sanneli Alakulppi
Vihr.
13 Lappi

Sari Sanneli Alakulppi

"0,7% on lähtökohta, ei mikään kaukainen tulevaisuuden tavoite! Onneksi noloudesta pääsee yksinkertaisella päätöksellä. Meillä on vastuu ja meillä on myös resurssit."
Alviina Alametsä
Vihr.
01 Helsinki

Alviina Alametsä

"Kannatan lämpimästi kehitysyhteistyörahoituksen nostamista. Olen itsekin työskennellyt alan hankkeiden parissa. Kehitysyhteistyö tutkitusti esimerkiksi parantaa lasten lukutaitoa, edistää ympäristönsuojelua ja ihmisoikeuksia ja pelastaa henkiä. On harvoja tehtäviä, jotka olisivat tärkeämpiä. Siksi välittämisen ja auttamisen työn arvostusta ja rahoitusta tulee nostaa sekä Suomessa että kansainvälisesti."
Outi Alanko-Kahiluoto
Vihr.
01 Helsinki

Outi Alanko-Kahiluoto

"Globaalit ongelmat vaativat paitsi paikallisia, myös globaaleja ratkaisuja. Kehitysyhteistyö on tapa kantaa globaalia vastuuta tekemällä tekoja, joilla on mittava paikallinen – ja globaali – merkitys. Ilmastonmuutos, siitä seuraava köyhyys ja pakolaisuus ovat asioita, joiden ratkaisemiseen tarvitaan tässä ajassa kehitysyhteistyötä – enemmän kuin koskaan. Siksi kannatan kehitysyhteistyön määrärahojen merkittävää nostamista."
Sonja Alaraatikka
Vihr.
13 Lappi

Sonja Alaraatikka

"Tuen kehitysyhteistyötä, koska 'kestävyysvajeesta' huolimatta Suomi on hyvinvoiva ja vauras maa. Globaalin eriarvoisuuden väheneminen edistää rauhaa ja on myös Suomen etu."
Lotta Alhonnoro
Vihr.
10 Vaasa

Lotta Alhonnoro

"Suomen on kannettava globaali vastuunsa ja autettava kaikkein heikoimmassa asemassa olevia. Emme voi vain katsoa sivusta - ihmisiä on autettava siellä, missä hätä on kaikkein suurin."
Li Andersson
Vas.
03 Varsinais-Suomi

Li Andersson

"Ilmaston lämpeneminen ja vaurauden kasautuminen ovat globaaleja ongelmia, jotka vaikuttavat ihmisten elämään kaikkialla. Kehitysyhteistyöllä edistetään kestävää kehitystä ja oikeudenmukaisuutta koko maailmassa, ja se on siksi koko maailman etu."
Petri Antikainen
Liike Nyt
07 Pirkanmaa

Petri Antikainen

"On hyvä auttaa ja rahoittaa kehitysmaita ja niiden ihmisiä siellä, missä he tarvitsevat apua, eli heidän omassa kotimaassaan eli tämä kehitysyhteistyörahoitus menee oikeaan osoitteeseen ja siksi sen pitää olla oikealla tasolla."
Pentti Arajärvi
SDP
01 Helsinki

Pentti Arajärvi

"Kestävän sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen luomisessa ei kukaan saa kohtuuttomasti kärsiä eikä etuoikeutettuja saa olla. Kestävän ympäristöllisen kehityksen edellytys on ilmastomuutoksen torjunta."
Katju Aro
FP
01 Helsinki

Katju Aro

"On noloa ja väärin, että Suomi on leikannut kehitysyhteistyöstä aikana, jolloin ilmastonmuutoksesta johtuvat muutokset kuten kuivuus ja elinkeinojen katoaminen vain lisää toimivan kehitysyhteistyön tarvetta, ja liikkeellä on myös sen seurauksena enemmän pakolaisia kuin koskaan. Haluan rakentaa maailmaa, jossa maapallon resurssit jakautuvat oikeudenmukaisesti kaikille. Siksi kehitysyhteistyön määrärahat on nostettava prosenttiin Suomen bruttokansantuotteesta. Tästä vähintään 0,3% tulee ohjata kaikista hauraimmille valtioille."
Aila Asikainen
KD
08 Kaakkois-Suomi

Aila Asikainen

”Olen työssäni nähnyt, miten kehitysyhteistyöjärjestöt eri puolilla maailmaa ovat parantaneet etenkin lasten, naisten ja vammaisten oloja monissa maissa. Se on työtä, jolla voi muuttaa maailmaa.”
Leena Askeli
KD
12 Oulu

Leena Askeli

"Hyvinvointia rakennetaan hyvillä arvoilla - lähellä ja kaukana!"
Antti Astikainen
Vas.
08 Kaakkois-Suomi

Antti Astikainen

"Maailma on yhteinen ja me olemme täällä toisiamme, emme vain itseämme varten".
Mira-Veera Auer
Vas.
01 Helsinki

Mira-Veera Auer

"Oikeudenmukainen maailma kuuluu kaikille! Suomen pitää olla eturintamassa köyhyyden ja ihmisoikeusloukkausten torjumisessa. Poliittiset päätökset ratkaisevat ja ne ovat arvovalintoja. Vaaleissa ratkaistaan, haluammeko hyvinvointia kaikille vai vain harvoille?"
Hannamari Auvinen
KD
02 Uusimaa

Hannamari Auvinen

"Haluan tukea kehitysyhteistyötä, koska se auttaa etenkin heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä, erityisesti naisia- ja lapsia sekä sairaita ja vanhuksia. Kehitysyhteistyön avulla voidaan parantaa naisten asemaa, edistää globaalia kansanterveyttä sekä tukea lasten, nuorten ja naisten kouluttautumista sekä työllistymistä."
Sari Auvinen
SDP
13 Lappi

Sari Auvinen

"Kehitysyhteistyön avulla on mahdollista tukea eri tavoin ihmisten elämistä ja toimeentuloa omilla kotiseuduillaan. Eteenkin naisten kouluttautumisen mahdollistaminen ja elinolosuhteiden parantaminen lisää koko perheen hyvinvointia. Meillä on mahdollisuus nostaa kehitysyhteistyöhön käytettävä osuus 0,7%:iin ja ylikin jos vain tahtoa löytyy."
May-Gret Axell
KD
10 Vaasa

May-Gret Axell

”Meillä on kaikki osamme tätä maapalloa ja kanssaihmisiä pitää auttaa kun olemme rikas maa. Sydän sen sanoo.”
Jouni Backman
SDP
08 Kaakkois-Suomi

Jouni Backman

"Suomi on monilla mittareilla maailman kärkimaita. Tähän on pyrittävä myös kehitystyhteistyön osalta. Niin sen määrässä kuin laadussakin. Köyhimmiltä ei pidä leikata tältäkään osin."
Marja Berg
Vihr.
09 Savo-Karjala

Marja Berg

"Kehitysyhteistyörahat on nostettava 0.7 %:iin. Kehitysyhteistyön painopiste pitää olla lapsien ja nuorien koulutuksessa ja naisten työllistymisessä sekä yrittäjyydessä."
Eva Biaudet
RKP
01 Helsinki

Eva Biaudet

"Kyllä, tuen kehitysyhteistyövarojen nostoa 0,7 % ensi vaalikaudella (kuten RKP:n vaaliohjelmassa lupaamme) ja vähitellen sen jälkeen 1 %. Olen kuulunut prosenttiliikkeeseen koko aikuisikäni ja maksan itse vapaaehtoisesti kehitysyhteistyötä tekevälle järjestölle tukea joka kuukausi."
Silja Borgarsdóttir-Sandelin
RKP
01 Helsinki

Silja Borgarsdóttir Sandelin

”Finland ska vara en pålitlig aktör i det internationella samarbetet, en nation som tar ansvar i bistånds­ politiken och ett land som riktar minst 0,7 % av bnp till bistånd.”
Mika Byman
Vas.
08 Kaakkois-Suomi

Mika Byman

"Hädänalaisia ihmisiä on autettava. Apu toimii parhaiten siellä, missä ihmiset ovat. On tärkeää auttaa ihmisiä selviytymään päivittäisistä perustarpeista. Koulutusta, ohjausta, tukea ja apuvälineitä oman elämän haltuun ottamiseksi."
Björn Cederberg
KD
09 Savo-Karjala

Björn Cederberg

”Suomi on yksi maailman rikkaimmista kansakunnista BKT:lla mitattuna. On oikein ja kohtuullista, että Suomi on kantamassa omaa vastuutaan muiden auttamiseksi ja tukemiseksi kehitysyhteistyön kautta. Tavoitteena oli pitkään saavuttaa 0,7 % tason BKT:sta. Sitä ei ole saavutettu. Nyt voisi olla sen aika.”
Sointu Conde
FP
02 Uusimaa

Sointu Conde

"Kehitysyhteistyö on tärkeää, koska kysymys on oikeudenmukaisuudesta. Äärimmäisessä köyhyydessä eläviä ihmisiä, joista hyvin suuri osa on naisia, voidaan kehitysyhteistyön avulla auttaa hyödyntämään omaa elinympäristöään ja löytämään uusia tapoja elinolojensa parantamiseksi."
Krista Dachauer
KD
11 Keski-Suomi

Krista Dachauer

”Kehitysyhteistyö on vaikuttavin keino auttaa heikommassa asemassa olevia ihmisiä. Apu hyödyttää erityisesti naisia ja lapsia tehokkaammin, kuin monet muut tuen muodot.”
Fatim Diarra
Vihr.
01 Helsinki

Fatim Diarra

”Minä en ole koskaan ajatellut, että elämme tyhjiössä. Globaali solidaarisuus on minulle asia jonka opin kotona. Planeettamme suurinta haastetta, eli ilmastonmuutosta ei mikään maa yksin torju.”
Kristiina Drotár
KD
02 Uusimaa

Kristiina Drotár

"Suomi on teknologian kärkimaita, ja voimme auttaa kehittyviä maita ilmastonmuutoksen hillintään. Voimme kohdistaa kehitysyhteistyörahoja esimerkiksi energiateknologiaan ja kestävään ravinnontuotantoon."
Tiina Edelman
Vihr.
06 Häme

Tiina Edelman

"Köyhyyttä tulee torjua kaikkialla maailmassa ja se tapahtuu parhaiten kehitysyhteistyön turvin. Autetaan ihmisiä auttamaan itseään heidän omassa maassaan, omassa kultuurissaan, omannäköisesti!"
Elie el-Khouri
KD
01 Helsinki

Elie el-Khouri

"Tavoitteenani on aina auttaa ihmisiä heidän omassa kotimaassaan."
Tiina Elo
Vihr.
02 Uusimaa

Tiina Elo

"Kehitysyhteistyöllä autamme kaikkein heikoimmassa asemassa olevia. Määrärahoja on lisättävä erityisesti ilmastonmuutoksen torjuntaan, koulutukseen sekä tyttöjen ja naisten aseman parantamiseen."
Eeva-Johanna Eloranta
SDP
03 Varsinais-Suomi

Eeva-Johanna Eloranta

”Kannatan kehitysyhteistyötä, sillä sen avulla voidaan vähentää globaalia eriarvoisuutta ja köyhyyttä, parantaa naisten sekä tyttöjen asemaa ja hidastaa ilmastonmuutosta.”
Sari Essayah
KD
09 Savo-Karjala

Sari Essayah

"Kestävä ruokaturva, vesihuolto, tyttöjen ja naisten koulutus ja yrittäjyyteen kannustaminen, metsitys, hyvä hallinto ja konfliktien hallinta. Tässä joitain asioita, mitä Suomen kehitysyhteistyöllä on edistetty. Tärkein osa kehitysyhteistyöstä tapahtuu ihmisten tasolla. Tehdyt leikkaukset ovat siksi sattuneet kipeimmin kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhön. Kannatamme polkua kohti 0,7% tavoitetta."
Sonja Falk
KD
06 Häme

Sonja Falk

"Laadukas kehitysyhteistyö on paitsi inhimillisesti perusteltua myös suomalaisten etu. Globaalit haasteet, kuten kasvava pakolaisuus, pandemioiden uhka sekä ilmastonmuutos vaativat panostuksia ja työtä etenkin Afrikassa ja Aasiassa."
Tarja Filatov
SDP
06 Häme

Tarja Filatov

"Eriarvoisuuden ehkäisy on aikamme kärkihaaste. Lapsuudesta ei tule uusintaa. Jokaisella lapsella on oikeus hyvään elämään ja kasvaa täyteen potentiaaliinsa. Suomella on varaa tukea yhdenvertaisuutta."
Mervi Grönfors
SKP
07 Pirkanmaa

Mervi Grönfors

"Suomella on varaa auttaa. Auttaminen on arvovalinta, jota meillä ei ole varaa jättää tekemättä."
Tuomo Grundström
Vas.
04 Satakunta

Tuomo Grundström

"Joskus sitä sanotaan, että maailmasta pitää tehdä parempi paikka. Siinä on se virhe, että maailma ei ole mikään paikka, vaan yksi ja jakamaton. Maailmassa on kaikenlaisia paikkoja, joitten pitää elää yhdessä ja tukea toisiaan."
Olga Haapa-aho
Vihr.
07 Pirkanmaa

Olga Haapa-aho

"Meidän pitää kantaa vastuumme myös globaalin eriarvoisuuden torjumisesta ja kaikkien ihmisten hyvinvoinnista. Kehitysyhteistyövarojen nostolla voidaan tukea muun muassa tyttöjen koulutusta, pienyrittäjyyttä, sairauksien ennaltaehkäisyä ja kestävää ruoan tuotantoa. Meillä on varaa yhteistyöhön, joka tukee kestävää ja oikeudenmukaista kehitystä köyhissä maissa."
Satu Haapanen
Vihr.
12 Oulu

Satu Haapanen

"Olen nähnyt, kuinka suomalaiset järjestöt tarjoavat laadukasta koulutusta kaikkien köyhimmille lapsille ja nuorille. Kehitysyhteistyö on parasta rauhan, demokratian ja tasa-arvon edistämistyötä."
Tuula Haatainen
SDP
01 Helsinki

Tuula Haatainen

"Kehitysyhteistyön tavoite on, että yhteisöjen jäsenet kykenevät itse auttamaan itseään ja yhteisöään. Päämääränä on oikeudenmukaisempi yhteiskunta. Vakaa ja tasa-arvoinen maailma on meidän kaikkien etu."
Pekka Haavisto
Vihr.
01 Helsinki

Pekka Haavisto

”Kehitysyhteistyö on tärkeä osa Suomen ulkopolitiikkaa. Kahdenvälisen yhteistyön lisäksi on tärkeää, että Suomi tukee myös YK:ta ja sen alajärjestöjä köyhyyden poistamisessa, naisten aseman parantamisessa ja rauhan rakentamisessa. Suomella on varaa tehdä oma osansa. Kansalaisjärjestöille kiitos siitä, että ne ovat viime vuosina tehneet mittavaa työtä määrärahaleikkauksista huolimatta.”
Taru Hallikainen
FP
12 Oulu

Taru Hallikainen

”Pystymme parempaan.”