Kaksi kepalaista seisoo eduskuntatalon portailla. Kuva: Veikko Somerpuro.
Kuva:
Veikko Somerpuro
Kepa

Edunvalvonta

Kattojärjestönä käymme säännöllistä vuoropuhelua viranomaisten kanssa.

Kepan harjoittaman edunvalvonnan tavoitteena on vahvistaa jäsenistön edellytyksiä tehdä kehitysyhteistyötä, globaalikasvatusta ja kehitysviestintää sekä kehityspoliittista kampanjointia ja vaikuttamistyötä.

Seuraamme järjestöjen kehitysrahoituksen ja lainsäädännön muutoksia ja kokoamme jäsenjärjestöjen kantoja yhteen yhteistä edunvalvontaa varten.

"Kepan ääni kuuluu eri tavalla kuin yksittäisen järjestön. Kepa edunvalvojana pystyy vaikuttamaan kehitysyhteistyön laatuun ja määrään."
- Jäsenkyselyn vastaaja

Järjestöjen rahoituksen turvaamisen lisäksi edunvalvonnalla halutaan taata kansalaisyhteiskunnan moninaisuus ja riippumattomuus sekä mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa kehityspoliittiseen keskusteluun.

Tarkemmat edunvalvonnan tavoitteet löytyvät Edunvalvonta- ja kansalaisyhteiskuntalinjauksesta (pdf).

Suhdetta jäsenistöön ohjaa myös Kepan strategia 2018-.