Matti Aalto
SKP
12 Oulu

Matti Aalto

”Kannatan kehitysyhteistyömäärärahojen nostamista ainakin 0,7% BKTsta, ja avun suuntaamista paremmin paikalllisten resurssien vahvistamiseen.”
Pirkka Aalto
KD
13 Lappi

Pirkka Aalto

"Kehitysyhteistyövarojemme määrä tulee nostaa 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta. Rahoja pitää kohdistaa mm. ilmastoa säästävään energiateknologiaan sekä kestävään ravinnontuotantoon."
Sirpa Acquah
FP
02 Uusimaa

Sirpa Acquah

”Suomi pystyy auttamaan heikoimmassa asemassa olevia, kehitysrahoitukseen varatusta summasta ei saa leikata. Suomen tulee nostaa kehitysyhteistyörahoitustansa 0,7 prosenttiin bruttokansantuotteesta.”
Anders Adlercreutz
RKP
02 Uusimaa

Anders Adlercreutz

"Kehitysyhteistyö on minulle tärkeää, koska ihmisinä kannamme vastuuta paitsi itsestämme myös muista - ja yhteisestä tulevaisuudestamme."
Timo Ahvenainen
Vihr.
12 Oulu

Timo Ahvenainen

"Tarvitsemme rikkaiden maiden rahoittaman 'Marshall-avun' Afrikkaan ja Lähi-itään, jotta paikalliset yhteiskunnat saataisiin toimimaan, konfliktit loppumaan ja ihmisille mahdollisuus parantaa elintasoaan omalla kotisedulla. Tämä hyödyttäisi myös Eurooppaa lisääntyvän kaupankäynnin ja vähenevien pakolaiskriisien seurauksena."
Jenni Aikio
Vihr.
08 Kaakkois-Suomi

Jenni Aikio

”Olemme sitoutuneet YK:n tavoitteeseen nostaa kehitysyhteistyön määrärahat 0,7 % BKT:sta. Suomen pitää jatkaa työtä erityisesti tyttöjen ja naisten aseman edistämiseksi niissä maissa, joissa tilanne on kaikista heikoin.”
Nina Aitola
KD
06 Häme

Nina Aitola

"Olen ehdottomasti sitä mieltä, että Suomen pitää korottaa osuuttaan 0,38 kohti tavoitetta 0,70. Parasta tapa auttaa ihmisiä on tukea heidän elämäänsä omassa kotimaissaan ja auttaa heitä kehittymään siellä. Kukapa kotimaastaan haluaisi lähteä muualle, jos ei ole välttämätöntä."
Laura Ala-Kokko
Vihr.
10 Vaasa

Laura Ala-Kokko

"Kehitysyhteistyö auttaa ihmisiä nousemaan äärimmäisestä köyhyydestä omille jaloilleen,. Sen avulla yhä useampi lapsi pääsee kouluun ja nainen saa ehkäisyn. Kehitysyhteistyön avulla teemme maailmasta vakaamman paikan meille kaikille."
Sari Sanneli Alakulppi
Vihr.
13 Lappi

Sari Sanneli Alakulppi

"0,7% on lähtökohta, ei mikään kaukainen tulevaisuuden tavoite! Onneksi noloudesta pääsee yksinkertaisella päätöksellä. Meillä on vastuu ja meillä on myös resurssit."
Outi Alanko-Kahiluoto
Vihr.
01 Helsinki

Outi Alanko-Kahiluoto

"Globaalit ongelmat vaativat paitsi paikallisia, myös globaaleja ratkaisuja. Kehitysyhteistyö on tapa kantaa globaalia vastuuta tekemällä tekoja, joilla on mittava paikallinen – ja globaali – merkitys. Ilmastonmuutos, siitä seuraava köyhyys ja pakolaisuus ovat asioita, joiden ratkaisemiseen tarvitaan tässä ajassa kehitysyhteistyötä – enemmän kuin koskaan. Siksi kannatan kehitysyhteistyön määrärahojen merkittävää nostamista."
Sonja Alaraatikka
Vihr.
13 Lappi

Sonja Alaraatikka

"Tuen kehitysyhteistyötä, koska 'kestävyysvajeesta' huolimatta Suomi on hyvinvoiva ja vauras maa. Globaalin eriarvoisuuden väheneminen edistää rauhaa ja on myös Suomen etu."
Lotta Alhonnoro
Vihr.
10 Vaasa

Lotta Alhonnoro

"Suomen on kannettava globaali vastuunsa ja autettava kaikkein heikoimmassa asemassa olevia. Emme voi vain katsoa sivusta - ihmisiä on autettava siellä, missä hätä on kaikkein suurin."
Li Andersson
Vas.
03 Varsinais-Suomi

Li Andersson

"Ilmaston lämpeneminen ja vaurauden kasautuminen ovat globaaleja ongelmia, jotka vaikuttavat ihmisten elämään kaikkialla. Kehitysyhteistyöllä edistetään kestävää kehitystä ja oikeudenmukaisuutta koko maailmassa, ja se on siksi koko maailman etu."
Petri Antikainen
Liike Nyt
07 Pirkanmaa

Petri Antikainen

"On hyvä auttaa ja rahoittaa kehitysmaita ja niiden ihmisiä siellä, missä he tarvitsevat apua, eli heidän omassa kotimaassaan eli tämä kehitysyhteistyörahoitus menee oikeaan osoitteeseen ja siksi sen pitää olla oikealla tasolla."
Aila Asikainen
KD
08 Kaakkois-Suomi

Aila Asikainen

”Olen työssäni nähnyt, miten kehitysyhteistyöjärjestöt eri puolilla maailmaa ovat parantaneet etenkin lasten, naisten ja vammaisten oloja monissa maissa. Se on työtä, jolla voi muuttaa maailmaa.”
May-Gret Axell
KD
10 Vaasa

May-Gret Axell

”Meillä on kaikki osamme tätä maapalloa ja kanssaihmisiä pitää auttaa kun olemme rikas maa. Sydän sen sanoo.”
Eva Biaudet
RKP
01 Helsinki

Eva Biaudet

"Kyllä, tuen kehitysyhteistyövarojen nostoa 0,7 % ensi vaalikaudella (kuten RKP:n vaaliohjelmassa lupaamme) ja vähitellen sen jälkeen 1 %. Olen kuulunut prosenttiliikkeeseen koko aikuisikäni ja maksan itse vapaaehtoisesti kehitysyhteistyötä tekevälle järjestölle tukea joka kuukausi."
Silja Borgarsdóttir-Sandelin
RKP
01 Helsinki

Silja Borgarsdóttir Sandelin

”Finland ska vara en pålitlig aktör i det internationella samarbetet, en nation som tar ansvar i bistånds­ politiken och ett land som riktar minst 0,7 % av bnp till bistånd.”
Björn Cederberg
KD
09 Savo-Karjala

Björn Cederberg

”Suomi on yksi maailman rikkaimmista kansakunnista BKT:lla mitattuna. On oikein ja kohtuullista, että Suomi on kantamassa omaa vastuutaan muiden auttamiseksi ja tukemiseksi kehitysyhteistyön kautta. Tavoitteena oli pitkään saavuttaa 0,7 % tason BKT:sta. Sitä ei ole saavutettu. Nyt voisi olla sen aika.”
Sointu Conde
FP
02 Uusimaa

Sointu Conde

"Kehitysyhteistyö on tärkeää, koska kysymys on oikeudenmukaisuudesta. Äärimmäisessä köyhyydessä eläviä ihmisiä, joista hyvin suuri osa on naisia, voidaan kehitysyhteistyön avulla auttaa hyödyntämään omaa elinympäristöään ja löytämään uusia tapoja elinolojensa parantamiseksi."
Krista Dachauer
KD
11 Keski-Suomi

Krista Dachauer

”Kehitysyhteistyö on vaikuttavin keino auttaa heikommassa asemassa olevia ihmisiä. Apu hyödyttää erityisesti naisia ja lapsia tehokkaammin, kuin monet muut tuen muodot.”
Fatim Diarra
Vihr.
01 Helsinki

Fatim Diarra

”Minä en ole koskaan ajatellut, että elämme tyhjiössä. Globaali solidaarisuus on minulle asia jonka opin kotona. Planeettamme suurinta haastetta, eli ilmastonmuutosta ei mikään maa yksin torju.”
Tiina Edelman
Vihr.
06 Häme

Tiina Edelman

"Köyhyyttä tulee torjua kaikkialla maailmassa ja se tapahtuu parhaiten kehitysyhteistyön turvin. Autetaan ihmisiä auttamaan itseään heidän omassa maassaan, omassa kultuurissaan, omannäköisesti!"
Elie el-Khouri
KD
01 Helsinki

Elie el-Khouri

"Tavoitteenani on aina auttaa ihmisiä heidän omassa kotimaassaan."
Tiina Elo
Vihr.
02 Uusimaa

Tiina Elo

"Kehitysyhteistyöllä autamme kaikkein heikoimmassa asemassa olevia. Määrärahoja on lisättävä erityisesti ilmastonmuutoksen torjuntaan, koulutukseen sekä tyttöjen ja naisten aseman parantamiseen."
Eeva-Johanna Eloranta
SDP
03 Varsinais-Suomi

Eeva-Johanna Eloranta

”Kannatan kehitysyhteistyötä, sillä sen avulla voidaan vähentää globaalia eriarvoisuutta ja köyhyyttä, parantaa naisten sekä tyttöjen asemaa ja hidastaa ilmastonmuutosta.”
Sari Essayah
KD
09 Savo-Karjala

Sari Essayah

"Kestävä ruokaturva, vesihuolto, tyttöjen ja naisten koulutus ja yrittäjyyteen kannustaminen, metsitys, hyvä hallinto ja konfliktien hallinta. Tässä joitain asioita, mitä Suomen kehitysyhteistyöllä on edistetty. Tärkein osa kehitysyhteistyöstä tapahtuu ihmisten tasolla. Tehdyt leikkaukset ovat siksi sattuneet kipeimmin kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhön. Kannatamme polkua kohti 0,7% tavoitetta."
Tarja Filatov
SDP
06 Häme

Tarja Filatov

"Eriarvoisuuden ehkäisy on aikamme kärkihaaste. Lapsuudesta ei tule uusintaa. Jokaisella lapsella on oikeus hyvään elämään ja kasvaa täyteen potentiaaliinsa. Suomella on varaa tukea yhdenvertaisuutta."
Mervi Grönfors
SKP
07 Pirkanmaa

Mervi Grönfors

"Suomella on varaa auttaa. Auttaminen on arvovalinta, jota meillä ei ole varaa jättää tekemättä."
Satu Haapanen
Vihr.
12 Oulu

Satu Haapanen

"Olen nähnyt, kuinka suomalaiset järjestöt tarjoavat laadukasta koulutusta kaikkien köyhimmille lapsille ja nuorille. Kehitysyhteistyö on parasta rauhan, demokratian ja tasa-arvon edistämistyötä."
Tuula Haatainen
SDP
01 Helsinki

Tuula Haatainen

"Kehitysyhteistyön tavoite on, että yhteisöjen jäsenet kykenevät itse auttamaan itseään ja yhteisöään. Päämääränä on oikeudenmukaisempi yhteiskunta. Vakaa ja tasa-arvoinen maailma on meidän kaikkien etu."
Taru Hallikainen
FP
12 Oulu

Taru Hallikainen

”Pystymme parempaan.”
Miila Halonen
Vas.
02 Uusimaa

Miila Halonen

”Haluan olla mukana osoittamassa tukeni Fingon eduskuntavaalitavoitteille ja samalla sitoutumassa näiden tavoitteiden ajamiseen eduskunnassa.”
Timo Harakka
SDP
02 Uusimaa

Timo Harakka

”Ihmisoikeudet ovat samat kaikkialla maailmassa. Ihan itsekkäistäkin syistä on kiire auttaa köyhien maiden ilmastonsuojelua ja elämänoloja, jotta ihmisten ei ole pakko lähteä tien päälle etsimään elantoa ja perheelle tulevaisuutta. Tyttöjen koulutus ja naisten voimaannuttaminen ovat parhaita keinoja parantaa planeettaamme.”
Satu Hassi
Vihr.
07 Pirkanmaa

Satu Hassi

"Kehitysyhteistyöllä autamme köyhien maiden ihmisiä parantamaan elämäänsä. Kun toimimme kriisien seurausten lieventämiseksi ja ennalta ehkäisemiseksi, vähennämme myös pakolaisuutta Eurooppaan."
Mirja-Irene Hätälä
KD
12 Oulu

Mirja-Irene Hätälä

”Kaikkein heikoimmassa asemassa olevia pitää tukea - niin Suomessa kuin muualla yhteisessä maailmassamme. Parhaiten annettu apu toimii, kun se tuodaan lähelle avuntarvitsijaa.”
Terhi Heimonen
FP
12 Oulu

Terhi Heimonen

"Suomen velvollisuus on auttaa muita."
Anita Hellman
SDP
01 Helsinki

Anita Hellman

”Kehitysyhteistyö edesauttaa ihmisoikeuksien toteutumista köyhimmässä ja heikoimmassa asemassa olevien elämässä. Kestävä kehitys ja pitkäjänteinen hyvinvoinnin rakentaminen edellyttävät tukea meiltä paremmassa asemassa olevilta. Solidaarisuus on minulle tärkeä arvo ja vahvan tehtävä on tukea heikkoja, aina ja kaikkiallla.”
Latékoé Lawson Hellu
Vihr.
12 Oulu

Latékoé Lawson Hellu

"Kehitysyhteistyöllä voidaan vahvistaa erityisesti naisten ja tyttöjen asemaa ja poistaa köyhyyttä siten, että naiset työllistyvät esim. pienyrittäjiksi ja lapset pääsevät kouluun. "
Kaisa Hernberg
Vihr.
01 Helsinki

Kaisa Hernberg

"Kehitysyhteistyö auttaa maailman köyhimpiä parantamaan elinolosuhteitaan ja on myös erittäin tärkeä osa ilmastonmuutoksen vastaista kamppailua. Suomen pitää kantaa globaali vastuunsa ja nostaa kehitysrahoituksen määrää."
Maiju Hölsä
KD
08 Kaakkois-Suomi

Maiju Hölsä

”Kannatan kehitysyhteistyörahoituksen lisäämistä. Vaikuttavinta on viedä apua paikan päälle ja opettaa paikallisille, miten he voivat edelleen toimia vastuuta ottaen kyläyhteisön hyväksi.”
Matti Honkala
Kok.
12 Oulu

Matti Honkala

”Vastikään kävimme vihkimässä intialaisten kanssa tekemiämme hankkeita. Vessoja maaseudun koulujen tytöille ja pojille, vesiprojekteja ja äidinmaitopankki. Yhdessä teemme ihmeitä.”
Veronika Honkasalo
Vas.
01 Helsinki

Veronika Honkasalo

”Kyse on myös monien ainutlaatuisten kansalaisjärjestöjen toiminnan ja YK-työn turvaamisesta. Toivon lisäksi, että jatkossa voittoa tavoitteleva yritystoiminta irroitettaisiin selkeämmin kehitysyhteistyömäärärahoista. Kehitysyhteistyön perustana pitää olla ihmisoikeuksien edistäminen ennen kaikkea. Kaikessa kehitysyhteistyössä pitää lisäksi huomioida kunnianhimoinen ilmastopolitiikka ja sukupuolten tasa-arvon toteutuminen.”
Inka Hopsu
Vihr.
02 Uusimaa

Inka Hopsu

"Maailman kriisien edessä ei saa heittäytyä toivottomaksi ja toimettomaksi. YK:n Kestävän kehityksen tavoitteet, Agenda2030, antavat hyvän kehyksen toimia. Työ rauhan saavuttamiseksi ja konfliktien ehkäisemiseksi on entistä akuutimpaa. Kehitysyhteistyö tukee ihmisoikeuksien toteutumista, vahvistaa globaalia turvallisuutta ja ehkäisee pakolaisuutta."
Saara Hyrkkö
Vihr.
02 Uusimaa

Saara Hyrkkö

”Kehitysyhteistyöllä vahvistamme ihmisoikeuksia ja tyttöjen asemaa. Tuemme koulutusta ja kestävää kehitystä. Torjumme köyhyyttä ja korruptiota. Suomi voi olla kokoaan suurempi paremman maailman tekijä.”
Tiina Hyttinen
KD
01 Helsinki

Tiina Hyttinen

"Tuetaan heikoimmassa asemassa olevia kansoja ja kansanryhmiä mahdollisuuksiemme mukaan. Erityisesti tyttöjen koulutukseen tulee panostaa, koska siten tutkitusti autetaan koko yhteisöä pitkäjänteisesti ja kestävällä tavalla."
Anni Järvinen
Vas.
09 Savo-Karjala

Anni Järvinen

”Suomen on korotettava kehitysyhteistyörahoja ja osallistuttava näin köyhyyden vähentämiseen maailmassa. Ruoka ja puhdas vesi sekä oikeus koulutukseen ja terveydenhuoltoon kuuluvat kaikille.”
Anni Järvinen
Vas.
09 Savo-Karjala

Anni Järvinen

”Suomen on korotettava kehitysyhteistyörahoja ja osallistuttava näin köyhyyden vähentämiseen maailmassa. Ruoka ja puhdas vesi sekä oikeus koulutukseen ja terveydenhuoltoon kuuluvat kaikille.”
Birgitta Johansson
RKP
01 Helsinki

Birgitta Johansson

”Kehitysyhteistyön avulla saadaan parannettua koulutustasoa, naisten asemaa ja yleistä hyvinvointia. Konfliktit vähenevät, ja väestönkasvua ja pakolaisongelmaa saadaan hillittyä.”
Virpi Junttila
Vihr.
08 Kaakkois-Suomi

Virpi Junttila

"Kehitysrahoituksen nostamista tarvitaan ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin ja äärimmäistä köyhyyttä poistamaan. Naisten aseman parantaminen ja koulutus mahdollistavat positiivisen kierteen."
Kati Juva
Vihr.
01 Helsinki

Kati Juva

”Suomen tulee osallistua koko planeetan kehittämiseen. Vähentämällä lapsikuolleisuutta ja parantamalla vesihuoltoa luomme ihmisille paremmat mahdollisuudet tulla toimeen kotiseudullaan. Ehkäisemme siten myös pakolaisuutta.”
Henna Kainulainen
KD
09 Savo-Karjala

Henna Kainulainen

”Mielestäni maassamme tehtävä työ turvapaikanhakijoiden keskuudessa on merkittävää kehitysyhteistyötä. He voivat viedä meillä oppimaansa. Kehitysyhteistyö on globaalia vastuunkantoa.”
Veronica Kalhori
SDP
02 Uusimaa

Veronica Kalhori

"Suomen on nostettava kehitysapumäärärahoja. Koulutusta, osaamista, hyvinvointia ja demokratiaa on lisättävä kehitysmaissa. Köyhyyttä, väkivaltaa ja eriarvoisuutta tulee torjua ja ehkäistä. Erityisesti tyttöjen ja naisten oikeuksia tulee vahvistaa ja heidän asemaansa parantaa."
Matleena Käppi
Vas.
11 Keski-Suomi

Matleena Käppi

"Kehitysyhteistyö on tehokkaimpia tapoja luoda tasa-arvoa, turvallisuutta ja vähentää kärsimystä maailmassa. Kuluneen hallituskauden rajut kehitysyhteistyön leikkaukset ovat olleet järkyttävintä politiikkaa, jota on aikoihin nähty.Sen lisäksi, että tasa-arvoa on lisättävä Suomen sisäisesti, tulee Suomen kantaa myös globaali vastuunsa ja nostaa maailman heikoimmassa asemassa olevia köyhyydestä, mahdollistaa tyttöjen koulutus, lasten oikeuksien toteutuminen ja ilmastonmuutokseen varautuminen hauraissa yhteiskunnissa."
Emma Kari
Vihr.
01 Helsinki

Emma Kari

”Tuen kehitysyhteistyötä, koska Suomella on varaa myös auttaa. Suomen on puolustettava naisten ja tyttöjen oikeuksia sekä tuettava heidän koulutustaan. On myös välttämätöntä lisätä ilmastorahoitusta etenkin köyhimmille maille.”
Johanna Karimäki
Vihr.
02 Uusimaa

Johanna Karimäki

”On noloa, että tuemme kaikkein köyhimpiä maita paljon vähemmän kuin Ruotsi, Tanska ja Norja. Kehitysyhteistyöllä torjuntaan muun muassa nälänhätää ja autetaan lapsia pääsemään kouluun.”
Jenni Karjalainen
SDP
01 Helsinki

Jenni Karjalainen

"On häpeällistä, että Suomi ei ole kyennyt tahi halunnut nostaa kehitysyhteistyön määrärahoja sitoumustensa edellyttämälle tasolle. Kyseessä ei ole pelkästään uskottavuus ja sovitusta kiinni pitäminen, vaan myös oma etumme. Kehitysyhteistyö ymmärretään edelleen ihan liian usein maailmanparannushipsutteuksi, vaikka kyseessä on globaali vastuu, ihmiskunnan tulevaisuus, talous ja turvallisuus."
Anette Karlsson
SDP
02 Uusimaa

Anette Karlsson

Kukka-placeholder
Vas.
11 Keski-Suomi

Sonja Karppinen

”Meillä on velvollisuus vähentää globaalia eriarvoisuutta ja pysäyttää koko planeetan elinkelpoisuutta uhkaava ilmastonmuutos. Riittävillä kehitysyhteistyömäärärahoilla voimme tehdä hyvin näitä molempia ja paljon enemmänkin oikeudenmukaisemman maailman puolesta.”
Sirpa Siru Kauppinen
Vihr.
02 Uusimaa

Sirpa Siru Kauppinen

"Naisten, lasten ja vammaisten auttaminen siellä missä he eniten apua tarvitsevat, koulutus, puhdas vesi sekä ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen ovat välttämätöntä työtä. Kehitysyhteistyörahat on nostettava YK:n määrittämälle vastuulliselle tasolle. Tämän lisäksi rauhantyöhön ja kriisinhallintaan on saatava resursseja, sillä konfliktien ja sotien ehkäisy on yhä tärkeämpää."
Miikka Keränen
Vihr.
13 Lappi

Miikka Keränen

”Suomen on kannettava globaalia vastuuta - köyhyys ja ilmastonmuutos on torjuttava!”
Silja Keränen
Vihr.
12 Oulu

Silja Keränen

"Kehitysyhteistyön määrärahoja pitää ehdottomasti korottaa, koska on ensinnäkin reilua, inhimillistä ja oikeudenmukaista huolehtia maapallon heikoimmista sekä toiseksi järkevää panostaa siihen, että ihmiset voivat hyvin."
Mai Kivela
Vas.
01 Helsinki

Mai Kivelä

”Kaikille, ei harvoille! Olen politiikassa, koska haluan tehdä kaikkeni ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Myös kehityspolitiikka on tärkeässä roolissa ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Juhlapuheet ja arvot mitataan budjettipäätöksissä! Siksi reilumpaa maailmaa konkretisoi kehitysmäärärahojen nosto 0,7 prosenttiin BKT:sta. Tämän lisäksi kehityspoliittinen johdonmukaisuus on ehdottoman tärkeää, ja siksi myös kauppa-, ympäristö- ja turvallisuuspolitiikan pitää olla linjassa kehitystavoitteiden kanssa.”
Juhani Klemetti
Liike Nyt
01 Helsinki

Juhani Klemetti

"Kehitysyhteistyön avulla voidaan rakentaa kestävämpää ja oikeudenmukaisempaa maailmaa. Lisäpanostuksia tulee erityisesti kohdentaa ilmastonmuutoksen torjuntaan ja siihen sopeutumiseen investoimalla uusiin teknologioihin ja tapoihin."
Marita Knevel
Liike Nyt
02 Uusimaa

Marita Knevel

"Olemme osa yhteistä maailmaamme, ja hyvinvointivaltiona pystymme ja haluamme kantaa vastuumme myös niiden puolesta jotka siihen eivät pysty, myös maamme rajojen ulkopuolella. Avain hyvinvointiin on rauhan rakentaminen, köyhyyden poistaminen ja koulutus. Kehitysrahoituksen riittävä taso on turvattava."
Olli Kohonen
Vas.
12 Oulu

Olli Kohonen

"Tekemällä aktiivisesti kehitysyhteistyötä Suomi hoitaa vastuunsa maailmassa. Esimerkiksi tukemalla tyttöjen kouluttautumista voimme tukea köyhyyden vähentymistä ja oikeudenmukaisuuden lisääntymistä kaikista vaikeimmassa asemassa olevien ihmisten parissa."
Riikka Komonen
Liike Nyt
08 Kaakkois-Suomi

Riikka Komonen

”Koulutus on tärkeintä, jotta voidaan ehkäistä väkimäärän kasvu ja ilmastokriisi kehittyvissä maissa. Ilmastopakolaisuus on estettävissä, mutta se vaatii järeitä toimia.”
Anna Kontula
Vas.
07 Pirkanmaa

Anna Kontula

"Kehitysyhteistyöllä rakennetaan oikeudenmukaisempaa maailmaa, jossa kaikilla on mahdollisuus ihmisarvoiseen elämään. Suomen velvollisuus on tukea tätä työtä riittävillä resursseilla."
Kukka-placeholder
Vas.
09 Savo-Karjala

Kaisa Korhonen

”Vastuu ihmiskunnasta ja ympäristöstä on yhteinen, eikä tunne valtiorajoja. Siksi kiakkien on osallistuttava.”
Marko Korvela
SKP
02 Uusimaa

Marko Korvela

”Maksamme velkaa.”
Jouni Koskela
KD
08 Kaakkois-Suomi

Jouni Koskela

”Verovähennysoikeutta tulee laajentaa kehitysyhteistyön edistämiseen.”
Satu Kosola
Vas.
07 Pirkanmaa

Satu Kosola

”Kehitysyhteistyö on tärkeää maailman köyhimmille ihmisille. He eivät hyödy suurten yritysten investoinneista eivätkä maansa käymästä ulkomaan kaupasta. Maailmankaupan säännöt suosivat taloudellisesti vahvoja maita.”
Sonja Koto
Vihr.
07 Pirkanmaa

Sonja Koto

"Kehitysyhteistyö on tärkeää työtä, jolla edistetään ihmisoikeuksien ja tasa-arvon toteutumista maailmassa. Ilmastonmuutos iskee kovimmin köyhiin maihin, jolloin kehitysyhteistyön merkitys vain kasvaa."
Tomi Kuosmanen
KD
11 Keski-Suomi

Tomi Kuosmanen

"Olen tehnyt pitkään Fidan kautta kehitysyhteistyötä Etelä-Aasiassa ja uskon sen tehoon."
Hannu Laaksonen
KD
02 Uusimaa

Hannu Laaksonen

”Tuetaan, annetaan apua ja koulutetaan ihmisiä. Mahdollisuus elämään kaikille.”
Pertti Latvala
Liike Nyt
12 Oulu

Pertti Latvala

"Rahat täytyy käyttää paikallisten kouluttamiseen ja siksi siihen tarvitaan lisäys jotta muuttoliike vähenee ja ihimiset saavat elää kotiseuduillaan."
Anneli Lehto
Vas.
10 Vaasa

Anneli Lehto

”Haluan rauhaa ja rakkautta. Suomen on kannettava oma osansa maailman rauhan ja vakauden edistämisessä. Suomen työtä osana YK-järjestelmää vahvistettava ja kansainvälistä ilmastorahoitusta lisättävä.”
Teemu Leino
Vas.
02 Uusimaa

Teemu Leino

"Meillä on paljon osaamista, kokemusta ja mahdollisuuksia auttaa muita nykyistä enemmän. Kehitystyö on tärkeää ja tuottaa tuloksia, mutta työ tarvitsee riittävää rahoitusta, eikä nykyiset resurssit ole riittäviä."
Vas.
06 Häme

Elisa Lientola

Veli Liikanen
Vihr.
08 Kaakkois-Suomi

Veli Liikanen

”Suomen kehitysrahoitus auttaa maailman köyhimpiä, tukee rauhantyötä, vahvistaa naisten oikeuksien toteutumista ja ehkäisee ympäristötuhoja. Siksi #nollaseiska.”
Jaakko Lindfors
Vas.
03 Varsinais-Suomi

Jaakko Lindfors

"Reilua peliä on parannettava sekä Suomessa että kansainvälisesti. Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja kehitysyhteistyön edistäminen on itsestäänselvä osa oikeusvaltion arkea."
Lauri Linna
Vas.
01 Helsinki

Lauri Linna

”Emme voi puhua oikeudenmukaisuudesta ja hyvinvoinnista ellei se kosketa koko ihmiskuntaa, luontoa ja tulevia sukupolvia. Kehitysyhteistyörahojen nosto on välttämätöntä niin globaalin oikeudenmukaisuuden kuin ilmastonmuutoksen torjumisen kannalta.”
Joel Linnainmäki
Vihr.
02 Uusimaa

Joel Linnainmäki

”Suomi oli hetken aikaa YK:n tasa-arvojärjestö UNWomenin suurin rahoittaja. On noloa, että kehitysyhteistyöleikkausten myötä myös juuri UNWomenin ja lastenoikeusjärjestö UNICEF:n, sekä järjestöjen rahoitusta leikattiin. Me pystymme parempaan. Seuraavan eduskunnan on näytettävä Suomen olevan sanojensa mittainen maa.”
Ding Ma
Kok.
08 Kaakkois-Suomi

Ding Ma

”Olemme sitoutuneet tekemään entistä enemmän kansainvälistä kehitysyhteistyötä köyhyyden ja eriarvoisuuden poistamiseksi sekä kestävän kehityksen edistämiseksi.”
Silvia Modig
Vas.
01 Helsinki

Silvia Modig

Sari Multala
Kok.
02 Uusimaa

Sari Multala

"Kannatan kehitysyhteistyön määrärahatason nostamista 0,7 prosenttiin BKT:sta pitkällä aikavälillä. Meidän on pyrittävä auttamaan kohdemaissa ja lähellä niitä. Työtä naisten ja tyttöjen oikeuksien parantamiseksi on jatkettava."
Jaakko Mustakallio
Vihr.
07 Pirkanmaa

Jaakko Mustakallio

”Suomen on kannettava vastuunsa, autettava heikompiosaisia ja nostettava kehitysyhteistyörahoitus kansainvälisten suositusten tasolle.”
Juuso Mustonen
Vas.
08 Kaakkois-Suomi

Juuso Mustonen

”Haluan ilmoittaa tukeni Fingon kehitysyhteistyölle!”
Jari Myllykoski
Vas.
04 Satakunta

Jari Myllykoski

"Suomen on kannettava vastuunsa kehitysyhteistyöstä. Se on moraalinen velvollisuutemme ja myös yhteinen etumme."
Mikko Nieminen
Vas.
02 Uusimaa

Mikko Nieminen

"Maailmassa vallitsee taloudellinen epäoikeudenmukaisuus, jolla on juurensa historiassa ja 1800-luvun alussa syntyneessä tuotantorakenteessa. Velvollisuutemme ihmiskunnan jäseninä on tukea toinen toistamme, purkaa vanha järjestys ja korvata se oikeudenmukaisuudella, nykyisin myös ilmasto-oikeudenmukaisuudella. Kehitysapu on osa tätä työtä inhimillisyyden puolesta."
Tuomas Nieminen
Vas.
06 Häme

Tuomas Nieminen

”Kehitysyhteistyöllä voidaan saavuttaa merkittäviä parannuksia muun muassa lapsikuolleisuuden ja aliravitsemuksen vähentämiseen, koulutuksen saavutettavuuteen tai yleisiin elinolosuhteisiin. Humanitaaristen kriisien hetkillä on myös tärkeää, että apua on saatavilla ja helposti koordinoitavissa. Erilaisilla hankkeilla on parhaimmillaan paikallisyhteisöjä ja heidän hyvinvointiaan aktivoiva ja tukeva vaikutus.”
Ossi Nyman
FP
01 Helsinki

Ossi Nyman

”Yksikään valtio ei voi keskittyä enää vain omien kansalaistensa hyvinvointiin. Kehitysyhteistyön määrärahoilla on mahdollista tarjota ihmisille olosuhteet, joista käsin he voivat itse edistää tärkeinä pitämiään asioita.”
Maria Ohisalo
Vihr.
01 Helsinki

Maria Ohisalo

"Ilmastonmuutoksen ja köyhyyden torjunta ovat politiikan tärkeimmät tehtävät. Kehitysyhteistyö on mitä parhaimpia tapoja toteuttaa näitä mm. koulutuksen, seksuaaliterveyden opetuksen ja rauhantyön kautta."
Petteri Orpo
Kok.
03 Varsinais-Suomi

Petteri Orpo

"Kokoomus kannattaa kehitysyhteistyön määrärahojen nostamista 0,7 prosenttiin bruttokansantuotteesta pitkällä aikavälillä. Ilmastonmuutoksen vastaisen työn on oltava kehitysyhteistyössämme yhä keskeisempi painopistealue, samalla kun jatkamme työtä naisten ja tyttöjen oikeuksien parantamiseksi."
Sirpa Paatero
SDP
08 Kaakkois-Suomi

Sirpa Paatero

"Tuen kehitysyhteistyörahoituksen lisäämistä. Perusteena nykyisen hallituksen suuret leikkaukset ja tarve parantaa elinoloja kehitysmaissa."
Linda Riina Paavilainen
KD
07 Pirkanmaa

Linda Riina Paavilainen

”Suomen tulisi sitoutua pikimmiten YK:n 0,7%:n tavoitteeseen nostaa kehitysyhteistyön varoja nykyisestä 0,38%:sta BKT:sta ja kantaa globaali vastuunsa pitää huolta heikoimmassa asemassa olevista – myös kehitysmaissa. On paljon kustannustehokkaampaa tukea ihmisiä kriisimaissa ennen kuin tilanne menee niin pahaksi, että ihminen on olosuhteiden pakosta lähdettävä omasta kotimaastaan.”
Annika Pajuluoma
FP
07 Pirkanmaa

Annika Pajuluoma

”Uskon yhdenvertaisuuteen yli kansallisvaltioiden rajojen. Koen, myös että rikkaana maana meillä on velvollisuus tukea köyhempiä valtioita, erityisesti niitä, joiden asemassa edelleen näkyy Länsivaltojen riirtomaavallan perintö.”
Salla Palmi-Felin
Vihr.
06 Häme

Salla Palmi-Felin

Suomen on kannettava vastuuta köyhyyden ja eriarvoisuuden poistamisesta ja nostettava kehitysrahoitus 0,7 prosenttiin niin pian kuin mahdollista.
Aila Paloniemi
Kesk.
11 Keski-Suomi

Aila Paloniemi

"Kehitysyhteistyö on minulle tärkeää, koska maailmassa on miljoonia ihmisiä, jotka tarvitsevat työtä, koulutusta, terveydenhoitoa ja mahdollisuutta kohentaa elämäänsä. Kehitysyhteistyötä tarvitaan myös ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi sekä kehittyvissä maissa että hauraissa valtioissa. Suomi voi kehityskumppanina auttaa kaikilla näillä sektoreilla. Erityisen paljon annettavaa meillä on koulutuksessa. Perusopetuksen laatu, ammatillinen koulutus ja opettajankoulutus ovat tärkeitä kehittämiskohteita köyhissä maissa. Toivon, että Suomi nostaa koulutuksen vahvemmaksi keihäänkärjeksi kehityspolitiikassaan."
Mari Parkkinen
Vihr.
08 Kaakkois-Suomi

Mari Parkkinen

"Toivottavasti saisimme nostettua rahoituksen jopa 1%. Kehitysyhteistyöllä me kannamme globaalia vastuuta auttamalla köyhimpien maiden ihmisiä saamaan koulutuksen, ruokaa ja apua. Kehitysyhteistyöhön kuuluu myös konfliktien ja katastrofien keskellä auttaminen. Yhdessä voimme rakentaa tasa-arvoista ja oikeudenmukaista maailmaa"
Henna Partanen
Vihr.
02 Uusimaa

Henna Partanen

”Osa globaalia vastuutamme on tukea köyhimpiä maita ilmastonmuutoksen torjunnassa sekä auttaa niitä selviytymään ilmastonmuutoksen seurauksista. Naisten asemaa tulee parantaa koulutuksen avulla.”
Olli-Poika Parviainen
Vihr.
07 Pirkanmaa

Olli-Poika Parviainen

”Korjataan kehityspolitiikkamme puutteet. Laaditaan kehitysyhteistyölaki ja nostetaan rahoitusta. Vahvistetaan kansainvälistä ilmasto- ja ihmisoikeustyötä. Toimitaan monenkeskisesti ja esimerkillisesti.”
Amanda Pasanen
Vihr.
01 Helsinki

Amanda Pasanen

"Kehitysyhteistyö on tärkeä keino torjua globaalia eriarvoistumista. Meidän on vauraana ja kehittyneenä maana kannettava globaalia vastuuta ja tuettava kaikista heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä."
Ninni Pehkonen
Vihr.
07 Pirkanmaa

Ninni Pehkonen

"Köyhyyden, eriarvoisuuden ja konfliktien torjuminen maksaa. Pitkällä tähtäimellä kehitysyhteistyön sivuuttaminen tulee kuitenkin meille kaikille kalliimmaksi."
Sara Pekonen
Vas.
02 Uusimaa

Sara Pekonen

”Kuulun kehitysyhteistyörahoituksen lisäämistä kannattavien ehdokkaiden joukkoon.”
Kimmo Perkkiö
Vihr.
09 Savo-Karjala

Kimmo Perkkiö

"Kehitysyhteistyö ja kehitysapu ovat osa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Kehitysyhteistyö on paras tapa auttaa ihmisiä heidän kotimaissaan ja puuttua ongelmien syihin."
Jenni Pitko
Vihr.
12 Oulu

Jenni Pitko

"Meidän on autettava niitä, ketkä ovat kaikkein suurimmassa avun tarpeessa. Kehitysyhteistyövarat on nostettava 0,7 %:iin bruttokansantuotteesta, mikä on ollut jo pitkään Suomen tavoite. Haluan, että Suomi kantaa vastuuta tyttöjen kouluttamisessa, naisten voimauttamisessa ja vähemmistöjen oikeuksien ajamisessa kehitysmaissa."
Paula Pohjarinne
Vihr.
12 Oulu

Paula Pohjanrinne

”Suomikin on aikoinaan saanut kehitysapua, ja nykyään Suomi on vauras ja hyvinvoiva valtio, jolla on vähintäänkin moraalinen velvollisuus auttaa avun tarpeessa olevia maita.”
Raisa Ranta
Vas.
04 Satakunta

Raisa Ranta

”Kehitysrahoituksella on tärkeä merkitys koulutuksen, terveydenhuollon ja uusien toimeentulomuotojen syntymiselle. Kehitysyhteistyölla ehkäistään lapsikuolleisuutta ja vähennetään köyhyyttä. Lopulta se hyödyttää meitä kaikkia, sillä maailman suurimmpia turvallisuusuhkia ovat ilmastonmuutos ja taloudellinen eriarvoisuus.”
Pekka Rantanen
Liike Nyt
02 Uusimaa

Pekka Rantanen

"Kehittyneet maat ovat toimillaan heikentäneet ihmisten mahdollisuuksia asua omissa kotimaissaan. Kehitysyhteistyörahoituksella voimme hieman paikata aiheuttamaamme vahinkoa."
Jaakko Rainio
Kok.
02 Uusimaa

Jaakko Raunio

"Kannatan kehitysavun nostamista 0,7 prosenttiin bruttokansantuotteestamme. Meidän sivistysvaltioiden on tuettava köyhempiä ihmisiä ja maita. Pitkässä juoksussa se on meidän kaikkien etu."
Pia Rendic
KD
06 Häme

Pia Rendic

”Olen työskennellyt lähes 7 vuotta ihmiskaupan uhrien parissa. Valtaosa keskuksemme naisista tulee kolmansista maista. Yksi uhriutumisen juurisyy on lähtömaissa vallitseva äärimmäinen köyhyys ja epätasa-arvo. Panostamalla olosuhteiden parantamiseen lähtömaissa, vähennämme ihmiskauppaa.”
Laura Rontu
SKP
01 Helsinki

Laura Rontu

”Suomella on varaa ja paljon annettavaa kansainväliseen kehitysyhteistyöhön. Kunnollinen panostus siihen on vähintä mitä voimme tehdä globaalin tasa-arvon edistämiseksi.”
Annamaija Saarela
FP
07 Pirkanmaa

Annamaija Saarela

"Kehitysyhteistyön määrärahat nostetaan 1 prosenttiin bruttokansantulosta. Tästä summasta vähintään 0,3% tulee ohjata kaikista hauraimmille valtioille. Kansalaisyhteiskunnan toimijoiden rahoitus kasvatetaan viiteentoista prosenttiin Suomen varsinaisesta kehitysyhteistyöstä. Laaditaan suunnitelma ja aikataulu sille, kuinka Suomi saavuttaa nämä tavoitteet ennen vuotta 2030."
Antti Saarelainen
Vas.
09 Savo-Karjala

Antti Saarelainen

”Mielestäni Suomen tulee kantaa globaali vastuunsa ja tukea globaalin etelän maita vähähiilisen kehityksen polulle samalla tukien näiden maiden tyttöjen ja naisten aseman parantamista. Nostetaan seuraavalla hallituskaudella kehitysyhteistyön määräraha 0,7 % BKT:sta.”
Elina Sagne-Ollikainen
FP
01 Helsinki

Elina Sagne-Ollikainen

”Suomi on tehnyt vuosikymmeniä vaikuttavaa kehityspolitiikkaa ja -yhteistyötä. Määrärahat on palauttetava 0,7% BKT tasolle ja asteittain nostaa 1 % BKT tasolle.”

”Finland bör återföra förutsättningarna för hållbar utvecklingspolitik-och hållbart samarbete. Finland har i decennier gjort ett fint arbete för att bygga upp global välfärd och stabilitet. Vi bör uppfylla vårt löfte om 0,7 % av BNP och gradvis öka stödet till 1% av BNP.”
Suldaan Said Ahmed
Vas.
01 Helsinki

Suldaan Said Ahmed

”Suomella on hyvinvointivaltiona velvollisuus osallistua globaaliin vastuunkantoon. Nykymuotoinen kehitysyhteistyö on hyvin ammattimaista ja lähtee avun vastaanottajien tarpeista. Kehitysyhteistyö on nimensä mukaisesti yhteistyötä ja voimme myös oppia saajapuolelta paljon.”
Mari Säisä
FP
03 Varsinais-Suomi

Mari Säisä

”Tuen kehitysyhteistyötä, koska kaikilla tulisi olla mahdollisuus hyvään elämään.”
Paavo Sallinen
Vas.
10 Vaasa

Paavo Sallinen

”Kannatan kehitysyhteistyön rahoituksen kasvattamista.”
Kukka-placeholder
RKP
01 Helsinki

Kari Salmi

”Tuen kehitysyhteistyövarojen nostoa 0,7%:iin ensi vaalikaudella RKP:n vaaliohjelman mukaisesti. Kehitysyhteistyö liittyy turvallisuuspolitiikkaan. Sen avulla voimme ennaltaehkäistä sosiaalista eriarvoisuutta tai luonnon ilmiöistä johtuvia kriisejä ennen kuin niistä muodostuu turvallisuusongelma. Meillä on myös oltava mahdollisuus varmistua siitä, että kehitysyhteistyövarat käytetään siihen tarkoitukseen, mihin ne on myönnetty.”
Henna Salo
Vihr.
10 Vaasa

Henna Salo

"Suomi on saanut loistavia tuloksia aikaan kehitysyhteistyön kautta. Olen itse myös tehnyt vapaaehtoistyötä järjestöissä, jotka tekevät kehitysyhteistyötä. Suomella on hyvät verkostot ja maine luotettavana kumppanina. Se maine on vielä pelastettavissa, vaikka taloutemme noustessa määrärahoja on supistettu. Sillä on ollut konkreettisia seurauksia monessa maassa."
Stefan Salonen
KD
02 Uusimaa

Stefan Salonen

”Jag anser att ett höjt utvecklingsbistånd behöver vara en medveten målsättning, speciellt bör detta riktas till medborgarorganisationernas utomordentliga arbete.”
Hanna Sarkkinen
Vas.
12 Oulu

Hanna Sarkkinen

"Kehitysyhteistyö on minulle tärkeää, sillä nykymaailmassa kaikki vaikuttaa kaikkeen ja kaikki ihmiset ovat yhtä arvokkaita. Kehitysyhteistyön avulla voidaan parhaimmillaan vähentää köyhyyttä ja eriarvoisuutta ja edistää kestävää kehitystä.”
Sari Sarkomaa
Kok.
01 Helsinki

Sari Sarkomaa

"Tuen vahvasti tavaoitetta kehitysyhteistyön määrärahojen nostamiseksi pidemmällä aikavälillä 0,7 prosenttiin bruttokansantuotteestamme. Kehityspolitiikkamme painopiste on oltava koulutuksessa ja tyttöjen sekä naisten oikeuksien vahvistamisessa. Ilmastomuutoksen torjuminen on oltava jatkossa vahvasti osa työtämme."
Heikki Savola
Vihr.
02 Uusimaa

Heikki Savola

"Kehitysyhteistyö on työtä rauhan, demokratian ja sivistyksen puolesta. Kestävän kehityksen hankkeissa, ilmastonmuutoksen torjunnassa sekä naisten ja tyttöjen koulutuksessa kehitysyhteistyö on tärkeää."
Mirita Saxberg
Liike Nyt
01 Helsinki

Mirita Saxberg

”Suomella on näytön paikka EU-puheenjohtajamaana. On nolo totuus myöntää, että olemme muita Pohjoismaita jäljessä ilmastonmuutoksen torjunnassa, tasa-arvon edistämisessä ja pakolaisuuden vähentämisessä. Kehitysyhteistyörahoitukseen on liitettävä mittari, jolla seurataan sen tuloksia ja tehokkuutta.”
Sami Säynevirta
Vas.
02 Uusimaa

Sami Säynevirta

"Kehitysyhteistyö on yksi toimiva keino ehkäistä ilmastomuutosta ja edistää luonnon hyvinvointia maissa, joiden taloudellinen tilanne on omaamme heikompi. Tällaisen työn rahoitus täytyy taata vähintään suositusten tasolle."
Matti Semi
Vas.
09 Savo-Karjala

Matti Semi

”Kehitysyhteistyöstä on tällä kaudella leikattu valtavan paljon. Suomi on yksi maailman rikkaimmista maista ja on häpeällistä, että emme ole valmiita kantamaan globaalia vastuutamme. Kehitysyhteistyö lisää yhteiskunnallista vakautta ja turvallisuutta. On meidän velvollisuutemme auttaa niitä, joiden hätä on suurin.”
Andrei Sergejeff
Vihr.
06 Häme

Andrei Sergejeff

"Kehitysavun muuttuminen kehitysyhteistyöksi on tehnyt siitä vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää. Jos emme halua että kehittyvien maiden ihmiset pyrkivät suurin joukoin Eurooppaan, meidän on luotava taloudellisia mahdollisuuksia lähtömaissa."
Tapio Siirilä
SKP
13 Lappi

Tapio Siirilä

"Tuen kehitysyhteistyötä, koska se on yksi tapa vähentää maailmassa vallitsevaa sortoa ja epätasa-arvoisuutta."
Vas.
08 Kaakkois-Suomi

Suvi Silvala

Asta Silvanne
FP
10 Vaasa

Asta Silvanne

"Hyvinvointi ja yhdenvertaisuus ei ole kenenkään etuoikeus, vaan se kuuluu kaikille ihmisille missä päin maailmaa tahansa. Kehitysyhteistyö parantaa heikoimmassa asemassa olevien tilannetta."
Saara-Sofia Sirén
Kok.
03 Varsinais-Suomi

Saara-Sofia Sirén

”Olemme sitoutuneet 0,7-tavoitteeseen ja meidän pitää laatia uskottavat askelmerkit sen saavuttamiseksi. Kehityspolitiikassa tulisi painottaa ilmastonmuutoksen vastaista työtä ja sopeutumista sekä tyttöjen ja naisten oikeuksien parantamista.”
Sameli Sivonen
Vihr.
01 Helsinki

Sameli Sivonen

”Suomen tulee kantaa globaali vastuunsa. Viime vuosina kehitysyhteistyörahoja on leikattu. Nyt on aika turvata järjestöjen toiminta ja vähintään tuplata kehitysyhteistyöhön käytetyt rahat.”
Mirka Soinikoski
Vihr.
06 Häme

Mirka Soinikoski

"Viedään Suomi muiden Pohjoismaiden tasolle: nostetaan kehitysyhteistyön määrärahat YK:ssa määriteltyyn 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta."
Galia Suarez
Vas.
01 Helsinki

Galia Suarez Katainen

”Tuen kehitysyhteistyötä, koska uskon että jokaisella on oikeus ihmisarvoiseen elämään! Kehitysyhteistyörahoituksen lisääminen antaa mahdollisuuden eriarvoisuuden poistamiseen.”
Ari Sulopuisto
SKP
09 Savo-Karjala

Ari Sulopuisto

”Kunnollinen, laaja, monipuolinen kehitysyhteistyö on parasta rauhantyötä. Pidän positiivista rauhaa kaikkein tärkeimpänä ja tavoiteltavimpana asiana maapallollamme.”
Iiris Suomela
Vihr.
07 Pirkanmaa

Iiris Suomela

"Ilmaston, yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien puolustaminen ei voi rajautua vain Suomeen, sillä suuret globaalit ongelmat tarvitsevat globaaleja ratkaisuja. Siksi kehitysyhteistyöhön panostaminen on paitsi moraalinen velvollisuutemme, myös välttämätöntä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi."
Arjo Suonperä
SKP
02 Uusimaa

Arjo Suonperä

Terho Taarna
Vihr.
10 Vaasa

Terho Taarna

"Suomen kehittyneenä hyvinvointi- ja sivistysvaltiona tulee osallistua kehitysyhteistyöhön YK:n suosituksen mukaisella 0,7 %:n bruttokansantulo-osuudella. Toimet tavoitteen saavuttamiseksi on aloitettava heti."
Paul Taimitarha
RKP
01 Helsinki

Paul Taimitarha

”Kehitystukivarojen lisääminen tulisi olla jokaisen puolueen ja jokaisen äänestäjän itsestään selvä valinta.Miksi? Jos puoluekanta on liberaali ja maailmalle avoin on selvää, että hädänalaisia autetaan ja heikossaasemassa olevien kehitystä tuetaan. Jos puoluekanta on sulkeutuva, rajoja luova ja maahanmuuttovastainenniin oman itsekkyyden pitäisi ajaa tukemaan heikossa asemassa olevia jotta paikallinen elämä paranee eikähätä aja ihmisiä Eurooppaan. Niille, joiden näkemys kehitysavusta perustuu puhtaasti kaupallisiin intressei-hin, pitäisi olla tärkeätä luoda uusia markkinoita nopeasti kasvaviin Afrikan maihin – kilpailussa kiinalaistenkanssa.Eli katsantokannasta riippumatta kehitysapuun panostamisen tulisi olla selkeä valinta, olipa vaikutininhimillisyys, itsekkyys tai kaupallisuus.”
Marjo Tapaninen
Vihr.
12 Oulu

Marjo Tapaninen

"Kehitysyhteistyö on parasta rauhantyötä, tukee kamppailua ilmastonmuutosta vastaan, edistetään tasa-arvoa ja oikeudenmukaisten yhteiskuntien kehitystä."
Emilia Taskinen
FP
01 Helsinki

Emilia Taskinen

”Suomella on sekä vastuu että oikeus edistää rauhaa globaalisti. Kehitysapu on konkreettinen keino tukea köyhimpiä ja avun tarpeessa olevia. Meidän pitää nostaa Suomen kehitysavun määrärahaa. Unelmani on tasa-arvoinen ja yhdenvertainen maailma.”
Eva Tawasoli
Vihr.
02 Uusimaa

Eva Tawasoli

”Kehitysyhteistöllä edistetään köyhyyden vähentämistä globaalisesti vaikuttaen yhteiskuntien eriarvoistumiseen, ihmisoikeuksien parantamiseen, naisten asemaan sekä koulutuksen tasoon.”
Kimmo Tiilikainen
Kesk.
01 Helsinki

Kimmo Tiilikainen

”Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteiden toteutus ja ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen vaativat lisää rahaa maailmanlaajuisesti. Erityisesti haavoittuvimmat maat ovat riippuvaisia ulkoa tulevasta rahoituksesta. Siksi myös Suomen on kasvatettava tukeaan kehityspolitiikalle.”
Ilona Toivanen
Vihr.
02 Uusimaa

Ilona Toivanen

”Kehitysyhteistyö on mitä parhainta rauhan ja tasa-arvon työtä sekä globaalia vastuunkantoa.”
Hilu Toivonen-Alastalo
Vihr.
07 Pirkanmaa

Hilu Toivonen-Alastalo

”Suomella on varaa kantaa vastuunsa ja torjua äärimmäistä köyhyyttä maailmassa. Meidän tulee nostaa kehitysyhteistyön määrärahat YK:ssa määriteltyyn 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta.”
Tiina Tuomela
KD
02 Uusimaa

Tiina Tuomela

"Kehitysyhteistyö on merkittävää toimintaa. Autamme hätää kärsiviä juuri heidän omissa kotimaissaan ja yhteisöissään. Erityisesti naisten tukeminen ammattiin tukee koko kyläyhteisön kehittymistä ja kehittämistä. Kehitysyhteistyömäärärahojen nosto 0,7 % tulisi toteuttaa mahdollisimman nopeasti. Tämän hetkinen rahoituksen taso on leikattu suorastaan häpeällisen alas."
Linnea Tuominen
FP
02 Uusimaa

Linnea Tuominen

”Kehitysyhteistyö on tapa tasata globaalia epätasa-arvoa. Suomi on vauraana länsimaana myös hyötynyt kolonisaatiosta, joka useiden konfliktien ja tähän päivään jatkuvan riiston taustalla on. Inhimillisen turvallisuuden tulee jatkossa olla politiikan keskiössä. Oikeus turvaan, terveyteen, suojaan, ruokaan ja koulutukseen tulee taata. Nämä tavoitteet voidaan saavuttaa vain panostamalla niihin aidosti. Siksi Feministinen puolue tavoittelee kehitysyhteistyön määrärahojen nostoa 1 prosenttiin bruttokansantulosta. Tästä 0,3% tulee ohjata kaikkein hauraimmille valtioille.”
Erkki Tuomioja
SDP
01 Helsinki

Erkki Tuomioja

"Ilmastonmuutoksen edetessä ja luonnon monimuotoisuuden vähetessä meillä on parhaimmassakin tapauksessa hyvin vähän aikaa siirtyä maailmanlaajuisesti ekologisesti, sosiaalisesta ja taloudellisesti kestävään kehitykseen. Siihen tarvitaan myös oikein suunnattua ja käytettyä kehitysyhteistyötä Suomessa."
Tytti Tuppurainen
SDP
12 Oulu

Tytti Tuppurainen

”Kannatan Suomen kehitysyhteistyömäärärahojen nostoa 0,7 %:iin BKTL:stä. Meidän on huolehdittava, että kaikilla maailmassa huomenna on paremmin kuin tänään. Näin turvaamme rauhaa ja vakautta.”
Heta Tuura
Vas.
01 Helsinki

Heta Tuura

”Tuen kehitysyhteistyörahojen lisäämistä.”
Riitta Tynjä
SKP
11 Keski-Suomi

Riitta Tynjä

”Tuen vaatimusta kehitysyhteistyörahojen nostamisesta. On oikeus ja kohtuus, että Suomi osaltaan kantaa vastuuta.”
Jutta Urpilainen
SDP
10 Vaasa

Jutta Urpilainen

”Kehitysyhteistyöllä voimme tukea niin demokratiaa ja koulutusta kuin työllisyyttä ja veronkantoa. Kehitysrahoitus on saatava nousuun puolueiden hyväksymän pitkän aikavälin parlamentaarisen sopimuksen avulla.”
Mervi Uusitalo
Vas.
03 Varsinais-Suomi

Mervi Uusitalo

"Toivottavasti saisimme nostettua rahoituksen jopa 1%. Kehitysyhteistyöllä me kannamme globaalia vastuuta auttamalla köyhimpien maiden ihmisiä saamaan koulutuksen, ruokaa ja apua. Kehitysyhteistyöhön kuuluu myös konfliktien ja katastrofien keskellä auttaminen. Yhdessä voimme rakentaa tasa-arvoista ja oikeudenmukaista maailmaa"
Juha-Pekka Väisänen
SKP
01 Helsinki

Juha-Pekka Väisänen

”Sisäänpäin vain Suomen asioihin kääntynyt kehityksen sijaan tarvitaan nostaa kehitysyhteistyörahoitus 0,7 prosenttiin BKT:sta koska koko maailmanyhteisölle on parasta rakentaa kaikkien yhteisesti jaettua tulevaisuutta.”
Mika Valipirtti
Vas.
01 Helsinki

Mika Välipirtti

”Tuen kehitysyhteistyötä koska meillä on globaali vastuu koko planeettamme kehittymisestä ympäristöystävälliseen ja inhimillistä elämää kunnioittavaan suuntaan.”
Kaisa Varonen
Vas.
02 Uusimaa

Kaisa Varonen

"Paitsi oikeudenmukaisuuden ja inhimillisyyden vuoksi, myös oman etumme vuoksi meidän kannattaa auttaa ihmisiä heidän asuinalueillaan tai lähellä niitä aina, kun se on mahdollista. Kannatan kehitysyhteistyörahojen nostamista."
Juhana Vartiainen
Kok.
01 Helsinki

Juhana Vartiainen

Maria Viita-aho-Tohni
KD
10 Vaasa

Maria Viita-aho-Tohni

”Kyllä kuulun niihin vaaliehdokkaisiin eduskuntavaaleissa, jotka kannattavat kehitysyhteistyön rahoituksen lisäämistä. Se on minunkin mielestäni parasta ja pitkäaikaisinta tulosta tuottavaa apua vaikeissa oloissa eläville ihmisille. Sekä halvinta pakolaisapua, kun ihmiset pystyvät asumaan siellä missä heidän kotipaikkansa on eikä tarvitse lähteä muualle, että voisi elää turvallisesti ja rauhassa.”
Anne-Mari Virolainen
Kok.
03 Varsinais-Suomi

Anne-Mari Virolainen

”Kantamalla globaali vastuumme, lisäämme myös turvallisuuttamme. Ilmastonmuutos, humanitaarinen hätä, tyttöjen ja naisten aseman parantaminen ja koulutus sekä työpaikat Afrikassa edellyttävät lisätoimia.”
Rauli Virtanen
Vihr.
02 Uusimaa

Rauli Virtanen

"Pitkällä urallani olen iloinnut ja raportoinut kehitysyhteistyön voimasta eri puolilla maailmaa, mutta samalla hävennyt virallisen Suomen rintamakarkuruutta kun teot eivät vastaa puheita."
Jan Vuorenlaakso
Vihr.
03 Varsinais-Suomi

Jan Vuorenlaakso

”Kehitysyhteistyöllä voidaan vaikuttaa suoraan naisten ja lasten aseman parantamiseen maailmassa, joka puolestaan tekee yhteisöistä kestävämpiä. Olen itse tehnyt valtaosan työurastani sosiaalityössä ja puolisoni on työskennellyt koko uransa kansainvälisten kehitysyhteistyöjärjestöjen johtotehtävissä. Olen päässyt todistamaan kehitysyhteistyön vaikuttavuutta ympäri maailmaa. Kehitysyhteistyön merkitys yksilöille ja yhteisöille kaikkialla maailmassa on helposti todennettavissa. Tuen kehitysyhteistyön määrärahojen tuntuvaa korotusta.”
Tuulikki Vuorinen
KD
02 Uusimaa

Tuulikki Vuorinen

”Myönteiset tulokset rakentavat yhteiskuntia, hyvinvointia ja globaalia vakautta. Ne edistävät Suomen ulkopolitiikan tavoitteita ja kansainvälisten sitoumusten toteuttamista. Kehitysyhteistyö on tärkeä keino vaikuttaa ihmiskunnan suurten ongelmien ratkaisemiseen.”
Jaana Wessman
Vas.
02 Uusimaa

Jaana Wessman

”Suomen on tehtävä oma osuutensa ja nostettava kehitysyhteistyömäärärahat kansainvälisesti sovitulle tasolle. Ilmastonmuutos tulee aiheuttamaan edelleen hankaloituvia tilanteita ja sen vaikutukset osuvat eniten heikompiosaisiin. Suomen on oltava mukana rakentamassa sosiaalisesti oikeudenmukaista maailmaa, jossa vauraimmat valtiot ottavat vastuun vaurastumisensa seurauksista köyhimmille.”
Ozan Yanar
Vihr.
01 Helsinki

Ozan Yanar

”Suomi pystyy parempaan. Me voimme voimme olla rakentamassa paljon oikeudenmukaisempaa ja vakaampaa maailmaa, jossa taistellaan köyhyyttä ja eriarvoisuutta vastaan. Vahvistetaan ihmisoikeuksia. Ja torjutaan ilmastonmuutosta. Suomen on saavutettava vihdoinkin 0,7 prosentin tavoite kehitysyhteistyössä. Se on paitsi järkevää, myös oikein.”
Johanna Yli-Kaatiala
KD
10 Vaasa

Johanna Yli-Kaatiala

”No jos Suomi on muista Pohjoismaista ja sopimuksista jäljessä, niin asia täytyy korjata. On helpompi auttaa ihmisiä heidän omiin oloihinsa päin.”
Antti Yrjölä
Vihr.
12 Oulu

Antti Yrjölä

”Kehitysyhteistyön avulla voimme vaikuttaa juuri niihin syihin, jotka pakolaisuutta aiheuttavat. Kehitysyhteistyö on konkreettista työtä paremman maailman eteen, mutta sekin tarvitsee resursseja.”